Катедра "Икономическа социология"

Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен

вторник, 08 октомври 2019 11:00

Проф. д.с.н. Елка Тодорова от катедра „Икономическа социология“ беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен в Университета TWENTE (Холандия). В комисията участваха и професори от САЩ, Белгия, Холандия, Швеция - специалисти по икономическа социология, мениджмънт и бизнес психология.

soc_627cb_Защита-1.JPG

Проф. Тодорова (втората от ляво надясно) и

другите членове на международната комисия


soc_627cb_Защита 2.jpg

По време на защитата


soc_627cb_Защита 3.jpg


Интересни факти от защитите в Холандия

Комисиите за присъждане на докторска степен нямат председател. Всеки член на комисията предварително е изпратил рецензия, допускаща работата до защита. В случай на негативна рецензия – комисията решава дали докторантът да се допусне (в конкретния случай и при двете защити има по една негативна рецензия).

Защитата на докторска дисертация в Холандия се провежда със строго определено време – 50 минути. Важно е да се отбележи, че защитаващият докторант представя работата си на присъстващите (преди да е влязла комисията). Едва тогава комисията тържествено влиза в залата, като всички присъстващи се изправят, за да я посрещнат. Членовете на комисията заемат местата си на подиума. Научният ръководител на докторанта и деканът на факултета са разположени в другата част на подиума.

Началото на процедурата по защита се обявява от специално облечен церемониалмайстор. Точно след 50 минути той отново влиза в залата, за да обяви края на процедурата, независимо на какъв етап е самата защита.

По време на защитата всеки член на комисията задава толкова въпроси (докторантът не е предварително запознат с въпросите), колкото желае – стига да не прехвърли 10 мин., които се предоставят на всеки член.

След обявяване на края на защитата (от церемониалмайстор) комисията се оттегля, за да обсъди доколко докторантът е успял да отговори на зададените въпроси. След вземането на решение комисията отново влиза в залата, водена от церемониалмайстора, където се съобщава решението и едва тогава се дава думата на научния ръководител да сподели впечатления от работата си с докторанта. Защитата завършва със стандартизирана реч от страна на Декана относно задълженията и етичните правила за бъдещата работа на докторанта.

Галерия снимки от Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска ст ...