Катедра "Икономическа социология"

Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020

сряда, 15 април 2020 13:28

Списък с най-добре представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Младите хора в България: настояще и бъдеще” и „Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество”, на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност „Икономическа социология и психология”:

  1. Анна Радославова Моллова
  2. Велислава Валериева Иванова
  3. Владимира Ангелова Апостолова
  4. Димана Атанасова Манолова
  5. Йоана Добрева Павлова
  6. Ирина Красимирова Асенова
  7. Моника Мариева Михайлова
  8. Симона Асенова Димитрова
  9. Фатмагюл Асан Кадъолу

На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да представят в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

Галерия снимки от Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа те ...