Катедра "Икономическа социология"

Докторант от катедра „Икономическа социология” взе участие в международен семинар в Китай

вторник, 16 юли 2019 13:00

Мария Брестничка, докторант в катедра „Икономическа социология“ взе участие в международен семинар за правна помощ и права на детето Global Leadership Seminar, който се проведе от 1 до 14 юли в Пекин, Китай. Кандидатурата на докторант Брестничка беше избрана сред над сто други от цял сват. Семинарът има за цел да представи различни системи за закрила на детето и модели на правна помощ и застъпничество за гарантиране на правата на децата. Участие взеха професионалисти и академични работници от 17 страни, сред които Кения, Танзания, Филипините, Индонезия, Непал, Индия, Замбия, Зимбабве, Малайзия, Монголия, Китай и др. По време на семинара бяха обсъдени предизвикателствата по отношение на нормативната рамка и практиката в закрилата на децата, както и възможни решения. Специален фокус на семинара е изграждането на мрежи за правна помощ на деца. Обсъждана бе темата за безопасността на децата онлайн, медийната грамотност и високата степен на доверие и влияние на фалшивите новини, и социалните медии върху нагласите както на деца, така и на възрастни по отношение на въпросите на децата. Бе представена програма за развитие на общностни социални работници, разработена и водена от Хуманитарния университет на Пекин, като бяха обсъдени възможни връзки между академичните институции от различните страни.

soc_cd1bd_IMG_8716.jpg

Галерия снимки от Докторант от катедра „Икономическа социология” взе участие в международен семина ...