Катедра "Икономическа социология"

Съобщение до студентите от 3 и 4 курс от спец. "Социология" и "Икономическа социология и психология"

вторник, 15 септември 2020 10:46

Уважаеми колеги,

Съгласно заповед на ректора относно организацията на учебния процес и противоепидемичните мерки (заповед № 1893 от 11.09.2020 г.), занятията (където обучението е чрез лекции) на студентите от 3 и 4 курс от спец. "Социология" и "Икономическа социология и психология" се провеждат както следва:

- първата учебна седмица (38-ма по годишния календар - от 14 до 20 септември 2020 г.) лекциите се провеждат онлайн чрез Microsoft Teams извън сградата на университета;

- от втората до седмата учебна седмица включително (от 39-тата до 44-тата, вкл. по годишния календар - от 21 септември до 1 ноември 2020 г.) лекциите се провеждат присъствено съобразно семестриалното разписание;

- от осмата учебна седмица (от 45-тата по годишния календар - от 2 ноември 2020 г.) до края на семестъра (26 декември 2020 г.) лекциите се провеждат онлайн чрез Microsoft Teams извън сградата на университета.

Успешна учебна година, колеги!

Галерия снимки от Съобщение до студентите от 3 и 4 курс от спец. "Социология" и "Икономическа соци ...