Резултати от търсене за Бизнес

Университетски подсайтове

Бизнес факултет
Бизнес факултет на УНСС
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"
Център за агробизнес и развитие на селскостопанските райони
Център за агробизнес и развитие на селскостопанските райони към УНСС
Център по енергиен бизнес и инфраструктура
Център по енергиен бизнес и инфраструктура

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

639 results found
Клубове 14.7.2021 г. ... икономика и политика Бизнес Приложна информатика и статистика Икономика и инфраструктура Администрация и управление Юридически Клeeeуб Х Пояснение Web 3 Web App 2 App Card 2 Card Web 2 Web ...
План за действие за 2021/2022 г. 21.6.2021 г. ... . МЕНТОРСТВО Експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС.   3. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ Провеждане на национални семинари през месец април 2022 г. по заявена ...
Калоянов 16.6.2021 г. ... на статистиката в одита. Основни публикации:1. Бизнес статистика. - София: Консултантска фирма DDC, 1996. - 315 с.2. Демографска статистика: Ръководство. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 232 с. (в съавторство).3. Изучаване на зависимости посредством вариацията на условните структури. - София: УИ ...
Павлова 16.6.2021 г. ... на околната среда; количествени методи и модели в бизнеса; регионална статистика; статистически методи в международния бизнес; медицинска статистика; статистически методи в управлението. Членува в ESRA, EDEN. Научни интереси:статистика; бизнес статистика; количествени методи и модели в бизнеса; ...
Студентите за специалност "Икономическа социология и психология" 2.6.2021 г. ... , анализатори, дори преподаватели, медиатори, бизнес консултанти, експерти и т.н. Като хора, разбиращи съвременните тенденции, занимаващи се с различни дейности. Хора, които спокойно могат да бъдат новатори, да предлагат своите идеи и да се открояват. Благодарение, именно на широко обхватните ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и с ръководството на Университета, ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... тип специалисти в публичното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да предоставят необходимите съвременни знания и умения за управление на публични организации и институции, граждански структури и различните видове стопански бизнес. Учебният план на факултетната специалност ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... „Бизнес администрация“   ние създаваме успешните бизнес лидери!      Специалност „Бизнес администрация“ е една от най-престижните в университета за национално и световно стопанство, която традиционно се избира от тези млади хора, които ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и да се запознаете с ръководството на Университета, с деканите, с ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност? Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите студенти. Учебните ни програми са съобразени изцяло с изискванията на ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... за кандидат-студенти 2021/2022 УНСС - бизнес университет със 100-годишна традиция, най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, Ви очаква!  Вижте ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... социология и психология“ „Индустриален бизнес“ „Бизнес икономика“ „Предприемачество“ * „Аграрен бизнес“ „Екоикономика“ „Мениджмънт на недвижимата собственост“ „Творчески индустрии и ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... които се крият в тях. Специалността „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ има за цел да постави солидни теоретични основи, както и да създаде реални практически умения у студентите относно анализа на данни за дейността на бизнес организациите на локално, регионално, национално и ...
Лого на Бизнес факултета 18.2.2021 г. ... решение на Факултетния съвет на Бизнес факултет бе обявен конкурс за лого на факултета. Представяме ви логото на Бизнес факултета, получило най-много гласове, както и разпределението на гласовете и по другите предложения ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... говорим за комуникационно общество, за икономика, за бизнес, ние често  забравяме, че при липсата на ефективно управление не може да работи нито един сектор, отбеляза проф. Розенбаум. Икономическият растеж зависи изцяло от наличието на ефективно управление, от правилното му структуриране, а това, ...
Десета юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 28.1.2021 г. ... за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г. 15.1.2021 г. ... за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 8.1.2021 г. ... , С., 2002 г.       КОНСПЕКТ ПО БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ   Същност, значение и принципи на комуникациите. Видове комуникации. Комуникационни умения – същност и значение. Стилове в писмената реч. Психология на общуването. Класификация на темпераментите. Вербална комуникация. ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... въпроса в следните дисциплини: Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  Тестът включва: • въпроси по темите, включени в програмите по ...
Следдипломни квалификации 16.6.2021 г. ... и управление на фирмата Маркетинг, реклама и бизнес комуникации Медиация Международен туризъм Международни икономически отношения и външноикономическа дейност Международни икономически отношения и митническа политика Образователен мениджмънт Педагогика Право Психология Публична и местна ...
Публикации и проекти на докторантите 1.7.2021 г. ... , публикуван в сборник с доклади от научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“, ИК-УНСС, 2017 г. Доклад на тема „Ролята на БНТ като държавна институция за икономическия растеж на телевизионната индустрия“ в докторантска научна конференция „Правни и икономически проблеми в ...
Информационен бюлетин „IP NEWS“ 23.7.2021 г. ... пари за иновации, бизнес и образование в ревизирания план за възстановяване За повече информация: https://www.mediapool.bg/poveche-pari-za-inovatsii-biznes-i-obrazovanie-v-reviziraniya-plan-za-vazstanovyavane-news324388.html   Иновация, ...
Секция „Творчески индустрии и бизнес“ 25.6.2021 г. ... индустрии и бизнес" Проф. д-р Владя Бориславова Борисова CV Тел: (02) 8195 603 e-mail: vborisova@unwe.bg Кабинет: 1076 Научни интереси: интелектуална собственост управление на интелектуалната собственост бизнес с ...
Секция „Индустриална собственост и бизнес“ 25.6.2021 г. ... собственост и бизнес" Проф. д-р Мария Ананиева Маркова   CV Тел: (02) 8195 403 e-mail: m.markova@unwe.bg  Кабинет: 1075А Научни интереси: интелектуална собственост дизайн биотехнологични ...
Секции 6.11.2020 г. ... „Индустриална собственост и бизнес“ Секция „Творчески индустрии и ...
Структура 6.11.2020 г. ... „Индустриална собственост и бизнес“ Секция „Творчески индустрии и бизнес“ Офис за трансфер на технологии Център за информационно ...
Юбилеен сборник "100 години УНСС" 29.10.2020 г. ... повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани публикации на преподавателите от нашата катедра. Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта на всеобхватната тематика на международните ...
Държавни изпити 6.11.2020 г. ... „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.   Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ задължително полагат два държавни изпита: по ...
Анализ на данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... на човешката дейност – бизнес, финанси, социология, медицина, биология и други. Учебната работа се осъщестява чрез популярни и търсени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като: SPSS, EViews, R, Python и др. Обучението се провежда в ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които ни предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)/Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 3.8.2020 г. ... специалност „Международен бизнес и управление с преподаване на английски език“, предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС), и Jiao Tong University ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... изпит по специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Заповед №1145/20.05.2020 на Ректора на Университета за национално и световно стопанство. 1. Държавният изпит по специалността през редовната сесия ще се проведе чрез ...
Фокус група 9.6.2020 г. ... , локалните общности, професионалните и бизнес мрежи. Национални политики за завръщане. проф. Веселин Минчев и доц. д-р Андрей Нончев - модератор на дискусията. Участници в дискусията в зала "Научни съвети", ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... .00 - 11.00 Международен туризъм Аграрен бизнес редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Международни ...
Специалности 1.6.2020 г. ... реализация и в сферата на консултантския бизнес, а също и като анализатори, експерти, оценители; Актуализиране и обогатяване на знанията и осигуряване на по-широки възможности за обучение през целия живот. Професията одитор е включена в Националната класификация на професиите и в ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... върху развитието и финансовата стабилност на бизнеса. Управлението на съвременните транспортни фирми изисква познания в различни области и тяхното управление, от поддържане на бизнеса до обновяване на автопарка. Уменията на транспортните фирми се оценяват и в различни ситуации, ...
Изобретение 14.5.2020 г. ... на задълбочена патентна експертиза, затова в бизнес средите патентите издадени по международен и европейски ред се считат за стабилни и се ползват с добро име.   Валидиране на европейски патент За да има действие Европейския патент той трябва в 3-месечен срок, считано от датата на ...
Обучения по интелектуална собственост 14.5.2020 г. ... управлението на интелектуална собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... за подкрепа на бизнес възможности – B.O.S.S. (Business opportunity support system) е онлайн платформа създадена от Университета в Белград, MЕТА group и Университета в Лиеж в изпълнение на проект съфинансиран от програмата Еразъм+. Платформата цели да стимулира ...
За конференцията 11.5.2020 г. ... и добрите практики в  търговския бизнес. Ще се радваме да споделите с нас вашите идеи, изследвания и натрупан опит. Програмата на конференцията комбинира представяне на доклади, дискусии и възможност за споделяне на професионални постижения и планове . Ще очакваме вашите ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото управление, развитие и унаследяване; Въз основата на дългогодишния акумулиран опит в изследванията, обучението, ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото управление, развитие и унаследяване; Въз основата на дългогодишния акумулиран опит в изследванията, обучението, ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г. 26.3.2021 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2.   Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно - https://nid.unwe.bg в сектор ...
ОНС "Доктор" 15.3.2021 г. ... е изключително ценена в академичните, бизнес и управленски среди, както в България, така и в чужбина ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... , регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания. http://departments.unwe ...
Бизнес и други организации 15.4.2020 г. ...                  https://www.hilton.com/en/hotels/sofhihi-hilton-sofia/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SOFHIHI https://www.ihg ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 2 сем. ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 3 сем. (Темите на ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... им център); Интелигентни системи, бизнес модели и интелигентни мрежи за ефективно управление; Формиране и етапи в развитието и управлението на интелигентни градове; Ролята и значение на производствения сектор за развитието на интелигентната икономика; Бизнес модел, ...
За проекта 31.3.2020 г. ... , НБУ, департамент „Икономика и бизнес администрация”, секция “Туризъм”, Ас. д-р Никола Гайдаров, УНСС, катедра „Икономика на туризма”,       Д-р Веселина Портарска, катедра „Икономика на ...
Издания 9.3.2020 г. ... "Бизнес и право"      Подлистник "Aurea Iuris Romani"   ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Научните интереси на проф. Цакова са в областта на интелектуалната собственост, управление на интелектуалната собственост, интелектуалната собственост в дигитална среда, защита на интелектуалната собственост, авторско право ...
Конферентни такси 23.7.2021 г. ... студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70/90 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75/95 лв. Учени, докторанти и студенти с два доклада 100/125 лв ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 22.7.2021 г. ... да участвате във ВТОРАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" която ще се проведе на 7 и 8 октомври 2021 г. в Университета ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 24.2.2020 г. ... икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси ...
проф. д.н. Таня Петрова Парушева 23.4.2021 г. ... туризъм” и „Туристически бизнес”. Научните интереси на проф. д.н. Парушева са в областта на глобализацията в туризма, културния туризъм и др. Автор е на монографии, студии, статии, доклади и учебници на 6 езика. Участва в национални и международни проекти. ...
проф. д-р Мария Ананиева Маркова 24.2.2020 г. ... (2010-2011г.), зам. декан по НИД на Бизнес факултет на УНСС (2016г. – 2018г.), член на Програмен съвет на УНСС (2016-2018г), член на Факултетен съвет на Общоикономически факултет (2006 – 2014г.), член на Факултетен съвет на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 24.2.2020 г. ... от специалност „Международен бизнес”. Научните интереси на доц. Цветанов са в областите на гражданското и семейно право, конкурентно право, търговско и бизнес право. Доц. Цветанов е член на Факултетния съвет на Юридически факултет на УНСС, както и член на ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 24.2.2020 г. ... по управление на маркетинга в различни бизнес организации,  била е Директор маркетинг на българска компания, оперираща на международния пазар. Автор е на монографии, учебници, студии, статии и доклади в областта на търговията и маркетинга на търговските организации. Участва ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-16:00 Бизнес стратегии Л доц. д-р Марияна Кузманова 306   28.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на знанията Л доц. д-р Надя Миронова 302   29.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 2 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-16:45 Управленско консултиране Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 306   26.04.2020 г. 9:00-16:45 Управленско консултиране Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 306   09.05 ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-16:00 Бизнес стратегии Л доц. д-р Марияна Кузманова 306   28.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на знанията Л доц. д-р Надя Миронова 302   29.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Бизнес администрация - III курс, 6 семестър 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 Методи за изследване в бизнеса Л проф. д-р М. Александрова-Бошнакова 303 731 29.03.2020 г. 9:00-16:45 Методи за изследване в бизнеса У ас. д-р Мария Янкова-Младенова 303 731 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Антикризисно управление Л доц. д-р Нончо ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 1, зимна поправителна сесия 29.1.2020 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала     Стратегии за интернационализация доц. д-р Цветана Стоянова   15.02.2020 г. 12:00-14:00 Управление на кариерата доц. д-р Татяна Кичева 406     Бюджетно управление на предприятието проф. д.н. ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... .02.2020 г. 9:00-11:00  Бизнес стратегии доц. д-р Марияна ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   12.01.2020 г. 13:00-15:00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова Аула   19.01.2020 г. 13:00-15:00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 505   25.01.2020 г. 11:00-13:00 Управленско ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 1 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   12.01.2020 г. 13:00-15:00 Стратегии за интернационализация доц. д-р Цветана Стоянова Аула   18.01.2020 г. 11:00-13:00 Управление на кариерата доц. д-р Татяна Кичева 505   19.01.2020 г ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ... . д-р Димитър Марчев Благоев – декан на Бизнес факултета доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Даниела Николова Иванова доц. д-р Кирил Валентинов Димитров проф. д-р Николай Христов Щерев доц. д-р Радко Асенов Радев доц. д-р Спас Богданов Ставрев доц. д-р Христина Стефанова ...
