Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - първа и четвърта сесия

събота, 02 април 2022 18:29 /
Начало:
четвъртък, 23 юни 2022 9:30
Край:
Място:
Зали 3074 и 3075
Подробности:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала 3074 и 3075.


ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 20.06.2022 г. (понеделник).

                                                                                                                                                    От ръководството