Катедра "Икономическа социология"

Дискусия на тема: Докторантурата по социология образователна степен и/или професионална социализация в науката?

сряда, 13 март 2019 17:42 /
Начало:
петък, 22 март 2019 15:00
Край:
петък, 22 март 2019 16:30
Място:
Заседателна зала 2, Софийски университет - Ректорат
Подробности:

За необходимостта от дискусия…..

Целта на дискусията е да формулира предложения за промени на модела за
социализация на докторантите по социология в университетите и институтите в
България. Необходимостта от промени е пряко свързана с подобряване на качеството
на докторантските текстове, с реалната социализация в научния живот, и в крайна
сметка с откриване на пътища за реализация в Академията. През последните 15-20
години докторската степен непрекъснато осцилира между позицията на трета и
последна образователна степен и възможността за професионална реализация в
науката. Превръщането на докторантурата в образователна степен обаче взе превес
над възможностите за реализация в областта на научните изследвания, ако се съди по
броя докторантски публикации в рецензирани и индексирани списания, по броя на
докторските защити и по броя на реализиралите се в академията докторанти.
Националната конференция по социология възникна като инициатива заради все по-
остро усещащото се напрежение между „двете форми“, под които съществува
докторантурата. Второто издание на конференцията реши, освен да бъде форум, на
който да бъдат представени и критично дискутирани докторантски текстове, да даде
глас и на докторантското мнение, относно процеса на докторантстване. Как протича
той? Какво може и трябва да се промени? Кои са добрите примери и практики, които
следва да се насърчават?
Дискусията има за цел излъчи конкретни предложения за промяна, които да се насочат
за обсъждане в социологическата общност, но и в конкретните катедри, факултети и
университети.