Катедра "Икономическа социология"

Ваня Несторова е новият доктор на катедрата

сряда, 15 юли 2020 12:45

Ваня Несторова е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 14 юли 2020 г. Научно жури в състав: доц. д-р Андрей Нончев, проф. д.ю.н. Борис Велчев, проф. д.с.н. Духомир Минев, проф. д-р Веселин Вучков, доц. д-р Георги Петрунов гласува единодушно за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Ваня Несторова. Дисертационният труд е с тема „Политики за противодействие на изпирането на пари: динамика и въздействие“ с научен ръководител: доц. д-р Георги Петрунов.

Честито, д-р Несторова!

Галерия снимки от Ваня Несторова е новият доктор на катедрата ...