Бизнес администрация- 3 сем., семестър 1 30.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   2.11.2019 11.00-14.15 Управление на кариерата Л Доц.д-р Т. Кичева 404   3.11.2019 9.00-12.15 Управление на промените Л Доц.д-р М. Кузманова 404   24.11.2019 10.30-13.45 Управление на ...
Бизнес администрация- 2 сем., семестър 1 23.10.2019 г. ... .Миронова 503   9.11.2019 9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 305   10.11.2019 9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 305   16.11.2019 9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация - Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 3 23.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   02.11.2019  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   03.11.2019  9.00-10.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   23.11.2019  11.00-18.45 Управленско ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 2 23.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   02.11.2019  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   03.11.2019  9.00-10.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   23.11.2019  11.00-18.45 Управленско ...
Бизнес администрация IV курс 18.10.2019 г. ... .00-16.45 Социална отговорност на бизнеса Л ас.д.н. Ст.Коев 302 7301 13.10.2019  9.00-16.45 Социална отговорност на бизнеса У ас.д.н. Ст.Коев 302 730 19.10.2019  9.00-16.45 Моделиране и прогнозиране в управлението Л х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация III курс 16.9.2019 г. ... .10.2019  9.00-16.45 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 302 7302 06.10.2019  9.00-16.45 Бизнес комуникации У х.преп.Е.Дунева-Стоянова 302 731 12.10.2019  9.00-16.45 Управление на промените Л доц.д-р М ...
Икономика IV курс 15.11.2019 г. ... .10.2019  9.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 406 707 13.10.2019  9.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 406 707 02.11.2019  9.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 406 707 03.11.2019  9 ...
Заседания по панели 9.10.2019 г. ... Илия Куцаров, УНСС: Синхронизацията на бизнес цикъла в Европа 2001-2017г 6.    Докторант Радостина Стаменова, УНСС: Влияние на държавните кредитни рейтинги върху дългосрочните лихвени проценти в страните от ЕС   СЕКЦИЯ 1 – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: 14:30-16:30, ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... от данни Компютърни архитектури и мрежи Бизнес процеси и модели Архитектура на информационни системи Платформи .NET, J2EE И др. , както и специализирани такива по теми от актуалните в момента области: Бизнес интелигентни системи (Business Intelligence Systems) Облачни ...
За конференцията 27.6.2019 г. ... ,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 403 78/ 16.6.2019 15.00-16.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 403 78/ 16.6.2019 9.00-11 ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 1, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 403 78/ 16.6.2019 15.00-16.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М ...
Бизнес администрация 4 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 22.6.2019 9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 501 806 23.6.2019 9.00-11.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 806 23.6 ...
Бизнес администрация 3 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 503 78/ 1.6.2019 13.00-15.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 8.6.2019 9.00-11 ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н ...
Бизнес аминистрация 2 сем.на обучение, семестър 1 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М ...
Бизнес администрация 4 курс 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 25.5.2019 от 9.00 ч. Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 406 806 1.6.2019 13.00-15.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 9.6.2019 11.00-13 ...
Бизнес администрация 3 курс 1.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 730 8.6.2019 9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р Н.Димитров 406 730 9.6.2019 11.00-13.00 Геодемография доц.д-р К.Петров 406 730 16.6.2019 13.00-15.00 Финансови пазари и ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... и информираност на служителите Взаимодействие с бизнес сектора и неправителствения сектор за популяризиране на Съответствието. Лектор ще бъде г-н Иван Димитров, който има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури. Работил ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... и информираност на служителите Взаимодействие с бизнес сектора и неправителствения сектор за популяризиране на Съответствието. Лектор ще бъде г-н Иван Димитров, който има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури. Работил е ...
Георги Ескидаров, Зимен семестър на 2018/2019, Икономически университет, Братислава, Словакия 11.4.2019 г. ... се Георги, студент по Икономика и Бизнес в УНСС, втори курс.  Току що се завърнах от Братислава, Словакия, където прекарах един семестър в Икономическия университет, по програма Еразъм. Решението да замина на Еразъм не беше спонтанно. Напротив – добре бях премислил опциите си. Исках да се впусна ...
Регламент 8.4.2019 г. ... на А1 и преподаватели. Тематични направления в бизнес казуса на А1: Състояние и тенденции на пазара на телекомуникационни услуги Промяна в потребителските навици и предложенията на телекомите Промяна в качеството на обслужване Внедряване на нови технологии, които да отговарят на изискванията на ...
НOM 2019 25.4.2019 г. ... свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и идеи между студенти, преподаватели и водещи компании. Тя отличава най-подготвените студенти и задава съвременните стандарти в обучението по „Маркетинг“. Направление ...
Докторанти 16.6.2021 г. ... , обръщайки специално внимание на краткосрочните бизнес показатели. Приложението на специализирания статистически софтуер за целите на научно-изследователската дейност. Приложението на иконометричните модели при анализа на времеви редове и панелни данни. Приложението на иконометричното моделиране в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 26.2.2021 г. ... за кандидатстване В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.    За специалността: Целта на обучението в специалност „Творчески ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 26.2.2021 г. ... за кандидатстване В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.   За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата ...
Индивидуално обучение 28.2.2019 г. ... "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 14.5.2021 г. ... „Творчески индустрии и бизнес“ специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ Изпити Летен семестър 2021г.     РАЗПИСАНИЕ НА ИЗПИТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2021Г.        За ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 14.5.2021 г. ... „Творчески индустрии и бизнес“ специалност „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Изпити Летен семестър 2021г.   РАЗПИСАНИЕ НА ИЗПИТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2021Г.             За ...
Избираеми дисциплини за първи курс 15.3.2021 г. ... системи Стратегии за е-бизнес Дисциплини водени от катедра "Управление": Стратегии за е-бизнес АНОТАЦИЯ Дисциплината “Стратегии за е-бизнес” е избираема за студентите от направление „Администрация и управление” в ОКС ...
Защитили докторанти 22.2.2019 г. ... за бюджетния процес на бизнес организация (на примера на финансова институция) проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска 26.3.2014 Даниела Цветанова Станева - Петкова Усъвършенстване на управленската система за предварителен мониторинг и оценка ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Мария Маркова Консултации на научния ръководител: Кабинет: 1075А Телефон: (02) 8195 ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... собственост и бизнес“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Владя Борисова Консултации на научния ръководител: четвъртък 10:00-12:00 ч. Кабинет: 1073 Телефон: (02) 8195 603 Имейл: vborisova@unwe.bg   Условия ...
Индивидуално обучение 8.1.2021 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... собственост и бизнес“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Владя Борисова Консултации на научния ръководител:  Кабинет: 1073 Телефон: (02) 8195 603 Имейл: vborisova@unwe.bg     За ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 14.5.2021 г. ... "Индустриална собственост и бизнес": проф. д-р Мария Маркова Кабинет: 1075А Телефон: (02) 8195 603 Имейл: m.markova@unwe.bg   Научен секретар на секция: гл. ас. д-р Силвия Тодорова Кабинет: 1076 Телефон: (02) 8195 ...
Специалност "Творчески индустрии и бизнес" 14.5.2021 г. ... секция "Творчески индустрии и бизнес": проф. д-р Владя Борисова Кабинет: 1076 Телефон: (02) 8195 603 Имейл: vborisova@unwe.bg   Научен секретар на секция: ас. д-р Димитрина Папагалска Кабинет: 1076 Телефон: (02) 8195 603 Имейл: ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 16.3.2021 г. ... състезание „Най-добра бизнес идея“ се организира ежегодно от учебната 2007/2008 г. от Министерство на образованието и науката, дирекция „Професионално образование и обучение“, в партньорство с Импулсен център за обучение по ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май ...
Преддипломен стаж 6.11.2020 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от обучението. За полагането ...
Обучения за малки и средни предприятия 15.4.2019 г. ... интелектуалната собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 1.3.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда от международни лектори към  Академията на СОИС. Обучението е сертифицирано и студентите получават към дипломите си и сертификати за успешно ...
Сътрудничество с Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост 30.5.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда с участието на международни лектори към Академията на ЕПВ. Съдържанието на курсовете е разработено съвместно от ЕПВ и ИТИБ. Обучението е сертифицирано и ...
България 8.9.2020 г. ... на постигнатото от музикалния бизнес през миналата година, днес пандемията COVID-19 постави индустрията през сериозни предизвикателства, които изглеждаха немислими само няколко месеца по-рано. „Изправени пред лицето на глобална трагедия, представителите ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 4.2.2021 г. ... собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания и Европейското ...
Изследователски и образователни проекти 1.7.2021 г. ... на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката на Република България“, № НИД НИ 20/2018 г. (2018-2020) Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis in Bulgaria and Slovakia НИД вх.№ SL 01/17, дог. за изп. на проекта ...
БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО 13.7.2021 г. ... - избор на тема за разработване на магистърска теза Тематични направления за разработване на магистърски тези Защита на магистърски тези 10 ...
Магистри 26.2.2021 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" – 2 сем. Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ – 2 сем. Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация ...
Бакалаври 26.2.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ Завършилите тези специалности, могат да се реализат професионално като: Експерт в Патентно ведомство на Р България  Експерт в Комисия за защита на ...
Научни публикации 1.7.2021 г. ... среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015 Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2008-2011, УИ ...
Научни публикации в периодика 1.7.2021 г. ... пред иновациите в малкия и средния бизнес", сп."Интелектуална собственост", бр.9/2001 г. "Относно подхода при определяне на "справедливото възнаграждение" за служебните изобретения, сп."Интелектуална собственост", бр.1/2000 г. "Обучението ...
Академичен състав 7.10.2020 г. ... на интелектуална собственост бизнес оценка на интелектуална собственост индустриална собственост  нови обекти на интелектуалната собственост Разписание Сесии   Проф. д-р Владя Бориславова Борисова CV Тел: (02) 8195 603 e-mail: vborisova@unwe.bg Кабинет: ...
Ръководство 1.3.2021 г. ... .Д. ръководител секция "Индустриална собственост и бизнес" Проф. д-р Мария Ананиева Маркова   Тел: (02) 8195 403 e-mail: m.markova@unwe.bg  Кабинет: 1075А   В.И.Д. ръководител секция "Творчески индустрии и бизнес" Проф. д-р Владя Бориславова ...
Магистри 14.5.2021 г. ... ИИСТТ : „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в културата", по определени дисциплини се провежда от международни лектори към ...
Бакалаври 6.11.2020 г. ... Творчески индустрии и бизнес Специалност Интелектуална собственост и ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да ...
Бизнес администрация след проф.бак., 4 сем., семестър 4 7.3.2019 г. ... за изследвания в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова -   23.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302   24.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... .03.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.03.2019  9.00-10.30 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   30.03.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   23.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302   24.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302   20.04 ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 6.2.2019 г. ... .03.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.03.2019  9.00-10.30 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   30.03.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация IV курс 5.3.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 806 16.03.2019  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 8007 17.03.2019  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление У гл.ас.Л ...
Бизнес администрация III курс 5.3.2019 г. ... .04.2019  12.30-20.00 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501 7301 14.04.2019  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501 730 20.04.2019  9.00-16.45 Финансови пазари и инструменти Л х.доц.д-р А ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 4.6.2020 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 8.2.2021 г. ... икономически отношения и бизнес“ и от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. 7. Анулиране на участието в конкурса – при очевидно възпроизвеждане на вече съществуващ текст (плагиатство), при непълна или неточна лична информация и ...
Бизнес администрация 2 сем., 1-ви 28.1.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р ...
Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството 30.1.2019 г. ... , но не в смисъла на тежките бизнес преговори. Това, което е необходимо, е създаването на възможност основните интереси на всички страни да бъдат извадени наяве и подробно обсъдени, което има за цел изграждането на консенсус и взаимното допълване на различните цели ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... с нуждите на обществото и бизнеса. 4. Образование за възрастни – това е приоритет в българската образователна система и има много форми, вариращи от формално, базирано на уроци обучение до самостоятелно водено и електронно обучение. Местните власти ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове Уебсайт: http://www.barda.bg Контакти: http://www.barda.bg/contacts Фондация за развитие на предприемачеството Уебсайт: http://fed-bg.org/ Контакти:  http://fed-bg.org/contacts Сдружение на фамилния бизнес – ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, студентите трябва да предадат писмен ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с ...
