Катедра "Икономическа социология"

Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през септември 2019

четвъртък, 10 октомври 2019 16:10

Колегите, които се явиха на държавен изпит през септември 2019 г. могат да подпишат дипломите си при г-жа Живка Будинова.

Галерия снимки от Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през септември 2019 ...