Катедра "Икономическа социология"

Радослав Стаменков е новият доктор по социология на катедрата

четвъртък, 25 юни 2020 13:00

Ръководителят на Мисията на Международната организация по миграция в България Радослав Стаменков е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 24 юни 2020 г. Научно жури в състав: проф. д-р Мария Стоянова, проф. д-р Анна Кръстева, проф. д.с.н. Валентина Миленкова, проф. д-р Тилчо Иванов, доц. д-р Георги Петрунов гласува единодушно за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Радослав Тихомиров Стаменков. Дисертационният труд е с тема „Трафик на хора за трудова експлоатация“ с научен ръководител: доц. д-р Георги Петрунов.

Честито, д-р Стаменков!

soc_c964e_1.jpg


soc_c964e_2.jpg


soc_c964e_3.jpgГалерия снимки от Радослав Стаменков е новият доктор по социология на катедрата ...