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... програми в Катедра „МИО и бизнес“ са разработени и се развиват в съответствие със съвременните постижения на науката и отразяват актуалните проблеми и тенденции в световната икономика, международните икономически отношения и бизнес. Те включват запознаването на докторантите с ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Бизнес администрация IV курс, зимна поправителна сесия 15.2.2019 г. ... .2.2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст.Коев 406 806 9.2.2019 14.00-16.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406 806 10.2.2019 9.00-12.00 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 806 16.2.2019 от 11 ч ...
Бизнес администрация III курс, зимна поправителна сесия 14.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н.Ст.Коев 406 730 10.2.2019 9.00-11.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 404 730 10.2.2019 от 9.00 ч. Публична власт и политика проф.д-р Г.Янков 502 730 16.2.2019 от 11.00 ч. Системи ...
Икономика IV курс, зимна поправителна сесия 8.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404 706 9.2.2019 16.00-17.15 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 10.2.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула 706 16.2.2019 9.00-11 ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... игри в управлението ДО Хасково 3 4. Бизнес комуникации ДО Хасково 1 5. Евристични методи ДО Хасково 1 Катедра Публична администрация 1. Основи на публичната администрация ДО Хасково 1 4.2.2019 14.30-16.30 2006 /София/ Катедра Финанси 1. Корпоративни ...
Примерни въпроси за кандидатмагистърски тест 4.2.2021 г. ... заетост в държавните предприятия? г) защо бизнесът е против въвеждането на по-висока минимална заплата? д) трябва ли да се увеличи размерът на законовите санкции за данъчни измами? 4 Повечето от страните в съвременното глобално стопанство имат отворен тип икономики, което ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... на социалния капитал в полето на виртуалните бизнес мрежи Научен ръководител: проф. д.соц.н. Теменуга Генова Ракаджийска  Емил Стефанов Георгиев, редовен докторант (2018-2021) Тема на дисертация: Научен ръководител: доц. д-р Донка Никова Златина Николова Димова, редовен докторант ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на кариерата доц.д-р Т.Кичева 406 78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Стратегии за интернационализация доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... .доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Стратегическо  управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 302 78/ 26.1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... .доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии  доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 302 78/ 26.1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406 806 3.2.2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст ...
Бизнес администрация, семестър 5, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .д.н.М.Ламбовска 406 730 3.2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н. Ст ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 706 19.1.2019 12.00-15.45 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 20.1.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев аула 706 26.1.2019 9.00-11.00 Поведенчески ...
Учебни материали 15.11.2020 г. ... анализ в социологическите, икономическите и бизнес изследвания" Автори: проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Васил БозевИздателство: Издателски комплекс на УНССГодина на издаване: 2019 г. Свали 2. ...
Магистърски тези - архив 5.7.2021 г. ... Стела Ангова Виктория Влайкова, тема: Иновациите в бизнеса – ефективен отговор на неочаквани предизвикателства (на примера на франчайзинговия бизнес на фирма „Рефан България“ ООД), 2021, научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков Димитър Караколев, тема: Влияние на медиите върху ...
Докторски дисертации - архив 13.7.2021 г. ... проф. д.н. Любомир Стойков Георги Минев, тема: Бизнес журналистика в конвергентна медийна среда: нови форми и технологии, 2021, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова Станислава Цветкова, тема: Управление на онлайн бранд на научнопопулярни медии (ефективни стратегии за създаване на съдържание в ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение, сем.1 16.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.10.2018  9.00-13.00 Управление на промените Л доц.д-р М.Кузманова 401   21.10.2018  9.00-12.15 Стратегии за интернационализация Л доц.д-р Цв.Стоянова 401   04.11.2018  9.00-13 ...
Бизнес администрация след ПБ - Хасково, 4 сем.на обуч., семестър 3 13.11.2018 г. ... .01.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301   06.01.2019  9.00-13.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1 13.11.2018 г. ... .01.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301   06.01.2019  9.00-13.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, семестър 7 10.10.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 304 8007 14.10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 304 806 20.10.2018  11.00-18.45 Управление на операциите Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, семестър 5 6.11.2018 г. ... Г.Цолов 404 730 10.11.2018  12.30 ч. Бизнес комуникации Л ас.д.н. Ст.Коев 404 7301 11.11.2018  09.00-16.45 Бизнес комуникации У ас.д.н. Ст ...
Икономика - Хасково, семестър 7 16.10.2018 г. ... .11.2018  09.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505 706 11.11.2018  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505 706 17.11.2018 09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 501 706 18.11.2018 09.00-14.00 Бизнес ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... – ELA) Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във Великобритания. ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... други структури от публичния сектор.    БИЗНЕС И ИНОВЦИИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност дава знания за актуалната иновационна проблематика и формира умения за създаване и управление на иновационния процес във високотехнологични компании. Обучението осигурява ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата в условията ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... с различни културни особености. С тях разработихме бизнес план за въвеждане на нов продукт – оползотворяване на хранителни отпадъци. Немците обожават рециклирането. Беше любопитно и интересно да уча сред местните студенти и да усвоявам по-бързо немския език, макар самото обучение да беше изцяло ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... . 1.1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 629,00 лв. 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 629,00 лв. 1.3 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ 629,00 лв. 1.4 Поднаправление ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... приключение с програмата започна с доста колебания при записването за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да ...
Бизнес администрация IV курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .00-9.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н.Ст.Коев 303 805 1.7.2018 9.00-10.30 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 302 805 1.7.2018 11.00-12.30 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 302 805 1.7.2018 9.00 ч ...
Бизнес администрация III курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .00 ч. Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 1.7.2018 8.00-9.00 Бизнес комуникации ас.д.н.Ст.Коев 303 806 1.7.2018 9.00-10.30 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 404 806 1.7.2018 11.00-12 ...
Икономика IV курс, годишна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .6.2018 15.00-16.30 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404 705 30.6.2018 17.00-18.30 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 301 705 1.7.2018 8.30-10.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 401 705 1.7.2018 10 ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... Alternatives    Бизнес и право   CEEOL   Годишник на УНСС   CEEOL Икономически и социални алтернативи   EBSCO Научни трудове на УНСС   CEEOL АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН Бюлетин за ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че в условията на множествен избор на канали, търговският бизнес предоставя нови възможности и увеличава ценността за ...
Бизнес администрация, семестър 8, лятна поправителна сесия 22.5.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 805 23.06.2018  9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 501 805 23.06.2018  13.00-15.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М ...
Бизнес администрация, семестър 6, лятна поправителна сесия 18.6.2018 г. ... .00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 806 24.06.2018  9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 503 806 24.06.2018  от 12.00 ч. Делови игри в управлнието х.доц.д-р А ...
Акценти 1.6.2021 г. ... областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB), който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, подчерта: „Когато преди толкова много години аз и моят екип поставихме ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се ...
Alumni 7.6.2018 г. ... , информационни научно-технологични хъбове и бизнеса.   Дейности: 1)      Осъществяване на обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса; 2)      Отчитане на професионална реализация; 3)      ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 7.7.2021 г. ... .2021г. Разширена дискусия на УНСС, БАН и СУ с бизнеса в областта на използване на Изкуствения интелект в Системи за големи данни и Системи за високопроизводителни изчисления По процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 2 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 02.06.2018  11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 03.06.2018  13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 404 10.06.2018  9.00-11.00 Лидерство доц ...
Бизнес администрация IV курс, сем.8 27.3.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 805 26.05.2018  11.00-13.00 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 404 805 02.06.2018  9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 303 805 03.06.2018  9.00-11 ...
Бизнес администрация III курс, сем.6 27.3.2018 г. ... .06.2018  9.00-11.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 09.06.2018  9.00-12.00 Делови игри в управлнието х.доц.д-р А.Марчев 404 806 10.06.2018  9.00-12.00 Финансови пазари и инструменти х.доц.д-р А.Марчев 401 806 16.06 ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... може да се обучава? Програмата „Бизнес с недвижими имоти" е предназначена за бакалаври и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност ...
Защитени дисертации 26.2.2018 г. ... с интелектуална собственост в телевизионната индустрия Бизнес с интелектуална собственост в радио индустрията Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия Идентифициране и управление на интелектуалната собственост в сценичното ...
Руска периодика 12.2.2018 г. ... дело ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ АПК: Экономика, управление БИКИ (Бюллетинь иностранной коммерческой информации ) Вестник Московского Университета Серия 6: Экономика Вестник СПбУ Серия 5: Экономика Вестник СПбУ Серия ...
Бизнес администрация IV курс, сем.8 17.3.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 805 17.03.2018  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 8006 18.03.2018  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление У проф.д-р М ...
Бизнес администрация III курс, сем.6 8.2.2018 г. ... .00-16.45 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 8007 15.04.2018  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 806 21.04.2018  9.00-16.45 Антикризисно управление Л доц.д-р М ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... ревю ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ Forbes BG Wirtschaftsblatt  BG Банкер БНБ Банките в България – бълг. език Застраховател Икономика Икономист Икономическа ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... Лица със собствен бизнес,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ НА ...
БА 2 сем.,1-ви 31.1.2018 г. ... .2.2018 11.00-12.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 503 17.2.2018 12.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 18.2.2018 9.00-12.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
За Нас 6.2.2018 г. ... на научното списание „Бизнес и право“ ...
Нотингам Трент - Университет на годината за 2017 (Великобритания) – Ивелина Кирова - зимен семестър 2017-2018 12.1.2018 г. ... програма по  "Европейски бизнес и финанси" между УНСС и Бизнес училището на Нотингам Трент.   Трите месеца прекарани там бяха страхотно преживяване, тъй като имах възможността да опозная нова култура, нов метод на преподаване и да се запозная с ...
Начало 9.3.2021 г. ... на УНСС Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес факултет  Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244  Кабинет: 4033, 1072                Секретар Илиaна ...
Състав 9.3.2021 г. ... на УНСС Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес факултет  Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244  Кабинет: 4033, 1072 Членове Проф. д-р Благой Тодоров Колев Почетен професор на ...
Сесия за Бизнес администрация, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 303 805 17.2.2018 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303 805 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 805 18.2 ...
Сесия за Бизнес администрация, семестър 5, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 505 806 17.2.2018 9.00-11.00 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 502 806 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 503 806 18.2.2018 09.00 ч ...
Сесия за Икономика, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404 705 17.2.2018 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404 705 18.2.2018 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И ...
Мишев 20.6.2018 г. ... „Статистически методи за бизнес анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС. Гост-професор в Нов български университет. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.   Ръководни и изборни ...
Величкова 24.12.2017 г. ... . Научни интереси: бизнес статистика: статистическо изучаване на доходите, потребление и жизнено равнище на народа; статистическо изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономически явления и процеси; приложение на статистико-математически ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 19.8.2020 г. ... , свързани с успеха на всеки бизнес: как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции; как фирмите могат да реализират стратегии и/ или да извършват сложни процеси на промяна. Актуалността на ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   14.1.2018 13.00-15.00 Управленски игри и симулации х.доц.д-р А.Марчев 401   27.1.2018 13.00-15.00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова 301   28.1.2018 13.00-15 ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Бизнес стратегии  доц.д-р М.Кузманова 301   21.1.2018 11.00-13.00 Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 403   27.1.2018 13.00-15.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303 805 27.1.2018 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 406 805 28.1.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М ...
Бизнес администраяция, семестър 5, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 404 806 4.2.2018 11.00-13.00 Публична власт и политики проф.д-р Г ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 705 20.1.2018 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 501 705 21.1.2018 11.00-13.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 505 705 27.1.2018 11.30-15 ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3 20.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   04.11.2017  09.00-13.00 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305   04.11.2017  13.15-17.30 Лидерство Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 7.12.2017 г. ... .12.2017  09.00-15.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.12.2017  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306 06.01.2018 9.00-17.30 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 306 07.01 ...
Икономика IV курс 3.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503 705 15.10.2017  09.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503 705 21.10.2017  09.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 503 705 22.10 ...
Бизнес администрация IV курс 20.10.2017 г. ... .00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 302 8006 15.10.2017  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 302 805 21.10.2017  09.00-16.45 Управление на операциите Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация III курс 26.9.2017 г. ... .11.2017  09.00-16.45 Бизнес комуникации Л ас.д-р Ст.Коев 403 8007 26.11.2017  09.00-16.45 Бизнес комуникации У ас.д-р Ст ...
Акредитация ICAEW 6.1.2020 г. ... по „финанси, счетоводство и бизнес“ (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво. Акредитацията от страна на ICAEW осигурява възможност на студентите на УНСС да бъдат признати ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. Успешно ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... в България (ИДЕС).   ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ Съвместна магистърска програма на УНССи Университета Нотингам Трент – Великобритания Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Магистърската програма развива ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... и бизнес   Х Икономика с чуждоезиково обучение Х Х Икономика и управление с преподаване на английски език Х Х Финанси, счетоводство и контрол   Х Приложна ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... специалност „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... университета, както и представители на бизнеса и неправителствени организации.   Обект на изследването за завръщането са български граждани над 18 години, които са били в чужбина, с цел работа за минимум три месеца през последните десет години. Данните сочат, че семейните ...
Цели на проекта 19.7.2017 г. ... локалните общности, професионалните и бизнес мрежи и националната икономика. Анализ на мотивациите за завръщане, процесите на реинтеграция на завърналите се мигранти в България, проблемите при включването им  в икономическия и социалния живот на страната ...
Доктор хонорис кауза 1.8.2017 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА МАЛЪК БИЗНЕС 1997 ДОЦ. Д-Р ЮРГЕН ВАН БУУР – ГЕРМАНИЯ ХУМБОЛТОВ УНИВЕРСИТЕТ (БЕРЛИН) 1997 МАРК ДИЛЪН – САЩ ПОСОЛСТВО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ 1994 ПРОФ. Д-Р ХОСЕ КАСАХУАНА ХИБЕРТ – ...
Периодични издания 29.5.2020 г. ... Alternatives Journal Бизнес и право Вестник на УНСС   Вестник на ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация IV курс 30.6.2017 г. ... .00-13.30 Социална отговорност на бизнеса доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 12.00-13.30 Управление на малкия бизнес х.проф.М.Андреева 304 1.7.2017 9.00 Управление на операциите проф.М.Александрова-Бошнакова (проф.Ламбовска) 505 2.7.2017 16.30-18 ...
Годишна поправителна сесия - Икономика IV курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 10.30-12.00 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 10.30-12.00 Бизнес стратегии доц.Р.Радев 502 1.7.2017 17.00-18.30 Икономика на ЕС доц.Е.Георгиева 505 1.7.2017 12.00-13.30 Макроикономическа теория и анализи доц.Ст ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация III курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 12.00-13.30 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 15.00-16.30 Геодемография доц.Г.Николов 303 2.7.2017 9.00-10.30 Делови игри в управлението х.доц.А.Марчев 401 1.7.2017 9.00 Методи за изследване в бизнеса проф.М ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс 30.6.2017 г. ... Дата Час Дисциплина Преподавател Зала 2.7.2017 16.30-18.00 Евристични методи х.доц.А.Доралийски 502 2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.С.Класова (гл.ас.М.Маринов) 406 1.7.2017 9.00-10.30 Международни институции и администрация проф.Цв ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация I курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 15.00-16.30 Стартегии за е-бизнес доц.Цв.Стоянова 505 2.7.2017 10.30-12.00 Счетоводство гл.ас.Камбурова 404 1.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... Вискович - Факултет по икономика, бизнес и туризъм, Университет на гр. Сплит, Хърватия Д-р Ванина Дангърска – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия докторант Камелия Пенкова - Катедра "Финанси", УНСС, София, България Емилия Стоименова – ...
Програмен комитет 13.2.2021 г. ... на Факултета по икономика, туризъм и бизнес, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, бизнес и туризъм, Университет на гр. Сплит, Хърватия и Факултет по икономика и бизнес, Университет на гр. Риека, Хърватия Проф. д-р А.А. ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD – Dean of Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje –Macedonia Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... , учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса.    ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... , учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса. Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.     ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, ...
Услуги 15.6.2017 г. ... и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на икономическата социология и психология. 2. Предоставяне на възможности за подготовка, провеждане, обработка на данни от социологически изследвания за партньори ...
Дейности 15.6.2017 г. ... други академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България ...
Дейности 15.6.2017 г. ... други академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2017 г. ще се дипломира деветият випуск ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите за специалност "Европейски бизнес и ...
За програмата 14.6.2017 г. ... Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business and Finance”     От септември 2007 г. стартира съвместна ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 31.7.2020 г. ... програма „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите получават диплома за ОКС „магистър“ и сертификат за ...
Държавни изпити 5.7.2021 г. ... ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство": Първа поправителна сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от ...
Външни акредитации на УНСС от агенции, признати на международно ниво – AACSB 26.5.2017 г. ... съвместна магистърска програма “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2009 г., 2012 г. и 2015 г. програмата беше ревалидирана за нови тригодишни периоди. Програмата „European Business and Finance“ е акредитирана от ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... програми  „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърската програма „Приложна ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... на магистърска програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е структурирано около два основни стълба на връзката между медии и бизнес: Отразяване на спецификата на обективните бизнес процеси в медийна среда (=бизнес журналистика) Създаване и успешна пазарна ...
Новини 22.5.2017 г. ... Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant Thornton България. Гл. ас. д-р Михаил Мусов и Йоанна ...
Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 6.7.2021 г. ... и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведе присъствено на 11 и 12 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А. ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ  2021 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ ...
Обучение 4.12.2018 г. ... МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗНЕСА  4. БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ     Избираеми дисциплини за специалност „Счетоводство“ (1.5 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: I семестър (зимен) ...
Специалности 18.6.2021 г. ... специализация "Счетоводство и бизнес анализ" (2 сем. - редовно обучение) 5. Специалност "Accounting, Financial Control, and Finance (taught in English)" (2 semesters - full-time) - accredited by ACCA (8 exemptions) and by ICAEW (5 ...
Обучение 22.4.2021 г. ... АНАЛИЗ  ИНТЕГРИРАНА ОТЧЕТНОСТ или  УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ  VIII СЕМЕСТЪР  (летен)  Избира се един ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... , приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота; маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество; безалкохолни напитки и сокове, и бира; електронни медии и преса; банкови ...
Публикации 3.8.2017 г. ... технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015 ( гл.ас. Костадин Шейретски) Шейретски, К., Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Национална научна конференция със студенти и докторанти ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"Принцип на Понтрягин и приложението му в икономиката, К. Шейретски, 8-ми октомври, 2015 ( гл.ас. Костадин Шейретски)Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... (3-5 години). Сертификатът по финанси, счетоводство и бизнес (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво. Акредитацията от страна на ICAEW дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 изпита от ICAEW ACA ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... е създаден с цел да се подпомогне образованието и бизнеса в търсене на общ път за обучаване на висококвалифицирани специалисти, подготвени за търсенето на българския пазар на труда. Членовете на този съвет ще участват в общи инициативи като: Обсъждане на нови учебни планове и програми за обучение в ...
Заседания на ФКНОНИД 15.6.2021 г. ... Панайотова – студент, специалност „Бизнес логистика“                         9. Адела Руменова Бозмарова – редовен докторант от катедра „Национална и регионална              ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... .05.2017 г. 9.00-12.50 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... .Стоянова 504   27.05.2017 г. 9.00-12.50 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   28.05.2017 г. 13.15-17.05 Управление на проекти Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 2 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративния имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   21.05.2017 г. 9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... Георгиев Стоянов – студент, специалност „Бизнес логистика“, 4 к.                        8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС-ВОН при КНСБ                     ...
Летен семестър, Бизнес администрация IV курс 22.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 804 19.03.2017 г. 11:00 Лекция /изисквания/ за преддипломен стаж Л доц.д-р Н.Миронова  304 804 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Проектиране на системи зауправление Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 8005 12.03 ...
Летен семестър, Бизнес администрация III курс 17.2.2017 г. ... .03.2017 г. 9.00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 8006 05.03.2017 г. 9.00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 805 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Делови игри в управлението Л х.доц.д-р А ...
Летен семестър, Бизнес администрация II курс 23.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 806 11.03.2017 г. 12.03.2017 г. 09.00 ч. 09.00 ч. Физкултура и спорт - II курс   х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково 806 18.03.2017 г ...
Летен семестър, Бизнес администрация I курс 28.2.2017 г. ... .2017 г. 9.00-15.00 Стратегии за е-бизнес Л доц.д-р Цв.Стоянова 302 7301 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Количествени методи У доц.д-р М.Микренска 302 730 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 503 7301 09.04.2017 г. 9 ...
Акценти 26.5.2021 г. ... Джъстин Ует 2014 Бизнес лекция на директора по европейските въпроси на Института на чартър счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) – господин Мартин Мануци на тема: „Директиви на европейския парламент за счетоводство и ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика" ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. IV курс 10.1.2017 г. ... отговорност на бизнеса доц.Н.Миронова 301 804 05.02.2017 г. 11-12.30 Количествени инструменти в упр. проф.М.Ламбовска 306 804 05.02.2017 г. 13-15 Модел.и прогноз.в управлението х.доц.А.Марчев 401 804 11.02.2017 г ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. III курс 10.1.2017 г. ... .02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301 805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306 805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306 805 05.02 ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. II курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 04.02.2017 г. 13-15 Упр.на комуник.и връзки с обществ. доц.Н.Миронова 301 806 05.02.2017 г. 9-11 Финанси доц.С.Трифонова 505 806 05.02.2017 г. 13-15 Стратегическо ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. I курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 730 04.02.2017 г. 9-11 Информ.системи и технологии проф.Е.Денчев 505 730 04.02.2017 г. 12-14 Основи на публ.администрация гл.ас.В.Вълков 406 730 05.02.2017 г ...
Поправителна зимна сесия, Икономика IV курс 7.2.2017 г. ... .02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301 704 05.02.2017 г. 11-13 Поведенчески икономикс доц.Ат.Атанасов 501 704 11.02.2017 г. от 11:00 ч. Фирмени инвестиции проф.И.Георгиев 503 704 11.02.2017 г ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М.КУЗМАНОВА 505 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГ.УПР.НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .02.2017 9 - 11 БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Проф. М.ЛАМБОВСКА 306 22.01.2017 9 - 11 Стратегии за ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 2 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М.КУЗМАНОВА 505 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГ.УПР.НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 4 курс 17.1.2017 г. ... отговорност на бизнес Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 804 28.01.2017 9 - 11 УПРАВЛ.НА МАЛКИЯ БИЗНЕС Х.проф. М. АНДРЕЕВА 505 804 15.01.2017 9 - 11 УПР. НА ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 3 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 16 - 18 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 805 8.01.2017 12 - 14 Публична власт и политики Проф. Г.ЯНКОВ 505 805 22.01.2017 9 - ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 2 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 13 - 15 Статистически изследвания Доц. С.ЧИПЕВА 502 806 22.01.2017 9 - ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 1 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 ГЕОИКОН. И РЕГ. РАЗВИТИЕ Проф. С.ДОКОВА 505 730 15.01.2017 11 - ...
Зимна сесия, специалност Икономика 4 курс 27.1.2017 г. ... .01.2017 16 - 18 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 704 14.01.2017 9 - 11 Бизнес стратегии Доц. Р.РАДЕВ Аула204 704 8.01.2017 11 - 13 Икономика ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... специалност "БИЗНЕС ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОДУЦЕНТСТВО" ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ Ако имате въпроси или затруднения, можете да ни пишете по всяко време във Фейсбук или на media@unwe.bg. // "); // ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия Управление на проекти Л проф. д-р ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... и управление", специалност "Бизнес администрация"  3 семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за интернационализация Л доц. д-р Цв. Стоянова 04 ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър              Управление ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 3.11.2020 г. ... .   ТЕМА 7: Фирмена организация на бизнеса   Определение и икономическа характеристика на фирмата. Основни функции на фирмата. Видове фирми – критерии за обособяването им. Институционални форми за организация на бизнеса: еднолична, дружествена и акционерна фирма. ...
Допълнителен прием - септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" 30 50 Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" 30 50 Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... .1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 10 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 25 1.3 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ 10 1.5 Поднаправление „Икономика с ...
Консултативен съвет 4.3.2021 г. ... "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: 1070 . . . . . . Проф. д-р Николай Христов Щерев Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес ...
Начало 13.7.2016 г. ... НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 ноември 2016 г., София, ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... . д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра „Финансов контрол”, ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб     Работни езици на конференцията ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... , УНСС   КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Докторант Александър Панайотов, ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... , УНСС   КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Докторант Александър Панайотов, ...
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 11.6.2021 г. ... ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 22.12.2018 г. ... НА БИЗНЕСА BUSINESS PSYCHOLOGY 60 60 0 65 5 Изпит/ exam 2 М13818C0102 ПСИХОЛОГИЧЕСКО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ PSYCHOLOGICAL BUSINESS COUNSELING 60 60 0 65 5 Изпит/ ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”. Срещу ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... проблемите на съвременното българско общество и бизнес, както и да вземат компетентно участие в тяхното разрешаване; да анализират чрез придобитите социалнопсихологически знания възможностите за ефективно лидерско управление в сложни организации; да разработват и прилагат инструменти за ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... на търговията и ролята на иновациите в търговския бизнес. Програмата на конференцията комбинира представяне на доклади, дискусии и възможности за споделяне на професионални постижения и планове. Ще очакваме вашите заявки за участие, придружени с резюме на доклада на имейл Trade2016@unwe.bg в срок до ...
Фотогалерия 20.2.2019 г. ... и 25 години специалност Бизнес логистика в УНСС Осма международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" - 20 години от създаването на специалността Девета международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят", ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75 лв. Учени, докторанти и студенти с два доклада 100 лв ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май ...
Учебни дисциплини 31.3.2016 г. ... и изграждане на Бизнес политики в комуникационни системи Избираема дисциплина - 6 кредита 5 семестър - 30/30 Бизнес комуникации избираема дисциплина - 6 кредита 5 семестър - 30/30 Програмиране в бази ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет за периода 2011-2015 г., ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... на: националния и международния бизнес; управлението във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... ,: националния и международния бизнес; евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Основна цел на програмата: Целта на обучението за придобиване на ОКС “магистър” е подготовка на висококвалифицирани компетентни експерти, ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... от специалисти за търговския бизнес. Специалността покрива професия, оформена и непрекъснато утвърждаваща се като значима в бизнес практиката, получила всепризнатото наименование “Търговец”. Икономическата действителност налага безспорната потребност ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... на: националния и международния бизнес, управлението във външната и световната политика и икономика, регионалните, евроинтеграционните и световните институции, неправителствения сектор ...
Защо при нас? 29.6.2016 г. ... хора в големия бизнес ключовите експерти в международни организации благополучните мечтатели и пътешественици Кандидаствай! Ела! Запиши се! Над 3500 човека са в нашата ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.   Проектни  предложения се попълват електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ...    "Енергиен бизнес"        Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... проучване на проблема в конкретна бизнес организация. Към всеки избран от студента метод е добре да бъдат изведени и неговите плюсове и минуси, от гледна точка на темата на разработката; - трета част следва да обхваща проучване в конкретна бизнес организация, т.е. ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 20.2.2021 г. ... транспорт. Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса. Финансов анализ на транспортната фирма. Проблеми на международния транспорт и спедицията – по видове транспорт. Митническо обслужване на международния транспорт. Анализ на транспортния ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на ...
Ръководство 4.3.2021 г. ... "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
Медиите за нас 12.2.2016 г. ... в България, доц. П. Димитров, сп. Твоят бизнес 16 Август 2004 http://tbmagazine.net/avtor/doc-d-r-pavel-dimitrov   Време е бизнесът, който ще ползва кадрите ни, да започне да инвестира в образованието им, доц. П. Димитров, сп. Логистика, 3-2006 http://logistika ...
Тематични направления 27.2.2020 г. ... и регионална сигурност 6) Туристически бизнес                           Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за оригиналност  и принадлежност към областта на социалните, ...
За конференцията 28.1.2021 г. ... студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... Темите следва да касаят търговския бизнес и да са конкретни и ясно формулирани. 3.    Информацията за темите и научните ръководители се публикува в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата. 4.    В рамките на един месец ...
Приложение 1 27.11.2019 г. ... след ІІ-ри курс за специалност „Бизнес информатика и комуникации“.   Разходи за участието Разходите за транспорт и нощувка са за сметка на участниците. Такса за участие в състезанието не се заплаща ...
Национално състезание по приложна информатика 12.4.2021 г. ... изпит в УНСС за прием в специалност „Бизнес информатика и  комуникации“. Национално състезание по приложна информатика ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Да предостави възможност на учениците с формиран интерес и знания по Приложна информатика за потенциално позициониране ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... -  специалност „Бизнес информатика и комуникации“.  Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... .ик.н. Пламен Димитров Мишев - декан на Бизнес факултет проф. д-р Борислав Михайлов Борисов доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Диана Илиева Копева доц. д-р Димитър Марчев Благоев доц. д-р Димитър Методиев Терзиев проф. д-р Йорданка Христова Йовкова доц. д-р Кирил ...
Специалности 19.2.2016 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ 1.1 Бизнес администрация Х     Х           Х   1.2 Бизнес администрация - ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... Христов, УНСС КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС   ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО ...
Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... от колегите ми в курса се оказаха полезни бизнес контакти, с коитоподдържаме връзка и до днес.“ Марин АгандеровДиректор на ТalentMedia ...
Маркетинг 15.8.2020 г. ... на маркетинга, но и отлична основа за всеки бизнес лидер.“ Станимира КовачеваМагистър по Маркетинг Носител на най-големия световен приз за работодателска марка Employer Branding ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... и със специфичните изисквания на българския бизнес. Част от щатните преподаватели в магистърските ни програми, освен преподаватели с академични степени и звания, са и водещи професионалисти от практиката. Това ни позволява да подготвяме специалисти с такъв профил и на такова ниво, че да ...
ПИ- Регионално развитие- 5 сем. бак. 6.2.2018 г. ... .2.2018 г. 11,00 - 12,30 Бизнес комуникации Доц. д-р Н.МИРОНОВА   822/  18.2.2018 г. 13,00 - 14,30 Управление на промените Доц. д-р М ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... .   ТЕМА 7: Фирмена организация на бизнеса   Определение и икономическа характеристика на фирмата. Основни функции на фирмата. Видове фирми – критерии за обособяването им. Институционални форми за организация на бизнеса: еднолична, дружествена и акционерна фирма. ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София. Проф. д-р Огнян Симеонов – Първи заместник-ректор на УНСС и ръководител на катедра ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... , УНСС КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС   ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... . СПЕЦИАЛНОСТИ В РЦДО - ХАСКОВО 1. Бизнес администрация - 2 сем., 3 сем. 2. Комуникационен мениджмънт - 2 семестъра  НОВА 3. Местно самоуправление - 2 семестъра  НОВА 4. Счетоводство и контрол - 2 сем., 3 сем., 4 сем. 5. Управление на маркетинга с преподаване на английски език ...
За конференцията 15.6.2018 г. ... общности,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки ...
Специалности 12.7.2018 г. ... в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалности 11.7.2017 г. ... в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Магистри 12.7.2018 г. ... учебната 2018/2019 г. Интелектуална собственост и бизнес  Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията"  Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Бакалаври 12.7.2018 г. ... г. Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“:  Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата":    Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ...  Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост.    В специалност „Творчески индустрии и ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ...  Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи, можете да се запознаете тук ...
Учебна практика 12.7.2018 г. ... в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“:  Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“:  Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и ...
Интелектуална собственост и бизнес 30.4.2015 г. ... собственост и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... в УНСС, втори курс, направление „Икономика и бизнес”, съдържащ твърдения за допуснати нарушения спрямо голям брой студенти при провеждане на 09.06.2017 г. на изпит по „Геоикономика и регионално развитие”, и след като се запозна с относимата към случая информация и документи, ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... факултет”, факултет „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет, на ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" v0 4.7.2019 г. ... програма "Бизнес информатика" Информационна сигурност #Information security #Архитектура за сигурност на информационни системи #администриране на компютърни системи, корпоративни и глобални мрежи и по-конкретно към гарантирането на ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. (зимен) Управление на проекти Л проф. ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 21.6.2021 г. ... план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за образователно-квалификационна степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се ...
Примерни теми за магистърска теза на специалност „Дигитална икономика” ОКС „Магистър“. 10.3.2021 г. ... BI приложение за управление на бизнес резултатност в конкретна организация Проф. д-р Камелия Стефанова kstefanova@unwe.bg 7. Европейска, регионална и национална стратегия и политики за развитие на дигиталната икономика: цели, инструменти за постигане ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... икономия, Политическа и бизнес етика,  Политическа икономия на ЕС и др. Най-общите цели на обучение са: запознаване, разбиране (същностно и съдържателно), анализиране  и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... . „Бизнес администрация“ „Публична администрация“ "Регионално развитие" 13.02.2018 г. трети курс „Икономика“ „Маркетинг“ 14.02.2018 г. „Счетоводство и ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... . Димитров, П., Стратегии и бизнес модели за управление на веригата на доставките, сп. Инфраструктура и  комуникации, кн. 2, 2010, сс. 5-17. Димитров П., К. Величкова, М. Раковска, Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство ...
Магистър 17.6.2021 г. ... по специалностите: "Бизнес логистика и вериги на доставките" със срок на обучение 3 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на ...
Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.6.2021 г. ... обучение. Завършилите специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките“ са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... (Социален капитал и виртуални бизнес мрежи), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Социология на българския преход), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), (Социални ефекти на дълговата криза в страни от Европейския ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... и регионално развитие; Търговия; Бизнес логистика; Корпоративна сигурност; Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; Световна икономика; Европейска интеграция.             В трети курс се ...
Държавни изпити и защити 31.5.2021 г. ... "Бизнес администрация": Ръководство за разработване и защита на магистърски тези, Заявление за разработване на магистърска теза Краен срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител - 31.05.2021 г. Краен срок за предаване на магистърската теза на ...
Лятна редовна сесия 2020/2021 г. 2.6.2021 г. ... в графиците относно часове, зали и др. Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем ...
График летен семестър 2020/2021 г. 28.1.2021 г. ... относно часове, зали и др.  Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация 4 сем. след проф. бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и ...
Такси за обучение 13.7.2021 г. ...         Бизнес администрация                     850 лв.                   Счетоводство и контрол   850 лв. Местно ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... "Администрация и управление": 1.1. Бизнес администрация х х 1 1.2. Комуникационен мениджмънт х 1 1.3. Местно самоуправление х 2 Професионално направление "Икономика": 2.1. Счетоводство и контрол х х х 2 2 ...
Държавни изпити 16.6.2021 г. ... "Бизнес администрация": 26.06.2021 г. от 10:00 часа, ОНЛАЙН специалност "Икономика":  03.07.2021 г. от 14:00 часа, ОНЛАЙН специалност "Счетоводство и контрол": 03.07.2021 г. от 9:00 часа, присъствен, в сградата на РЦДО Хасково Заявления за ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... и държавни структури и стопански бизнес. Завършилите могат да работят като ръководители на различни управленски нива, функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирми, съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопански организации (фирми) ...
ЛЯТНА СЕСИЯ сесия 2020/2021 г.: 7.6.2021 г. ... . "Мениджмънт и администрация" спец. "Бизнес администрация" I курс II курс III курс IV курс Лятна ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия Икономика, общество и човешки ресурси спец. "Икономика"     I курс     II ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 13.7.2021 г. ... и управление" (специалност "Бизнес администрация" и "Мениджмънт и администрация") 250.00 лв. 1, 2 и 3 курс Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "Бакалавър" за учебната 2021 - 2022 г. 1. Семестриални такси за обучение ...
Летен семестър 2020/2021 г. 28.1.2021 г. ... администрация      IV курс Мениджмънт и администрация  I курс Физкултура и спорт  II курс Физкултура и спорт  III ...
Проекти 9.6.2021 г. ... по управление на зелен бизнес" “Greening the Business: Green Business Management Trainings”   2014 Програма "ЕРАЗЪМ" 2014-1-DE02-KA200-001539 EUROPEANIZATION "Оценка на европеанизирането на образователни ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... .  „Бизнес администрация“  „Публична администрация“ 20.02.2017 г. трети курс „Счетоводство и контрол“ „Икономика“  „Маркетинг“ 21.02.2017 г ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при ...
Партньори на УНСС в България 18.3.2021 г. ... – съюз на българския бизнес (БСК)Българска телеграфна агенцияБългарска търговско-промишлена палата Български институт за стандартизация Български червен кръст (БЧК)Великотърновски университет „Св. св. Кирил и ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... в социалната система – държава, домакинство  и бизнеса. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение на гражданската активност за поддържане на легитимността на държавната власт и търсенето на канали за непрекъснато въздействие на гражданите върху вземането на решения в публичната сфера, ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 2.4.2021 г. ... и управление“, Поднаправление „Икономика и бизнес“ 09.09, 10.09. 3. Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“ 13.09, 14.09. 4. Поднаправление „Приложна ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... управление“ , Поднаправление „Икономика и бизнес“ 09.09, 10.09. 3. Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“ 13.09, 14.09. 4. Поднаправление„Приложна информатика ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... интереси на партии, правителства, държави, бизнес и пр. Съвременниците ни се оказват в „прегръдката” на редица загадки, чието решаване не подлежи на отлагане: изчерпване на ресурсите и бързо увеличаване на населението на планетата; нарастване на социалното напрежение; едновременното ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... на кадрите ще бъде както държавни институции, така и бизнес свързани с разработката, управлението, реализацията на процеси, свързани с рязкото разширяване на територията на знанието, информацията, иновацията, творчеството в съвременните икономики. В този смисъл става дума за професионални знания и умения, ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... в социалната система – държава, домакинство  и бизнес. Организациите на гражданското общество постигат обществено значими и полезни цели чрез доброволна самоинициатива, самоуправление, самоконтрол, взаймна помощ и комуникативност. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение на гражданската ...
