Резултати от търсене за Научна сесия

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

8 results found
Методически семинар 6.12.2018 г. ... Млада наука за изкуствата – Научна сесия за докторанти ‘2010. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Изд. „М-8-М”, С., 2010, с. 9-31. Достъпно на: http://www.assa-m.com/kniga_pdf/Mlada_nauka_II_vavedenie.pdf Нашите докторанти Александър ...
Публикации 3.8.2017 г. ... ., ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Годишна научна сесия на УНСС, 2014, декември 2014 ( доц. д-р Екатерина Тошева) Тошева, Е., ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Годишна научна сесия на УНСС, 2015, декември 2015 ( доц.д-р Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева) Андреаня Станиславова ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... .2016 ( доц. д-р Екатерина Тошева)Годишна научна сесия на УНСС, 2014ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Тошева, Е., декември 2014 ( доц. д-р Екатерина Тошева)Годишна научна сесия на УНСС, 2015ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Тошева, Е., декември 2015 ( доц.д-р Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева)4-th ...
Научни прояви 17.10.2022 г. ... за научни прояви - 2009 г.; Годишна научна сесия на УНСС - 2009 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2008 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2007 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2006 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2005 г. ; ...

Новини

28 results found
Юристи от България и Полша проведоха научна сесия на тема „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“ 13.5.2023 г. ... полско-българска научна сесия, организирана от юридическите факултети на Университета в гр. Шчечин, Полша и на УНСС под надслов „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“ се проведе в нашия университет. Научният форум е част от честванията, ...
XV годишна научна сесия на УНСС 2.12.2022 г. ... годишна научна сесия на УНСС обобщи резултатите от научноизследователските проекти на нашия университет, завършили през 2022 г. Официалното откриване се състоя в Голяма конферентна зала с участието на ректора проф. д-р Димитър Димитров, ресорния зам.-ректор по научноизследователска дейност и ...
Дигитализацията на българското висше образование обсъдиха на форум в УНСС 15.4.2022 г. ... решения във висшите училища“ и „Научна сесия“. Докладите в програмата бяха в следните тематични направления: съвременни технологични решения за онлайн обучение на студенти; перспективи за създаване и въвеждане на Дигитална студентска книжка; развитие на онлайн услугите за студенти; ...
XIV-а годишна научна сесия на УНСС 4.12.2021 г. ... годишна научна сесия представи и обобщи резултатите от реализацията на Университетската изследователска програма за 2021 година. Официалното откриване се състоя в Голяма конферентна зала с участието на ректора проф. д-р Димитър Димитров, ресорния зам.-ректор по научноизследователска дейност и ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... другите заинтересовани страни в традиционната Годишна научна сесия на УНСС. Какви мерки предвиждате за интернационализацията на научноизследователската дейност в УНСС? Работим за разширяване на участието на УНСС в Европейското научноизследователско пространство и международното научно сътрудничество. ...
Годишна научна сесия на УНСС 2020 18.12.2020 г. ... в платформата Teams се проведе традиционна научна сесия на нашия университет, която беше открита от проф. д-р Диана Копева, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Сесията се проведе в  две секции за паралелно представяне на научните резултати от завършени проекти за научни ...
Дванадесета годишна научна сесия на УНСС 13.12.2019 г. ... дейност, в началото на Дванадесетата научна сесия на УНСС. В Голямата конферентна зала „Числото дванадесет е емблематично, защото вече имаме утвърдена традиция. Убеден съм, че годишните научни сесии не само ще продължат, но и ще се развиват и обогатяват“, ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... дейност бяха представени на Единадесетата годишна научна сесия на УНСС – 2018 в Голямата конферентна зала. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев откриват сесията. Вляво: доц. д-р Стела Ралева, зам ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... юбилейна годишна научна сесия на УНСС представи и обобщи резултатите от завършените научноизследователски проекти на университета в периода 2016 - 2017 г. Във форума в голямата конферентна зала участваха ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Участие в Деветата годишна научна сесия на УНСС 2.12.2016 г. ... 01 декември 2016 г. се проведе Деветата годишна научна сесия на УНСС. Като член на Програмния съвет на УНСС в нея участва и деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС - проф.д-р Снежана Башева. Научните проекти, инициирани от Финансово счетоводния факултет, с ръководители - проф.д-р Стоян ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 1.12.2016 г. ... годишна научна сесия на УНСС представи и обобщи резултатите от завършените университетски, национални и международни научни проекти в периода 2015/2016 г. На събитието, което се състоя в голяма конферентна зала, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската ...
