Катедра "Икономическа социология"

ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

сряда, 17 април 2013 14:38 /
Начало:
вторник, 23 април 2013 14:00
Край:
вторник, 23 април 2013
Място:
Зала Максима УНСС
Подробности:

На 23.04.2013г. от 14 часа в  зала Максима на УНСС ще се проведе


“ Ден на доброволеца”


като заключителен етап от изпълнението на университетски проект на катедра Икономическа социология:


Създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти с увреждания”


с ръководител доц. д-р. Мария Стоянова


            На тържеството ще се връчат сертификати на първите  студенти-доброволци в/от УНСС, преминали през специално обучение, насочено към студенти и докторанти с увреждания.

            Тържеството ще завърши с концертна програма от професионални актьори с увреден слух.


ЗАПОВЯДАЙТЕ!