Катедра "Икономическа социология"

Съобщение относно тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти

сряда, 11 ноември 2020 14:28

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми колеги,

Поради усложнената пандемична обстановка, тържественото връчване на дипломите на завършилите студенти (бакалаври и магистри) в катедра „Икономическа социология” се отлага.

Можете да получите своите дипломи в отдел „Студенти” на УНСС.

 

Бъдете здрави!

От ръководството

 

Галерия снимки от Съобщение относно тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти ...