Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - втора сесия

сряда, 04 август 2021 13:23 /
Начало:
четвъртък, 30 септември 2021 10:00
Край:
Място:
Зала 3073
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3073.ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 27.09.2021 г.