Катедра "Икономическа социология"

Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата"

понеделник, 15 септември 2014 14:51

Първокурсниците на направление "Социология, антропология и науки за културата" бяха посрещнати днес от преподавателите на катедра "Икономическа социология".

Приветствено слово произнесоха доц. Мария Стоянова - зам. декан на Общоикономическия факултет и доц. Анрей Нончев - ръководител катедра "Икономическа социология".

Уважаеми колеги,

    Драги първокурсници,

         С особено задоволство отправям поздравления от името на деканското ръководство на ОИФ послучай Новата учебна 2014-2015 година! На всички пожелаваме много здраве и творчески успехи!

         Към Вас, млади колеги от първи курс нашите академични послания на добра воля са свързани със следното:

  • на първо място, с това че вие ще се обучавате в един от най-престижните факултети на УНСС - ОИФ, създаден преди 56 г. - през 1958 г. Това е факултет с повече от половин вековна традиция в образователната и НИД. В структурата на този факултет влизат 4 катедри – Икономическа социология, Икономикс, Човешки ресурси и социална защита и Политическа икономия. Обучението на студентите се осъществява в две професионални направления – първото 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, “Застраховане и социално дело” и нашата специалност “Икономическа социология и психология” и 8 специалности в ОКС „магистър”. Второто професионално направление е 3.1.Социология, антропология и науки за културата, със специалност Социология. Единствено нашата катедра в ОИФ обучава студенти по две професионални направления;
  • на второ място, за вашата специализирана професионална  и квалификационна подготовка в този факултет ще работят 76 авторитетни преподаватели на основен трудов договор, от които 17 професори, 31 доценти, 20 гл.ас. доктори и 8 асистенти. Само хабилитираният състав на ОИФ представлява 63% от общия академичен състав на факултета. В процеса на обучението към този състав ще се включват и преподаватели от други факултети на университета, както и изтъкнати учени – изследователи и преподаватели от външни организации и институции. В катедра Икономическа социология, създадена през 1975 г. за вас ще работят 14 преподаватели, от които 4 професори, 5 доценти, 4 главни асистенти доктори по социология и 1 асистент – също доктор по социология. Всички ние, вашите преподаватели от ОИФ и катедрата със знанията и социалния си опит ще ви помагаме да формирате професионалния си статус на млади специалисти - икономисти и социолози;

  • на трето място, всяка учебна година в нашия факултет успешно се обучават повече от 2000 студенти и докторанти. Към 15.09.2014 г. техният  профил е следният: 1837 студенти в ОКС бакалавър, 358 в ОКС магистър и 25 докторанта в ОНС доктор. Част от тази общност сте и вие млади колеги от двете специалности – ИС и Социология.

     Добре дошли при нас – във ОИФ и в катедра „Икономическа социология”!

     Успешен старт и на добър път в образованието и в науката !

    доц.д-р М.Стоянова

 

доц. Андрей Нончев предложи на първокурсниците "Шест съвета за шестица": 

  1. Тук сте, за да учите. Разделете се с всяка друга представа.
  2. Опитайте се да вземете най-доброто, от преподавателите, катедрата, университета.
  3. Не ни жалете,  както и ние няма да ви жалим.
  4. Не си мислете, че социологията е лесна. Ще говорим за човешкките отношения, за обществените отношения, но е заблуда е да очаквате, че ще минете с обща култура. Най-простите неща са най-трудни за разбиране. Ние ще ви покажем сложността на простите неща.
  5. Социологията дава перспективи за реализация в различни области – в образованието и науката, в бизнеса, в неправителствен сектор, в държавното управление. Мислете за бъдещето си и избирайте. Това е специалност, която дава възможност за избор.
  6. Не учете, за да взимате изпита, а за да знаете. Въпросът не е да взимате изпити, а да изградите жизнена стратегия.

УСПЕХ КОЛЕГИ!

Галерия снимки от Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и наук ...