Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - трета сесия

четвъртък, 17 януари 2019 16:04 /
Начало:
четвъртък, 14 март 2019 14:00
Край:
Място:
Зала 2118
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 2118.

ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова.        

                                                                                                                                                                               От ръководството