Катедра "Икономическа социология"

УНСС произведе първите 57 доброволци - социални асистенти

понеделник, 22 април 2013 13:49

            На 18  април 2013 г. в УНСС, приключи обучението на кандидатите за доброволци-социални асистенти. Студентите изслушаха цикъл от лекции по социална работа и доброволчество, запознаха се с професионалния профил на доброволците в съвременните условия, с правата на хората с увреждания, с психологията на  контакта с хора с увреждания и с етикетното поведение при работа с тях. Лектори бяха: проф. д.с.н. Елка  Тодорова, доц.д-р Божидар Ивков, доц.д-р Кольо Рамчев.

            От 63 кандидати, 37 са от специалностите Социология, Икономическа социология, 13 - Публична администрация и 7 от други специалности.

            От всички кандидати 57 издържаха изпита. Това са първите доброволци-социални асистенти, чиято основна задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес в рамките на УНСС.

            Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти в УНСС с ръководител доц.д-р Мария Стоянова.

 

          

 

            На 23 април 2013 г. – „Ден на доброволеца в/от УНСС” в 14 часа, в Зала Максима - ще  бъдат връчени Сертификати на първите доброволци в УНСС.

                                                                      

                                                                       „Клуб на социолога“ УНСС

                                                                       

Галерия снимки от УНСС произведе първите 57 доброволци - социални асистенти ...