Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия

четвъртък, 20 април 2023 16:03 /
Начало:
четвъртък, 29 юни 2023 10:00
Край:
Място:
Зала 3073
Подробности:С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти” и “Бизнес психология и социология” ще се проведе на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3073.

Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се попълва от студента-магистър, подписва се от него и научния му ръководител и се изпраща: в сканиран вариант (eлектронно) на [email protected] или се депозира на хартиен носител в куриерската служба на УНСС - адресирана за катедра "Икономическа социология. Срокът за предаване на молбата е до 29.05.2023 г. (за явяване на защита на 29.06.2023).

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозира в катедра "Икономическа социология" и се изпраща от дипломанта на адрес [email protected] не по-късно от 2 седмици преди 29.06.2023 г. (до 15.06.2023 г.).

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 22.06.2023 г.

                                                                                                                                               От ръководството