Каква реализация предлага специалността? 15.3.2014 г. ... ръководители на компании; QA специалисти; бизнес анализатори и др.. Специалистите в IT бранша в последените години остават много търсени както в България, така и в чужбина. Професионалната реализация в тази област предлага много възможности за развитие и добри доходи ...
Какви са възможностите за продължаване на обучението? 15.3.2014 г. ... завършили специалност "Бизнес информатика и комуникации", бакалвърска степен, могат да продължат успешно своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават възможност за повишаване на знанията ...
Магистърски тези и направления 23.10.2014 г. ... на приложение за управление на Бизнес Резултатност.   Проектиране и реализация на система за генериране на таксономия на базата на подаден текстов източник.   Мобилно приложение за Presales и Exvan ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
ОКС "Магистър" 24.9.2015 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" - Изучавани курсове 12.3.2014 г. ... с Статистически методи за бизнес анализ 5 Изпит Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания 5 Изпит Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи 5 Изпит Статистически софтуер за бизнес анализ в ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... Информационни технологии за бизнес анализи? Обучението по магистърската програма "Бизнес информатика", специализация "Информационни технологии за бизнес анализи", дава теоретични знания и практическа подготовка за провеждане на бизнес ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... Магистърска прогрма по Бизнес информатика? Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърска теза Теми за дипломен проект Дати и ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърски тези Теми за магистърски тези Дати и ...
ОКС "Бакалавър" 24.9.2015 г. ... информатика и комуникации   ...
Магистърски програми 24.9.2015 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес ...
Курсове от А до Я 6.11.2014 г. ... дисциплини на специалност "Бизнес информатика и комуникации" Наименование Семестър Кредити Завършва с Статистическо изследване на зависимости 5 6 Изпит Бази от данни ...
5-те въпроса на бъдещия студент 31.3.2016 г. ... "Бизнес информатика"? Какво се изучва? Каква реализация предлага специалността? Какви са възможностите за продължаване на обучението? Как да ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... и подкрепата на т.нар. биг.бизнес). Влезе в съдружие с влиятелни политици, разделяйки богатството с тях (главно от върхушката на БСП и ДПС). Последната олигархична иновация е покупката/поръчката на цели партии-креатури , чиито предизборни листи и ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 18.6.2021 г. ... план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа, за което са предвидени ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 7.6.2020 г. ... на държавен изпит в специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на Университета за национално и световно стопанство ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... интерес и социалната отговорност), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Управленски надзор и мотивация в условията на новите информационни и комуникационни технологии), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), (Управление и ...
Проект “iPro / iProfessional” –<br> RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR 11.11.2013 г. ... висши учебни заведения (ВУЗ) и Бизнеса, и по-специално сектора на малките и средни предприятия (МСП). Стратегията на проекта е да подобри качеството на образователните системи и да улеснява достъпа на млади хора до пазара на труда и да създава условия за нови умения и ...
Курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС 26.3.2014 г. ... проекти  Използване на Бизнес интелигентни системи (БИС) в научноизследователската дейност  Съвременни статистически методиза анализ на данни в научноизследователската дейност  Управление на проекти, финансирани по европейски ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор доц. д-р Тодор Тодоров Катедра: Човешки ресурси и социална защита 30.04.2013 31.10.2014 8. BG051РО001-3.1.07-0059 Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... досегашното поднаправление „Икономика и бизнес“ на нови поднаправления („Икономика общество и човешки ресурси“; „Икономика и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., следва да подадат молба ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... на тема: „МЕДИИТЕ МЕЖДУ МИСИЯТА И БИЗНЕСА” 29 октомври 2013 г., гр. София, Студентски град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика от края на XIX и началото на XX век Обществената отговорност на медиите ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв. Такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 - ...
Специалност "Индустриален бизнес" 13.7.2021 г. ... за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2020 Заявка-образец за избор на тема за разработване на курсова работа Държавен ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... 31-во място в класацията на световните бизнес училища На първо място в България по реализация на випускниците си ИЗБЕРЕТЕ МОДЕРНАТА, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИЗБЕРЕТЕ ЕКИПА ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... обучение. Завършилите специалност „Бизнес логистика“  са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... .д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 3. GDN Финансови кризи и финансово развитие гл.ас.д-р Петър Станков Катедра: Икономикс 14.04.2011 31.12.2012 4. VS/2011/0445 EUROMOD update2: Инструмент за ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... . д-р Николай Щерев (катедра “Индустриален бизнес”) 29.12.2009 29.12 ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Бистра Боева (катедра „МИО и бизнес”) 14.01.2010 14.01.2013 2. Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010 „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз” доц. д-р Светла Бонева  (катедра ...
Защитени докторати 18.6.2019 г. ... за изграждане на информационни системи с бизнес интелигентно тагиране чрез таксономии и фолксономии Кандидат Наталия Футекова Защита 25.06.2013 г. в зала 2032-А на УНСС Тема Автоматизация на внедряването на ERP системи посредством инструмент за ...
Научни области 12.3.2014 г. ... в реални практически проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... е способен да управлява различни видове туристически бизнес в международния туризъм; да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма; да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма. Всички горепосочени умения предполагат в ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... и иконометрия“, поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“ 14,15 и 16/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... , комуникации и иконометрия“, поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“ 14,15 и 16/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Икономическите организации като мрежи. Реални и виртуални бизнес общности и мрежи. 15. Икономика и социална стратификация. Класически и модерни концепции за икономическото и социалното неравенство. Социално-икономически и професионално-съсловни стратификационни модели. Стратификационните системи на модерните ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... култура. Организационна промяна. Фирмена култура и бизнес етикет. Формална и неформална структура на организацията. Организациите като мрежи. 15. Обществено неравенство и социалната стратификация. Социална диференциация, разслояване и поляризация. Концепции за стратификацията. Социално-икономически и ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... Бизнес информатика и комуникации? "Намери професия, която ти харесва, за да не ти се налага да работиш цял ...
Бакалавърски програми 24.9.2015 г. ... информатика и ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова ...
Информационно табло 2.7.2020 г. ... . Защита на спец. "Бизнес администрация" - 11.07.2020 г. от 10:00 часа ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия облик на специалността „Икономика“; включване на учебни дисциплини, насочени към подобряване на юридическата подготовка на студентите; подобряване на обучението и информираността на студентите в ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 13.7.2021 г. ... направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски тези Защита на магистърски тези 10 ...
Важни дати 4.4.2013 г. ... участие в конференция на катедра „Индустриален бизнес“. 15 СЕПТЕМВРИ 2013г.         Получаване на програма на конференцията 04 ОКТОМВРИ 2013г.            Откриване н ...
За конференцията 20.11.2017 г. ... на 65-годишния юбилей на катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" НА ТЕМА: "ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ" под патронажа на РЕКТОРА на УНСС проф.д.ик.н. Стати СТАТЕВ 4 - 5 ОКТОМВРИ 2013 г. ...
Специалности 2.7.2021 г. ... – тест по ан­­глийски език Международен бизнес  с преподаване на английски език – 2 сем. Завършили специалност от всички професионални направления, владеещи английски език. Изисква се един от следните документи: - успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език - ...
Специалности 12.3.2021 г. ... 4. Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език               5. Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски ...
Такси 1.7.2021 г. ... . Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност "Социология") 350.00 лв. Политически науки (специалности "Международни ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... , предлагащо модерно образование, признато в бизнес средите по целия свят. Процесът на обучение стимулира независимостта, творчеството и лидерството – качества, ценени в глобален мащаб.          Да учиш в УНСС означава да имаш шанса да се докоснеш до древната ...
Медии и журналистика 15.6.2021 г. ... и продуцентски техники Механизми на рекламния бизнес и на дейности по връзки с обществеността Професионални умения в събирането и подготовката на информация за разпространение чрез средствата за масова информация Тук можете да разгледате мултимедийно представяне на учебния план на ...
Контакти 3.6.2021 г. ... факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568 Факултет “Администрация и управление"и факултет ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... както за теорията, така и за бизнес практиката. Актуалността на избраната тема е обусловена от значимостта на интелектуалната собственост като фактор за икономически растеж на нейния ползвател и наличието на интелектуална собственост /например като търговски ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 6. Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20 ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... от катедрите: „Индустриален бизнес“, „Човешки ресурси и социална защита“, „Интелектуална собственост“ и „Маркетинг и стратегическо ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научните й интереси са в областите на осигуряване, контрол и управление на качеството, устойчивото производство и потребление. Била е ръководител ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научната й интереси са в областите на осигуряване, контрол и управление на качеството, устойчивото производство и потребление. Била е ръководител ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... проучвания в търговския бизнес.  Била е член на Академичния съвет на УНСС ( 1998-2002), а понастоящем е зам.декан на Факултет „Инфраструктура“ на УНСС. Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Била е ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... пазарните проучвания в търговския бизнес.   Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Била е маркетинг директор на българска козметична компания, както и консултант по проекти за управление на маркетинга (Шел ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 26.11.2020 г. ... Институт по творчески индустрии и бизнес,  сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет; -          доц. д-р Иван Цветанов - университетски структури и органи (Комисия по вътрешни актове, Комисия по ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... факултет доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... на динамично променящи се бизнес среда, технологии, изисквания на процесите на глобализация и интеграция; бъдат мотивирани да се обучават през целия живот, като разширяват и повишават своята професионална подготовка, знания и умения с използването на ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... Programme ЕНЕРГИЕН БИЗНЕС POWER RESOURCE BUSINESS Образователно-квалификационна степен Educational and Qualification Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... умения: разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма; провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии; разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта; извършване на ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... за стартиране и развитие на бизнес с недвижими имоти; Европейски стандарти за управление и търговия с недвижими имоти; Прогнозиране конюнктурата на пазара на недвижими имоти; Оценка на инвестиционния риск при сделки с недвижимости; Финансови иновации на ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – Основи на Икономическата теория, Микро и Макроикономика, Икономика на предприятието, Икономика на труда, Маркетинг, Основи на финансите, Корпоративни ...
Изпитни програми 16.11.2020 г. ... по творчески индустрии и бизнес 20 Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) Институт по творчески индустрии и бизнес 21 Финанси, парично обръщение, кредит и ...
Докторски програми за учебната 2020/2021 г. 25.9.2020 г. ... по творчески индустрии и бизнес Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) 1 - Институт по творчески индустрии и бизнес Икономика и управление (Интелектуална ...
Връзки с обществеността 15.7.2021 г. ... , образователни, спортни, развлекателни и бизнес формирования, различни онлайн и уеб-структури и др. КАНДИДАТСТВАНЕ Магистърска програма "Връзки с обществеността" можете да кандидатствате чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат. Повече ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина; Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в ...
Нобелова награда по икономика 13.10.2020 г. ... г. За научен труд, според който бизнес циклите се определят от фактори като промените в икономическата политика и технологиите  Фин Кидланд (1943)Университет Карнеги Мелън, САЩ и Калифорнийски университет, Санта Барбара, САЩ(награда за ...
Публикации 28.4.2020 г. ... публикации през последните години. Бизнес предприемачество (издание 2015 г.) Второ редуцирано и актуализирано издание Бизнес предприемачество - първа и втора част (издание 2011 г.)             Сборници с доклади от ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация със специализация “Управление на качеството и околната среда” 632 Бизнес администрация 601 603 606 Публична администрация – Здравен ...
Докторска степен 11.2.2021 г. ... , "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации". Учебният план за докторската програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)" се състои от два ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... програми: Връзки с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Моля, следвайте линковете за повече информация ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо ...
Специалност "Бизнес икономика" 13.7.2021 г. ... направления за магистърска теза Срок за подаване на заявки за разработване на магистърски тези 2021 ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... . Поднаправление „Икономика и бизнес“ 09, 10 и 11/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“ 12/09 Необходими документи за ...
Специалности 28.8.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация  Специализация Управление  на качеството и околната среда       Х**         Бизнес ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... кандидатите за специалност „Европейски бизнес и финанси” – съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Бизнес администрация (Business Administration)             2. Публична администрация (Public Administration)             3. Регионалоно ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... кандидатите за специалност „Европейски бизнес и финанси” –съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Бизнес администрация (Business Administration)             2. Публична администрация (Public Administration)             3. Регионалоно ...
Електронни ресурси 17.12.2020 г. ... 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти. 58 от ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... на гражданското общество, политическа и бизнес етика, логика, методология на изследоветелския процес  и др. Оттук нататък предстои сериозна работа по подготовката на учебните програми по всички дисциплини от учебния план, която вече е в ход. До края на тази учебна година всички ще ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... осъществени посещения на водещи научни и бизнес организации в САЩ и Германия. Обучението и резултатите от срещите бяха използвани в научната дейност на проектния екип. Научни изследвания и обучение. В изпълнение на целите на проекта бяха проведени сравнителни изследвания на опита, ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... ,  изграждането на нов технологичен бизнес парк и по други актуални въпроси.   Делян Добрев и проф. Стати Статев обсъдиха в кабинета на ректора възможностите за стаж на студенти от УНСС в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Ректорът съобщи, че „с Делян ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... икономика и политика”, „Бизнес” и „Юридически”, в заседанията им, проведени съответно на 17.11.2020 г., 23.11.2020 г., 17.11.2020г., 01.12.2020 г., 24.11.2020 г., 25.11.2020 г. и 26.11.2020 г ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... на нашия форум специалистите от търговския бизнес, академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията"     ПРОГРАМА 11 април ...
