Катедра "Икономическа социология"

Михаела Мишева е новият доцент на катедрата

четвъртък, 09 март 2023 17:51

    Честито колега!

soc_34201_Конкурс за заемане на академичната длъжност - М.Мишева.png

Галерия снимки от Михаела Мишева е новият доцент на катедрата ...