Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - втора сесия

четвъртък, 23 юли 2020 11:59 /
Начало:
четвъртък, 24 септември 2020 10:00
Край:
Място:
Зала 2118
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 2118.ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 21.09.2020 г. (включително).