Катедра "Икономическа социология"

Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през юли 2020 г.

сряда, 23 септември 2020 13:00

Уважаеми колеги,

Студентите, положили успешно държавен изпит през юли 2020 г. е необходимо да се явят в отдел "Бакалаври" (при г-жа Будинова), за да подпишат своята диплома - в срок до 30 септември 2020 г.

Галерия снимки от Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през юли 2020 г. ...