Три награди за катедра „Икономическа социология” от международна научна конференция 25.10.2016 г. ... бяха модератори на втората паралелна научна сесия – доц. д-р Мария Стоянова и доц. д-р Саша Тодорова, 2 преподаватели и 2 докторанти изнесоха доклади:   доц. д-р Мария Стоянова Потребителската несъстоятелност – фактор за стигматизация на ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... препоръчам и провеждането на годишна младежка научна сесия, на която ще бъдат представени най-добрите научни разработки“, проектира в цялостен академичен формат инициативата проф. Статев. Можем да създадем система, в която нашите студенти и докторанти да бъдат представени и да получат ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... годишна научна сесия обобщи и конкретизира академичната изследователска дейност на УНСС през 2015 г. На откриването й в голямата конферентна зала присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, ...
Наш докторант с отличия от научни форуми 21.4.2015 г. ... се класира на  първо място в Студентската научна сесия 2015, организирана от  Студентския съвет при Технически университет, Варна. Разработката, която Яница Маринова представи там, бе на тема: ,,Ефекти, дефекти, функции, дисфункции в развитието и саморазвитието на обществото. Спирала на ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... дейност и посочи, че в  годишната научна сесия са били представени 60 проекта при 50 за 2013 г. Налице са не само количествени, но и качествени натрупвания. Повечето наши учени участват активно в научноизследователската дейност. Вървим изключително силно и в електронизацията, ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... от мое име да поздравя участниците в годишната научна сесия на Университета за национално и световно стопанство. Това е нейното седмо издание, на което ще бъдат представени резултатите от нашата научноизследователска дейност през 2014 г., изтъкна при откриването на форума ректорът на ...
Годишна студентска научна сесия 27.11.2014 г. ... се проведе и традиционната Годишна студентска научна сесия. На форума, организиран от Студентския съвет на тема „Развитие на бизнеса в България“, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета, Георги Чернев, председател на Софийската ...
Десето юбилейно издание на Младежкия икономически форум 27.11.2014 г. ... форум 2014 се проведе и Годишна студентска научна сесия на тема „Развитие на бизнеса в България“ ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... конкретизира традиционната университетска годишна научна сесия, която събра учените от УНСС в голямата конферентна зала. Общо 82 са научноизследователските проекти, открои резултатите проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета, и диференцира научния ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... проф. Стефан Бобчев, бе годишната студентска научна сесия. Форумът на тема  “Предизвикателства и перспективи пред България на прага на новия програмен период 2014-2020 г.” бе организиран от Студентския съвет под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Оценявам ...
Научна сесия по случай 100 години от рождението на Живко Ошавков. 23.5.2013 г. ... на 17 май, 2013 г., в зала Тържествена на УНСС Научна сесия за честване на 100 години от рождението на Живко Ошавков. Сесията бе открита с приветствени слова към участниците от доц. д-р Мария Стоянова – преподавател в катедра „Икономическа социология“, и доц. д-р Андрей Нончев, ...
Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г. 22.4.2013 г. ... сесия   между катедра „Икономическа социология” на УНСС и  катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г.     На 6 април 2013 г. в Университетски център „Бачиново”, Благоевград се проведе ...
Студентска научна сесия по социология 19.4.2013 г. ... към ЮЗУ „Неофит Рилски“ участваха в студентска научна сесия. На форума, провел се в университетския център „Бачиново” – Благоевград, бяха представени реферати на най-новите публикации на преподаватели по социология в двете катедри. Студентският научен форум бе организиран по инициатива на ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... сесия  между катедра „Икономическа социология” на УНСС и  катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г.   На 6 април 2013 г. в Университетски център „Бачиново”, Благоевград се проведе студентска научна сесия, в която участваха студенти от ...
Пролетна студентска научна сесия 27.3.2013 г. ... Статев при откриването на пролетната студентска научна сесия. Той посочи, че лекторите на форума олицетворявот реалния бизнес – Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка, възпитаник на УНСС, и Николай Вълканов, председател на УС на "Минстрой ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... годишна научна сесия на УНСС обобщи и даде визия на академичната изследователска дейност през годината. На сесията бяха представени 40 завършени през 2012-а проекта, насочени в анализите си към актуална международна и национална научна проблематика. Вляво: проф. д-р Валентин Гоев, ...

