Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия

петък, 16 април 2021 16:39 /
Начало:
четвъртък, 01 юли 2021 10:00
Край:
Място:
Зала 3037
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа.

Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се изпраща от научния ръководител на дипломанта на адрес [email protected] в срок до 01.06.2021 (за явяване на защита на 01.07.2021).

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозира в катедра "Икономическа социология" и се изпраща от дипломанта на адрес [email protected] не по-късно от 2 седмици преди 01.07.2021 (до 17.06.2021).

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 24.06.2021.

                                                                                                                                               От ръководството