Резултати от търсене за учебни планове

Новини

31 results found
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база, богатите библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят. Улеснени и ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база, богатите библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят. Новият ...
#СедмицаНаУНСС. Ден втори 19.5.2021 г. ... в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база.“ Доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... „Включване във всички учебни планове на дисциплини и на практическо обучение по нови дигитални технологии като изкуствен интелект (AI), добавена реалност (AR), изкуствена реалност (VR) и др., както и на базово обучение за  развиване на умения за ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Електроенергийния системен оператор 22.4.2021 г. ... и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... търсени от бизнеса. При нас ще откриете съвременни учебни планове, модерна учебна база, програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти. УНСС беше сред първите университети, които изградиха изцяло онлайн работен процес за учебната дейност. Чрез системата „Уеб ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... реалност и търсени от бизнеса; Съвременни учебни планове, модерна учебна база с електронен тестови център; Програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти; Водещ университет с висококвалифицирани преподаватели; Успешна реализация на пазара на труда. ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... полагане на изпити по избрани дисциплини от своите учебни планове. Във връзка с това, тези от вас, които са избрани и предстои да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат възможност да кандидатстват за включване в до два допълнителни курса (извън ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... , ще имат проактивна роля при изготвяне на нови учебни планове и програми. Инициативата е насочена към установяване на трайно партньорство между науката, висшето образование и държавната администрация ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... , „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“ от Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна ...
ИСК при УНСС с нов проект по програмата Еразъм + 17.5.2018 г. ... на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“. Проектът е насочен към едно от предизвикателствата пред преподавателите – използването на ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 11.9.2017 г. ... на Първа работна група "Развитие на учебни планове по ядрена сигурност" и ръководи няколко от заседанията. Заседанието на Първа работна група Първата презентация на първото пленарно заседание беше на проф. Димитров с главна тема - успешното дипломиране на първия ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 24.8.2017 г. ... на Първа работна група "Развитие на учебни планове по ядрена сигурност" и ръководи няколко от заседанията. Заседанието на Първа работна група Първата презентация на първото пленарно заседание беше на проф. Димитров с главна тема - успешното дипломиране на първия ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... на ЗПУО в професионалното образование; Нови учебни планове и нови учебни програми. Докладът на г-жа Емилия Иванова предизвика оживена дискусия Г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия - София, представи доклад на тема "Дуалното образование в професионалните ...
Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии 20.11.2020 г. ... и умения за зелен бизнес; Разработване на GreenB учебни планове и модули; Обогатяване със зелени практики на обучението в ЕС ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... на пазара на труда, внедряване на новоразработените учебни планове и програми на УНСС в съответствие с изискванията и развитието на пазара на труда, очакванията и потребностите на студентите и работодателите. Това са част от приоритетите в Меморандума за сътрудничество между УНСС и Българската стопанска ...
Бакалаврите от „Бизнес икономика“ също взеха дипломите си 30.11.2015 г. ... в най-добрите европейски университети. Нашите учебни планове и програми заимстват най-добрите практики, а и по-голямата част от преподаватели са специализирали в такива университети, добави той. Той пожела на абсолвентите да се ръководят от принципа: „Мисли локално, действай глобално.” Вие ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми е др. Отляво надясно: Николай Бакърджиев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д.ик.н. Стати Статев, Хуан Карлос Пералехо Серано, Биляна Георгиева, доц. д-р Йордан Близнаков Партньорство при научни ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... по проект BG051P001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: „Анализ и оценка на ефектите от ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... квалификационни характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ректорът. Сред примерите проф. Статев открои ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... квалификационни характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ректорът. Сред примерите проф. Статев открои ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... . Доц. Иван Стойчев Към първите учебни планове и нетрадиционните дисциплини се върна в приветствието си проф. д-р Евгения Делчева от катедра „Публична администрация“, ръководител на магистратурата. Тя се спря на настъпилите промени и бъдещото развитие на магистърската ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... на функциониращата учебна документация (учебни планове по специалности, квалификационни характеристики, учебни програми)“. Реализацията й е дело на 23 експерт-анализатори от катедрите и звената в УНСС, които отговарят за обучението на студентите от професионално направление ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... катедри и ще бъде форма за електорен обмен както на учебни планове и програми, така и на магистърски, докторски разработки и т.н. Във връзка с устойчивстта на проекта бе представена и новата програма по бизнес администрация, специализация „Висше ръководство”. Доц. д-р Надя Миронова, научен ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... катедри и ще бъде форма за електорен обмен както на учебни планове и програми, така и на магистърски, докторски разработки и т.н. Във връзка с устойчивстта на проекта бе представена и новата програма по бизнес администрация, специализация „Висше ръководство”. Доц. д-р Надя Миронова, научен ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... на студентите да се обучават както по специализирани учебни планове, така и по една съвместна магистърска програма, подчерта проф. Павлова. Преди пет години ръководството на УНСС подходи стратегически, като реши да създаде нов факултет, който да бъде приложно ориентиран към научни области, пряко свързани с ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... организации, актуализирането на бакалавърските учебни планове в професионално направление „Икономика“, обогатяване на учебното съдържание и методиката на обучение за постигане и поддържане на по-добър баланс между общотеоретичните и практико-приложните аспекти на изучаваните дисциплини чрез ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... организации, актуализирането на бакалавърските учебни планове в професионално направление „Икономика“, формирането на нови поднаправления в съзвучие с нуждите на бизнеса, както и тяхната диверсификация. Предвижда се също обогатяване и преструктуриране на учебното съдържание и методиката на ...
Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избор 29.11.2012 г. ... обучение на студентите в специалността: усъвършенствани учебни планове, нови дисциплини, контакти с бизнеса, електронизация в счетоводството. В аула "Максима" Не забравяйте своя университет, който е № 1 сред висшите училища в страната, напомни проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... проекти, свързани със стажовете, разработване на нови учебни планове и програми в пряк диалог с бизнеса, каза ректорът на УНСС ...