Катедра "Икономическа социология"

Покана за обучение по данни от Европейското социално изследване, организирано от БСА

понеделник, 12 април 2021 14:25 /
Начало:
събота, 24 април 2021
Край:
Място:
Онлайн
Подробности:

Подробности за обучението може да намерите в прикачения файл.

ПРОГРАМА

 

СЕМИНАР 1: ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ (ЕСИ/ESS),

 

Начало: 10:00 ч., 24 април 2021 г.

Начин на провеждане: онлайн в платформата ZOOM (участниците ще получат покана за срещата по имейл 15 минути преди началото на семинара)

 

 

10:00 – 10:15 Откриване на семинара:

Проф. Румяна Стоилова, БСА, Институт по философия и социология, БАН

Проф. Елка Тодорова, ръководител на Националния консорциум, изпълняващ ЕСИ, УНСС

10:15 – 11: 30 Експертни презентации, ориентирани към интересите на участниците:

Проф. Румяна Стоилов (БСА, БАН), Европейското социално изследване – възможности за теоретично насочвани сравнителни емпирични анализи. Неравенства и справедливост

Доц. Калоян Харалампиев (БСА, СУ), Достъп до данните от ЕСИ. Анализ на въпроси, свързани с "Неравенства и доверие".

доц. Елица Димитрова (БСА, ПУ), Социални различия в здравната самооценка. Възможности за приложение на ЕСС.

д-р Мариета Христова (БСА, УНСС), Пазар на труда, работа и благополучие.

д-р Мила Минева (БСА, СУ), Мобилност: туристи, бежанци, терористи – теоретични ориентири.

11:30 – 12:00 Въпроси и очертаване на бъдещи сътрудничества и следващи семинари