Предстоящо

24 results found
Международна полско-българска научна сесия „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“ 25.4.2023 г. ... Международна полско-българска научна сесия между юридическите факултети на Университета в гр. Шчечин, Полша, и на УНСС под надслов „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“. Научният форум е част от честванията, посветени на ...
Международна научна сесия под надслов „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“ 24.4.2023 г. ... май 2023 г. ще се проведе Международна полско-българска научна сесия между юридическите факултети на Университета в гр. Шчечин, Полша, и на УНСС под надслов „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“. Научният форум е част от честванията, посветени на 170 г. от рождението на ...
Годишна научна сесия на УНСС 19.11.2022 г. ... .00 часа ще се проведе Петнадесетата годишна научна сесия на академичния състав на УНСС.  На сесията ще бъдат представени резултатите от научноизследователските проекти на УНСС, приключили през 2022 г.                       ...
Годишна научна сесия на УНСС 25.11.2021 г. ... от 12:00 ч. ще се проведе Четиринадесетата годишна научна сесия на УНСС (в хибриден формат). На сесията ще бъдат представени резултатите от университетските научноизследователски проекти, приключили през 2021 г.              Програма на Годишната научна сесия   ...
Студентска научна сесия 2020 24.2.2020 г. ... научна сесия 2020 2 април 2020 г. Технически университет - ...
Дванадесета годишна научна сесия на УНСС 3.12.2019 г. ... конферентна зала, ще се проведе Дванадесетата годишна научна сесия на УНСС. На сесията ще бъдат представени резултатите от завършени научноизследователски проекти на УНСС в периода 2018-2019 г ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 27.11.2018 г. ... конферентна зала, ще се проведе Единадесетата годишна научна сесия на УНСС. На сесията ще бъдат представени резултатите от завършени научноизследователски проекти на УНСС в периода 2017-2018 г ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 28.11.2017 г. ... зала, ще се проведе Десетата юбилейна годишна научна сесия на УНСС. На сесията ще бъдат представени резултатите от завършени научноизследователски проекти на УНСС в периода 2016-2017 г ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 21.11.2016 г. ... конферентна зала ще бъде открита Деветата годишна научна сесия на УНСС. На сесията ще бъдат представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти в периода 2015-2016 г ...
Годишна студентска научна сесия 1.4.2016 г. ... студентска научна ...
Годишна студентска научна сесия 2016 г. 17.3.2016 г. ... [email protected]   ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2016 г. НА ТЕМА „Предизвикателства и проблеми пред външните инвеститори в българската икономика“ Заявките за участие и разработките се подават до 10 април на e-mail адреса ни: [email protected] УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ СТУДЕНТИ ...
Годишна студентска научна конференция 18.3.2016 г. ... [email protected]   ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2016 г. НА ТЕМА „Предизвикателства и проблеми пред външните инвеститори в българската икономика“ Заявките за участие и разработките се подават до 10 април на e-mail адреса ни: [email protected] УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ СТУДЕНТИ ...
Годишна научна сесия 12.11.2015 г. ... университетска Годишна научна сесия ще се проведе на 3 декември (четвъртък) от 11.00 ч. в голямата конферентна зала на университета. На нея ще бъдат представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научноизследователски проекти на УНСС в периода 2014-2015 г ...
Годишна научна сесия 3.12.2014 г. ... зала ще се проведе традиционната университетска Годишна научна сесия. Ще бъдат представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научноизследователски проекти на УНСС през периода 2013-2014 г ...
Младежки икономически форум 2014 24.11.2014 г. ... форум 2014 ще се проведе и Годишна студентска научна сесия на тема „Развитие на бизнеса в България“. Целта на събитието е да събере на едно място студенти и докторанти от цялата страна с интереси в областта на науката, които да дискутират и да предлагат решения по различни проблеми на бизнес средата ...
Заявки за участие в годишната студентска научна сесия 21.10.2014 г. ... съвет при УНСС организира годишна студентска научна сесия на тема "Развитие на бизнеса в България" 27 ноември, 9.00 ч., голяма конферентна зала Събитието е част от Младежкия икономически форум 2014 г. Целта на конференцията е да даде възможност за изява на студенти и ...
Университетска годишна научна сесия 11.12.2013 г. ... зала ще се проведе традиционната университетска Годишна научна сесия. Ще бъдат представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2012-2013 г ...
Годишна студентска научна сесия 29.10.2013 г. ... световно стопанство ще се проведе годишната студентска научна сесия на тема “Предизвикателства и перспективи пред България на прага на новия програмен период 2014-2020 г.” под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Докладите, които ще бъдат представени, са в пет научни направления: Икономика, ...
Заявки за участие в годишната студентска научна сесия под надслов: "160 години проф. Стефан Бобчев" 30.9.2013 г. ... студентска научна сесия под надслов: „160 години проф. Стефан Бобчев“   Годишната студентска научна сесия по традиция се провежда ежегодно и тази година тя ще бъде посветена на основателя и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство - проф. Стефан Бобчев и неговата ...
Годишна студентска научна сесия 24.10.2013 г. ... студентска научна сесия, която по традиция се провежда ежегодно, през 2013-а ще бъде посветена на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев по повод неговата 160-годишнина. Участие във форума ще вземат бакалaври, магистри и докторанти от университета. Студентската научна сесия „160 ...
Пролетна студентска научна сесия на УНСС 25.3.2013 г. ... конферентна зала ще се проведе пролетна студентска научна сесия на УНСС. Приветствие към участниците в събитието ще направи ректорът на университета проф. д. ик. н. Стати Статев. Гост-лектори ще бъдат Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка, отличена ...
Годишна научна сесия на УНСС 5.12.2012 г. ... зала ще се проведе традиционната университетска Годишна научна сесия. Ще бъдат представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2011-2012 г ...
Годишна научна сесия на УНСС 8.12.2011 г. ... зала ще се проведе традиционната университетска Годишна научна сесия. Ще бъдат представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2010-2011 г ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене