Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - втора сесия

четвъртък, 16 юни 2022 11:10 /
Начало:
четвъртък, 29 септември 2022 10:00
Край:
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Залите ще бъдат обявени допълнително.ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 26.09.2022 г.

                                                                                                                                                      От ръководството