Бизнес информатика 26.3.2013 г. ... ...
Договор № 256216 MyUniversity 22.4.2012 г. ... университет - Пресов, Словакия, Международно бизнес училище, Ботевград, България, Университет за национално и световно стопанство - България, Леонски университет - Испания, Вилнюски университет - Литва, Словашки технологичен университет в Братислава - Словакия. “MyUniversity” разполага ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... . д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9. GDN Финансови ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... - COBEREN доц.д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9. RRC 11+002 Финансови ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... . ас. д-р Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 г. “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20.12 ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... институт по бизнес и технологии – Коге, Дания  Zealand Institute of Business and Technology, Denmark     ИННОВА – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания  INNOVA, S.L, Project department, ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... анализ на предметната област от гледна точка на бизнес процеса, който е цел на автоматизацията. Този анализ включва представяне на всички етапи от бизнес процеса, основни участници в него, дейности, документи и данни, които го съпровождат. Анализира се ограничена част от бизнес процеса. Резултатите от ...
Дейност 2.3.2012 г. ... , анализи, оценки на предприемачеството и дребния бизнес в национални, регионални и международни контексти (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са изпълнени важни за науката и практиката ...
Школа за чуждоезиково обучение 16.6.2021 г. ... в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. Канят се и реномирани външни преподаватели. Курсовете по практически език ви дават възможност да научите чужд език с помощта на утвърдени езикови системи, съчетаващи ...
Център за професионално обучение 20.11.2020 г. ... Снабдител  Офис -секретар Сътрудник в бизнес услуги  Сътрудник в малък и среден бизнес Данъчен и митнически посредник Финансист (банково, застрахователно и осигурително дело) Икономист Икономист (икономика и мениджмънт) Оперативен счетоводител  Офис-мениджър  ...
Център по икономика и управление 20.11.2020 г. ... отношения и митническа политика Маркетинг, реклама и бизнес комуникации  Международен туризъм  Икономика на транспорта  Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти      Управление на фирмената сигурност  Банкова сигурност Икономика и ...
Програма "Активни услуги на пазара на труда" 8.5.2012 г. ... сътрудници в малък и среден бизнес - нови възможности на пазара на труда в община Ракитово" "Qualified assistants in a medium size and small businesses - new opportunities for the labour market in Rakitovo municipality" Номер на ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания  Businessmen Employers Confederation of Aragon (CREA), Zaragoza, Spain    Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление, Нитра, ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... на Международното общество по бизнес и икономика – 19.05.2010 г. Публична лекция на тема „Минало, настояще и бъдеще на интелектуалната собственост в Китай” на проф. д.ю.н. Уу Хандун, ректор на Университета по икономика и право – Цжуннан, Китай -   29.09 ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... .; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” по проект на програмата на НАТО „Мир и сигурност” – 15.05.2009 г.; Заседание на ИК на Централноевропейската ...
Изпити 6.7.2015 г. ... . • Завършилите специалности “Бизнес администрация”, “Публична администрация”, “Международни отношения” и “Стопанско управление” в УНСС полагат тест за неикономисти ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес администрация       Х   1,2 Бизнес администрация - Хасково Х       1,3 Публична администрация -   Специализация Здравен ...
Изпити 6.7.2015 г. ... за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на доставките" с преподаване на английски език, "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... "Икономика  и бизнес" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на  България,  или Български език и литература, или История на  България,   или ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... "Икономика и бизнес" за дистанционна форма на обучение в РЦДО - гр. Хасково; или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години за попълване на незаети места от кандидати, които са се явили на приемен изпит/и, за ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична  администрация"       3.7.3. "Регионално развитие"   3.8 ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 2.2.2012 г. ... експертна консултантска помощ в бизнес проекти и различни области на младежките дейности, участва в младежки обмени и други програми на Европейския съюз, организира специализирани научни форуми, семинари и конференции по теми, засягащи младите хора, и подпомага ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... политолога – СУ, САИМО и др.; Бизнес организации: Издателска къща „Изток-Запад”, Издателска къща „Труд”, „Белведере дистрибуция” и др. Знаем, че имаш какво да ни кажеш, ела при нас – развивай свободно способностите си, развивай активно обществото ...
AIESEC София - УНСС 29.4.2021 г. ... видиш как работи международния бизнес и да натрупаш знания и умения в сферата, в която искаш да се развиваш. Global Talent ти дава шанс да стартираш кариерата си в чужбина, а когато се върнеш в България, да продължиш да се бориш за мечтаната позиция. Научи ...
Катедри 11.4.2012 г. ... проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International Business), със срок на обучение 4 г. и ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 14.6.2021 г. ... – 2 сем. Енергиен бизнес - 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“- 2 сем. Медии и журналистика със специализация ...
Специалности 22.5.2019 г. ... "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на ...
Специалности 22.5.2017 г. ... на труд”  специалност “Бизнес психология и социология” Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата” специалност “Социални изследвания, аналази и ...
Специалности 5.11.2018 г. ... степен Бизнес информатика и комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език Статистика и иконометрия Магистърска степен Бизнес информатика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" Статистика и ...
История 25.10.2018 г. ... випускниците вече развиват свой собствен бизнес. Днес, след създаването си, новият Институт по предприемачество продължава учебната дейност на катедрата. От есента на 2012 г. функционира и магистърска програма по „Фамилно предприемачество“ с партньорството на Сдружението ...
История 26.1.2021 г. ... степен: Стопанско управление Бизнес администрация “Бизнес администрация” е една от новите специалности в УНСС, утвърдена с решение на Академичния съвет от ноември 2005 г., и е пряк наследник на специалност “Стопанско управление”. Тя е етап от ...
История 3.2.2012 г. ... „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се трансформира в „Маркетинг”. През всичките тези години в катедрата се утвърждава и развива дух на академичност и професионализъм благодарение на такива ...
Още история 16.6.2021 г. ... към катедрата, наречена: "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер".      През всичките тези години са полагани усилия за подготовката на високо квалифицирани кадри в атмосфера на висок професионализъм, демократичност и академизъм, дали ...
История 3.10.2017 г. ... по логистика – катедра „Бизнес логистика” на Пенсилванския държавен университет (САЩ) и Международния институт по управление на логистиката в Лозана (Швейцария). След 1996 г. тласък на развитието на специалността дава ТЕМПУС проектът „Партньорство между ...
История 26.8.2020 г. ... са в състояние да разработват стратегии и бизнес-планове на транспортните фирми и предприятия, да правят икономически анализи, оценки и прогнози за тяхното бъдещо развитие.             Заедно с бакалаври и магистри катедрата ...
История 3.2.2012 г. ... на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора; В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността; В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността. За последните двадесет години с усилията и участието на колектива ...
История 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт ...
История 7.11.2012 г. ... чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата  осигурява и обучение по български език за чужденци. Преподаватели от катедрата  ...
История 26.7.2018 г. ... доц. Евгений Радев 2003 “Бизнес информатика” През 2003 г. специалността е с нов име - "Бизнес информатика". Ръководител катедра доц. Евгений Радев 2008 “Бизнес информатика и комуникации” През 2008 г. катедрата включва в своя състав ...
История 10.12.2012 г. ... икономия, Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на изследователската дейност. Катедра „Икономикс” ...
История 3.9.2012 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата ...
История 28.4.2021 г. ... администрации, в управлението на бизнес организации и неправителствени организации. Академичен потенциал Катедра “Икономика на природните ресурси” има в състава си 15 научни работници, от които 6 професори, 6 доценти и 3 главни асистенти. Един от професорите е ...
История 28.9.2012 г. ... борси; започване на собствен търговски бизнес. Тя се осъществява от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, четирима доценти и  четирима асистенти, от които  с трима с ОНС «доктор». Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност «Икономика на ...
Партньори 10.12.2019 г. ... недвижимата собственост" подготвя кадри за бизнес, който възникна през последните години и се развива много динамично. Единственият негов сектор, познат на широката общественост от повече време, беше този на агенциите за недвижими имоти, като  преобладаващият брой сделки се ...
Партньори 13.3.2014 г. ... програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи” и проф. Нанопулос по ...
Партньори 1.10.2012 г. ... за изследване на малкия бизнес при Бизнес училището на Кингстънския университет в Лондон (Small Business Research Centre (SBRC),  Kingston Business School, Kingston University, London) Бизнес училището при Университета на Ълстър (Ulster Business School, ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... общество, политическа и бизнес етика, логика, методология на изследоветелския процес  и др. Оттук нататък предстои сериозна работа по подготовката на учебните програми по всички дисциплини от учебния план, която вече е в ход. До края на тази учебна година ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата осигурява и обучение по български език за чужденци.     Преподаватели ...
За института 6.5.2020 г. ... предприемачи и мениджъри в динамична бизнес среда – включително международна и мултикултурна. Интегрираните в новия институт звена са признати като носители на добра практика в предприемаческото образование за реализацията на връзката наука-практика, заедно с други ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... по „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърска специалност ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се трансформира в „Маркетинг”. От 2014/2015 академична година катедрата осъществява обучение и на английски език за ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще получат знания в следните сфери на интелектуалната собственост: индустриална собственост - търговски марки, фирмени дизайни, ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... поддържа  постоянна връзка с бизнеса, с цел  осигуряване и постигане на ефективно партньорство по  линията  образование-наука-бизнес. Защо да  изберем да учим специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление "Икономика с преподване на английски език". В ОКС "Магистър" студентите се ...
Публикации 30.1.2021 г. ... С. Културни адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009. доц. д-р Александър Стоянов Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии Университетско издателство ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... за моделиране на икономически и бизнес процеси", октомври 2015 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2015" "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в ...
Конференции и семинари 22.2.2019 г. ... повод 20-годишнината от обучението по Бизнес администрация Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... на ново поколение предприемачи и бизнес лидери, 2012 г. Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда, 2013 г. Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в глобална, мултикултурна среда, 2014 г ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... също вземат участие и прдставители на бизнес средите. - УНСС е домакин и участник на ежегодния симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, който се организира в партхьорство между катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... форум специалистите от търговския бизнес,академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията" Тематични ...
Проекти 3.9.2012 г. ... по специалните дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление на индустриалните фирми. Конкурентоспособност на ...
Проекти 22.12.2018 г. ... и разработване на иновативен отворен бизнес модел за решаването на маркетингови задачи СМАРТ МАРТ 2009   Проф. д.с.н. Елка Тодорова Обучение на докторанти в базови изследователски умения:-организация на кариерата Повече за проектите, в които са ...
Проекти 12.3.2014 г. ... за информационно осигуряване на бизнеса в условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing" Inter-sectoral Mobility of Researchers in South-Eastern Europe Models, Software Tools and Information Systems for Intelligent Knowledge ...
Проекти 16.5.2017 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. д-р Тодор Тодоров 30.04.201331.06.2015  Международни проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на ...
Проекти 10.4.2017 г. ... на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството 2006 – 2008  Трансгранично сътрудничество и развитие на предприемачеството (Шеста рамкова програма – България, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите преподаватели и студенти участват ...
Наука 21.4.2012 г. ... практически проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др. Научните достижения на катедрата са публикувани в ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни ...
Специалности 14.2.2012 г. ... политическа икономия, Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Макроикономическа статистика, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на изследователската ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалности 2.3.2018 г. ... МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" Защо да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите училища в България, магистърска програма по „Бизнес с недвижими имоти" ...
Специалности 18.11.2015 г. ... и фондови борси; започване на собствен търговски бизнес. Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност "Икономика на търговията" е фокусирана върху актуални за теорията и практиката проблеми, като научните и практико-приложните приноси са значителни. Дълбоките традиции, богатият ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС ...
Специалности 12.3.2019 г. ... подготовка и уменията за бизнес комуникации.       В зависимост от предпочитанията на студентите се осигурява профилирана подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ЕС). Катализатор за това е и обявяването от ЕС на предприемачеството за една от осемте компетенции на европееца и приоритетното развитие на ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 21.5.2021 г. ... за специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план 4. Избираеми дисциплини първи курс втори ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" Специалност "Интелигентни транспортни ...
Обучение 26.8.2020 г. ... , 2 сем. Енергиен бизнес – ОКС „Магистър“, 2 сем. Енергиен бизнес - ОКС "Магистър", 3 сем.     Интердисциплинарните програми за обучение в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... и охраната на дружества от бизнес сектора; В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността; В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността ...
