Катедра "Икономическа социология"

Ден на отворените врати в cQuest

четвъртък, 29 март 2018 3:38 /
Начало:
четвъртък, 12 април 2018 13:30
Край:
четвъртък, 12 април 2018 18:00
Място:
Galaxy Trade center, office 510
Подробности:

soc_c2748_Student Open doors UNWE.jpg