Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - първа и четвърта сесия

четвъртък, 20 април 2023 15:53 /
Начало:
четвъртък, 29 юни 2023 8:00
Край:
Място:
Зала 2019 и 2023
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 08.00 часа в зала 2019 и 2023.


ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 26.06.2023 г. (понеделник).

                                                                                                                                                    От ръководството

 0 
  0  0