Резултати от търсене за учебни планове

Предстоящо

2 results found
Подбор на ползватели по проект „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия 5.6.2019 г. ... „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия. Проектът е насочен към едно от предизвикателствата пред ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 30.6.2014 г. ... Обсъждане и приемане на нови учебни планове и квалификационни характеристики на  магистърски планове на катедра „Финанси“; v  Предложение от ръководството на катедра „Финанси“ за избор на хонорувани преподаватели и възлагане на лекционни часове на ...