Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - втора сесия

понеделник, 26 юни 2023 16:55 /
Начало:
вторник, 19 септември 2023 10:00
Край:
Място:
Зала З 3032
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 19.09.2023 г. (вторник) от 10.00 часа в зала З 3032.ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 15.09.2023 г.

                                                                                                                                 Ръководство на катедра "Икономическа социология"