Катедра "Икономическа социология"

Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2021

петък, 16 април 2021 9:43

Списък с най-добре представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Образование по време на пандемия” и „Човек и общество: съвременни предизвикателства”, на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология”:

  1. Георги Димов Мутавчиев
  2. Дарина Кирилова Кирилова

На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да представят в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

Галерия снимки от Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа те ...