Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - трета сесия

четвъртък, 06 февруари 2020 12:19 /
Начало:
четвъртък, 12 март 2020 14:00
Край:
Място:
Зала 2118
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.03.2020 г. от 14.00 часа в зала 2118.


ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 06.03.2020 г. (петък). 


                                                                                                                                                                               От ръководството