Катедра "Икономическа социология"

Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на Манол Георгиев Кръстев

сряда, 24 април 2019 14:31 /
Начало:
петък, 31 май 2019 11:00
Край:
Място:
Зала Научни съвети, УНСС
Подробности:


Покана

за публична защита

на дисертационен труд на тема

"Корпоративният пазарен актьор между собствения интерес и социалната отговорност"

на

Манол Георгиев Кръстев

на 31.05.2019 г. от 11.00 часа в зала Научни съвети на УНСС.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в дирекция "Наука", УНСС.