Катедра "Икономическа социология"

Покана за участие в еднодневно обучение по данни на Европейското социално изследване

понеделник, 02 март 2020 13:17 /
Начало:
Край:
четвъртък, 19 март 2020
Място:
Подробности:

Българската социологическа асоциация (БСА) има удоволствието да ви покани за участие в еднодневно обучение по данните от Европейското социално изследване (ЕСИ/ESS). Европейското социално изследване (ЕСИ) е академично инициирано крос-национално проучване, което се провежда на всеки две години от 2001 г. до сега с подкрепата на Европейската комисия и Европейската научна фондация, а за България се финансира от Министерството на науката и образованието. Днес ЕСИ включва 37 страни, България участва още от 2005 г., а през 2018 година ЕСИ, заедно с Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа" (SHARE) стават двете Изследователски инфраструктури в областта на социалните науки, включени в Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури.

ЕСИ има за цел да картографира устойчивостта и динамиката в социалната структура на Европа, както и да интерпретира начините, по които европейската социална, политическа и морална тъкан се променя. Изследването предлага научно обосновани индикатори за национален прогрес, базирани на разбиранията и преценките на гражданите за ключови аспекти на обществата им. Данните от последната 9 вълна на изследването, проводена пред 2018-2019, са публикувани и свободни за ползване за некомерсиална употреба.

БСА предлага еднодневно обучение в три модула:

  • Как да работим с данните на ЕСИ? – модулът има за цел да запознае участниците с научната инфраструктура, както и да ги обучи как да използват и анализират данните от ЕСИ, както през специализирания онлайн инструмент на изследването, така и през специфични програми за обработка на данни.
  • Как да представяме социологически данни за широка публика?– модулът ще предложи подходи за представяне на данните от ЕСИ в различен тип медии, като целта е да се създадат компетентности на социалните изследователи за общуване с не-академични аудитории и участие в публичния дебат, както и да се формират умения сред журналисти за работа с емпирични данни от международно сравнително изследване.
  • Как да участваме във формирането на публични политики? – модулът има за цел да формира компетентност за изготвянето на документи за публични политики, основани на изследователски данни.

Към кого е ориентирано обучението:

-        Към студенти, докторанти и млади учени в областта на социалните и политическите науки;

-        Към студенти, докторанти и млади учени в областта на медиите и масовите комуникации.

-        Към експерти в министерства и неправителствени организации.

БСА се стреми да формира интердисциплинарно поле на споделено знание между ангажираните в областта на социалните науки и в сферата на публичните комуникации, защото цели да формира нагласи за публична социология и да подпомогне провеждането на информиран публичен диалог по значими социални проблеми. Именно затова обучението е интердисциплинарно ориентирано, а обучители ще бъдат експерти в областта на социалните науки, медийните изследвания, както и практикуващи журналисти.

БСА предлага сертификат на завършилите обучението, както и предвижда награден фонд за изработването на журналистически материал и/или полиси бриф.

Кога ще се проведе обучението?

4 април 2020 г.

Как можете да кандидатствате за участие?

Изпратете кратко СВ и мотивационно писмо на: sociology.bsa@gmail.com: Краен срок за подаване на заявки 19.03.2020 г.