Катедра "Икономическа социология"

Конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“

понеделник, 26 юни 2017 11:58 /
Начало:
понеделник, 20 ноември 2017 9:00
Край:
вторник, 21 ноември 2017 20:00
Място:
Подробности:

    

 

Уважаеми колеги,

Катедра „Икономическа социология“ в УНСС и Българска социологическа асоциация имат удоволствието да Ви поканят да участвате в научна конференция на тема: „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“, която ще се проведе на 21 ноември 2017г. в Голяма конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

Конференцията обхваща две основни тематични направления и връзката между тях.

Първото направление включва широк кръг от теми, ориентирани към съвременните обществени предизвикателства: кои са промените и тенденциите, които моделират съвременните общества, как се адаптираме към тях, какви изводи могат да се направят и какви са възможните насоки за решаване на острите обществени проблеми и други подобни.

Във второто направление ще се дискутират състоянието и бъдещите възможности за развитие на образованието по социология в България в условията на съвременните обществени предизвикателства. В него ще се търси гледната точка на представителите на различните социологически катедри, научни и изследователски организации, бизнеса, публичните институции към образованието по социология.

Докладите от конференцията, които са приети за публикуване ще бъдат издадени в електронен сборник с редакционна колегия и ISBN номер. Сборникът ще бъде публикуван до края на месец март 2018 година.

Желаем Ви успешно и ползотворно участие в конференцията!

 

ПРОГРАМА 

 

Адрес за кореспонденция

1700 София, Студентски град „Христо Ботев“, бул. „8-ми декември“, УНСС, кабинет 1038

и 2106.  Телефон: 02 8195 444, Е-mail: esociology40@unwe.bg и sociology.bsa@gmail.com.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Проф. д-р Петя Кабакчиева

Председател на Българска социологическа асоциация

Катедра „Социология“, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Доц. д-р Андрей Нончев

Ръководител на катедра „Икономическа социология“

Член на Българска социологическа асоциация


Доц. д-р Георги Петрунов

Катедра „Икономическа социология“

Зам. председател на Българска социологическа асоциация


Ас. д-р Тодорка Кинева

Научен секретар на катедра „Икономическа социология“

Член на Българска социологическа асоциация


Ас. д-р Велина Балканска

Катедра „Икономическа социология“

Член на Българска социологическа асоциация


Ас. д-р Мариета Христова

Катедра „Икономическа социология“

Член на Българска социологическа асоциация


Научната конференция се организира по проект, финансиран със средства за НИД на УНСС по договор № НП-8/2017


Прикачени файлове:

application/pdf Katedra Ikonomicheska sociologia & BSA conference 2017.pdf - 939 KB

application/pdf ПРОГРАМА_final.pdf - 777 KB