Катедра "Икономическа социология"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ (ESS-ERIC)

четвъртък, 11 април 2019 15:12 /
Начало:
вторник, 14 май 2019 9:30
Край:
вторник, 14 май 2019 16:00
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:

soc_ef420_ESS.pngsoc_ef420_EMBLEMA unwe.jpg

soc_94a90_Annotation 2019-04-12 121131.png

ПРОГРАМА

Малка конферентна зала, УНСС
9.00 – 9.30 Регистрация

9.30 – 10.00 Откриване

• Проф. д.с.н. Румяна Стоилова, Председател на УС на БСА;
• Проф. д-р Валентин Гоев, зам. ректор на УНСС
• Проф. д.с.н. Елка Тодорова, Ръководител на проект ЕСС за България
• Г-жа Карина Ангелиева, зам. министър МОН
• Г-н Сергей Цветарски, Председател на НСИ

ПАНЕЛ 1

10.00 – 11.30
Модератор: Проф. д.с.н. Румяна Стоилова, Председател на УС на БСА, ИИОЗ при БАН

10.00 – 10.15 Какво е специфичното на ЕСС?

• Доц. д-р Лилия Димова, АСА, БСА, Национален координатор на ESS и ISSP за България
10.15 – 10.30 Вълна 9 на ЕСС в България: извадков модел и теренна работа
• Г-жа Десислава Димитрова, НСИ и Свилен Кателиев, НСИ
10.30 – 10.45 Социологически и социалнопсихологически измерения на самореализационната удовлетвореност и оценката за щастие
• Проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС, БСА
10.45 – 11.00
Фактори за щастието в съвременното българско общество
• Д-р Камелия Петкова, ИИОЗ при БАН, проф. д.с.н. Румяна Стоилова, ИИОЗ при БАН, БСА, д-р Александър Герганов, ИИОЗ при БАН, БСА
11.00 – 11.15 Социален статус и благополучие: европейският контекст на устойчиво развитие
• Доц. д-р Виктор Йоцов, УНСС, СИБ и проф. д-р Татяна Хубенова, ИИИ на БАН, СИБ
11.15 – 11.30 Колизията „семейство-работа” – съвременни проекции
• Д-р Тодорка Кинева, УНСС, БСА

11.30 – 11.45 Кафе пауза

ПАНЕЛ 2

11.45 – 13.30
Модератор: д-р Мила Минева, Зам. председател на УС на БСА, СУ
11.45 – 12.00 „Чупливата“ социалност: Неравенства в достъпа до образование за възрастни и социално доверие
• Д-р Петя Илиева-Тричкова, ИИОЗ при БАН, БСА и проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, ИИОЗ при БАН, БСА
12.00 – 12.15 Неравенството в доходите и мотивация за труд
• Проф.д-р Васил Цанов, ИИИ на БАН, СИБ и проф.д-р Победа Луканова, ИИИ на БАН, СИБ
12.15 – 12.30 Свободата да избираш като измерение на неравенството между половете
• Проф. д.с.н. Румяна Стоилова, ИИОЗ при БАН, БСА и д-р Петя Илиева-Тричкова, ИИОЗ при БАН, БСА
12.30 – 12.45 Социално-демографски аспекти на раждаемостта в съвременния период в България
• Доц. д-р Елица Димитрова, ПУ, БСА
12.45 – 13.00 Сравнително изследване на субективното благосъстояние в страните от ЦИЕ съгласно резултатите от ЕСС
• Доц. д-р Венелин Бошнаков, УНСС
13.00 – 13.15 Намаляващата сила на синдикалните организации в условията на глобализация и информационно общество
• Д-р Мариета Христова, УНСС, БСА
13.15 – 13.30 Политическото отчуждение в съвременното българско общество
• Д-р Петрана Стойкова, ЮЗУ, БСА

13.30 – 14.00 Обяд

Зала Обедна, УНСС

ПАНЕЛ 3

14.00 – 16.00
Модератор: доц. д-р Георги Петрунов, Председател на КС на БСА, УНСС
14.00 – 14.15 Парадокси на религиозната вяра в България
• Доц. д-р Лилия Димова, АСА, БСА, Национален координатор на ESS и ISSP за България
14.15 – 14.30 Религиозност и сексуална свобода: аспекти на възрастта и пола
• Доц. д-р Алексей Пампоров, ИИОЗ при БАН, БСА
14.30 – 16.00 Дискусия: Възможности за използване на данни от ЕСС в работата на Изследователските комитети на БСА

16.00 Коктейл

Зала Вечерна, УНСС

Програмен съвет:

 

Доц. д-р Георги Петрунов – Председател на Програмния съвет

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова

Проф. д.ик.н. Татяна Хубенова-Делисивкова

Доц. д-р Лилия Димова