Специалности 21.6.2021 г. ... по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС ...
Обучение 31.3.2021 г. ... , озаглавена "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер", катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", специализация Информационни технологии за бизнес анализи" и "Емпирични, социални, ...
Обучение 6.5.2020 г. ... в магистърската степен по "Бизнес предприемачество" и "Фамилно предприемачество". Специалността “Предприемачество“ е създадена през 2007 г. и е една от пионерите в Европа. Създадена е в отговор на нуждите на бизнеса и нарастващите ...
Обучение 8.2.2019 г. ... МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и ...
Обучение 26.9.2017 г. ... програма по европейски бизнес и финанси с университета в гр.Нотингам – лекции и ...
Обучение 21.9.2016 г. ... икономия, Политическа и бизнес етика,  Политическа икономия на ЕС и др. Най-общите цели на обучение са: запознаване, разбиране (същностно и съдържателно), анализиране  и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, ...
Обучение 2.3.2018 г. ... , подобряване на условията на бизнес и подпомагане на потребителите за по-добър осведомен избор; в) приобщаващ растеж чрез създаване на по-добри и повече работни места, увеличаване на инвестициите в образование и обучение; модернизиране на пазарите на труда ...
Обучение 20.5.2021 г. ... специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в т.ч. и съвременното състояние на ...
Обучение 22.12.2018 г. ... социология" Специализация БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ -        Професионална квалификация: "Магистър по социология" -        Форма на обучение: Редовна ...
Обучение 19.9.2014 г. ... собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност "Творчески индустрии и бизнес" (от учебната 2014/2015 г.) В ОКС "Магистър": Специалност ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата предлага ...
Консултации 12.7.2018 г. ... „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г.    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... „Аграрен бизнес“ Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за: Бъдещето на планетата и възможностите да осигури достатъчна по количество и качество храна; Климатичните промени и въздействията им върху развитието на аграрния ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ... на магистърските програми: Творчески индустрии и бизнессъс специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - доц. д-р Мария Маркова Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - доц. д-р Владя Борисова   ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... поправителна) за студентите по специалност Бизнес анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, 2 сем., семестър 2 (летен) - прием ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 15.6.2021 г. ... - magistri.unwe.bg) Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация “Висш мениджмънт”   Управленско консултиране   Комуникационен мениджмънт Управление ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... се учители, педагози, психолози и експерти по по бизнес обучение.     The structure of the project and partnership is designed to be able to disseminate the project results in wide and large network. Have created national and transnational communication plans based on risk analysis. ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... на проекта "Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия "University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy Номер на проекта № ...
За факултета 29.3.2017 г. ... форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Администрация и управление“ с преподаване на английски ...
Научни конференции 25.3.2021 г. ... И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА  - СБОРНИК ДОКЛАДИ - ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ - НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ - Сборник с доклади от ...
Обучение 14.6.2021 г. ... транспортни системи – 2 сем. Енергиен бизнес - 2 сем. Транспортен мениджмънт – 2 сем. Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем.. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. Медии и журналистика със специализация ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... , корпоративния и частен национален и международен бизнес. Част от стажантските програми са регламентирани с официални двустранни договори на катедрите за едногодишен или по-продължетелен период от време.        Студентите от факултет МИП традиционно провеждат своите ...
История 11.4.2012 г. ... икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия. Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за ...
За факултета 11.4.2012 г. ... реализация в структурите на бизнесa, публичната администрация и неправителствения сектор: международни фирми, консултантски организации,специализирани агенции, финансови институции и международни организации като експерти, консултанти, дипломати и мениджъри с ...
В медиите 16.5.2017 г. ... „Труд“: Държавата и бизнесът могат да регулират изтичането на кадри   Ректорът на УНСС проф. Стати Статев Снимка: Цветан Томчев От Катерина Ковачева 14.01.2017 • 09:30 Университетите не трябва самоцелно да решават какви специалности да ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. д-р Тодор Тодоров /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 30.04.2013 31.10.2014 2 BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните ...
Обучение 22.5.2017 г. ... “Бизнес психология и социология“ 0 Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата” Специалност „Социални изследвания, анализи и проекти“ Допълнителна информация относно ...
Партньори 12.5.2017 г. ... – факултет „Бизнес и мениджмънт“ - http://www.uni-ruse.bg Софийска търговско-промишлена камара - http://www.scci.bg/ Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов -  https://www.uni-svishtov.bg/ СУ "Св. Климент Охридски" - ...
История 25.1.2018 г. ... преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
За факултета 12.5.2017 г. ... власти), в структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации, международни фирми, осигурителни и застрахователни дружества, социологически агенции, неправителствения сектор.         Основните цели на Общоикономическия ...
Начало 30.1.2018 г. ... преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
История 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите ...
Наука 10.4.2013 г. ... Бизнес факултета се осъществява разнообразна по форми и значителна по обем научноизследователска дейност. Тематично тя е обвързана с профила на катедрите, водещи специалности. Посветена е на проблемите на фирмите и на основните отрасли на българската икономика – ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на английски ...
Партньори 2.3.2012 г. ... Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една ...
За факултета 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
Партньори 22.2.2012 г. ... "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи” и проф. Нанопулос по ...
За факултета 19.9.2017 г. ... по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва по ...
Научни издания 2.3.2020 г. ... и социални алтернативи" Бизнес и право Aurea iuris romani Научни ...
НИД в УНСС 16.12.2013 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Организация и управленски структури 22.4.2021 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.    Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в УНСС (2021-2025 г.) ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; Финанси; Счетоводство; и др. ...
Съвместни магистърски програми 30.7.2020 г. ... програма по международен бизнес с преподаване на английски език между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT)  Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език между УНСС и Шанхайски ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична администрация"   3.8. "Икономика"     3.8.1 ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация") 250.00 лв. 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност "Социология") 350.00 лв ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... и управление“ 3.7.1. „Бизнес администрация“       3.7.2. „Публична администрация“       3.7.3.“ Регионално развитие“   3.8 ...
График 17.12.2019 г. ... ч. 2066 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Управление на международни проекти), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 02.02 ...
Посещение и лекции на двама входящи Еразъм преподаватели в УНСС 18.12.2020 г. ... директор на Международния бизнес колеж Митровица и асистент Агрон Хаджари, в рамките на една седмица изнесоха лекции в Университета за национално и световно стопанство по следните теми: Managing transaction exposure (quantitative lecture/workshop suitable ...
Дарители 12.7.2021 г. ... в България Алфа Рисърч Бизнес факултет при УНСС Британски съвет Бургаски свободен университет Българска търговско-промишлена палата Българска академия на науките Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Българска ...
УНСС №1 12.7.2021 г. ... , най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше ...

Новини

1377 results found
Студенти от катедрата са одобрени за участие в програма на „Заедно в час“ 23.7.2021 г. ... развитие“, „Бизнес информатика“, „Счетоводство и контрол“ и „Застраховане и социално дело“. Интересът към програмата тази година е много голям с подадени над 3000 кандидатури. Повече информация можете да откриете ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 23.7.2021 г. ... , ректор на УНСС Най-големият бизнес университет в България ви очаква присъствено наесен Уважаеми кандидат-магистри, С избора на магистратура в УНСС Вие стъпвате върху богат спектър от възможности, определяте широка траектория на движение, ...
Дигитализация на всички процеси по класиране и настаняване в студентските общежития обещават от КСБВУ 23.7.2021 г. ... обучението си в магистърската програма „Бизнес икономика“. Още от първи курс се докоснах до работата на Студентския съвет като асоцииран член. Видях колко отговорна и нелека задача е да представляваш близо 20 000 студента, което и запали искрата в мен да бъда все по-активен. През ...
Наши студенти с участие в програма на „Заедно в час“ 23.7.2021 г. ... , „Медии и журналистика“, „Бизнес информатика“, „Счетоводство и контрол“, „Застраховане и социално дело“. Интересът към програмата тази година е много голям Има над 3000 подадени кандидатури. Участниците в програмата за ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика 15.7.2021 г. ... сътрудничество с различни държавни институции и бизнес организации. Това се прави в името на студентите, за да могат да имат повече възможности за практика и кариерно развитие. „Приятно ми е да бъда отново в УНСС, тези от вас, които ме познават, знаят че съм завършил два пъти ...
Продължете обучението си в магистърска степен в #unwemedia 15.7.2021 г. ... програми - "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство". Магистърската програма по „Връзки с обществеността“ в нашата катедра е насочена към всички, които имат интерес и желание да се развиват професионално в сферата на PR. Бъдещите комуникационни ...
Ректорът връчи почетен плакет на световния експерт по интелектуална собственост Владимир Йосифов 13.7.2021 г. ... Михаил Мусов, зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, представители на катедрата и Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер. Проф. д-р Борислав Борисов, Владимир Йосифов и проф. д-р Димитър ...
Випуск 2021 на специалност „Право“ дари книги на библиотеката 13.7.2021 г. ... Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Доц. д-р Захари Торманов, декан на Юридическия факултет, сподели: „Идеята за дарението е изцяло заслуга на студентите без да е провокирана от нас преподавателите, затова ми е особено ...
DIGI WOMEN: Среща-семинар „Стратегически пътища към нови бизнес възможности“, 2-3 юли 2021 г. 16.7.2021 г. ... „Стратегически пътища към нови бизнес възможности“, организирана като събитие за мултиплициране на резултатите от проекта, бяха жени предприемачи, обучители – експерти в областта на дигитализацията на бизнеса и подкрепата на предприемачеството, медии. Освен тях се ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 13.7.2021 г. ... сесия за студентите от специалност “Бизнес логистика”, образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 11.10.2021 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за явяване в учебен отдел Бакалаври до 5 октомври 2021г., за да бъдете включени в протокола. Защитата ...
УНСС вече има Футболен клуб 12.7.2021 г. ... Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Иван Стоилов, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, доц. д-р Ралица Арсова, научен секретар на катедра „Физическо възпитание и спорт“, бившият ръководител ...
Японско-българската бизнес асоциация ще си партнира с нашия университет 2.7.2021 г. ... на Управителния съвет на Японско-българската бизнес асоциация подписаха споразумение за сътрудничество. Проф. д-р Димитър Димитров и Владислав Михов На подписването присъства и Н. Пр. Хироши Нарахира, извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република ...
Кръгла маса на тема „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 2.7.2021 г. ... , включително и заинтересовани представители на бизнеса.     Като домакин на събитието ректорът на УНСС проф. д-р Димитър  Димитров приветства гостите и участниците във форума, като изтъкна: „Темата за интелектуалната собственост е много голяма ...
Кръгла маса за междинен отчет по проект „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“ 30.6.2021 г. ... на ИКТ и за закрила на бизнес идентификатори на фирмата“. 3. Доклад с презентация на международен експерт В. Василева на тема: „Анализ на дигиталната конкурентоспособност на България и анализ на бизнес средата“ Б. Проучвания за ...
Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 30.6.2021 г. ... представители на бизнеса. Като домакин на събитието ректорът на УНСС проф. д-р Димитър  Димитров приветства гостите и участниците във форума, като изтъкна: „Темата за интелектуалната собственост е много голяма, ...
УНСС ще си сътрудничи с Националния военен университет „Васил Левски” 28.6.2021 г. ... и представители на бизнеса. Това е огромен потенциал за обмен на информация относно събития и проекти, които бихме организирали заедно“, коментира проф. Димитров и отбеляза, че за него сключването на този рамков договор е важно и като ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 28.6.2021 г. ... инфраструктура и бизнес ще станат видими през призмата на културния туризъм. Това ще доведе до ускорено развитие на изоставащите региони и намаляване на демографската криза – една от основните цели на Националния план за възстановяване и ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 29.6.2021 г. ... инфраструктура и бизнес ще станат видими през призмата на културния туризъм. Това ще доведе до ускорено развитие на изоставащите региони и намаляване на демографската криза – една от основните цели на Националния план за възстановяване и ...
Стартира Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... . „Ние сме водещ бизнес университет и винаги сме се стремели да развиваме връзките с бизнеса, за да осигурим на нашите студенти знания за това, което се случва в реалността - както в бизнеса, така и в ...
УНСС и „Стомана Индъстри“ започват общ проект - Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... дошли в УНСС бъдещите мениджъри. „Ние сме водещ бизнес университет и винаги сме се стремели да развиваме връзките с бизнеса, за да осигурим на нашите студенти знания за това, което се случва в реалността, както в бизнеса, така и в държавната администрация“, отбеляза той. Проф. ...
С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист" 28.6.2021 г. ... , гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ участваха в разработването на учебна програма и учебно съдържание за развиване на дигитални и предприемачески умения в областта на културата и ...
Новият Студентски сенат представи идеите си пред ректорското ръководство 24.6.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики също поздрави новото ръководство и дискутира с новите членове възможностите за изпълнение на поставените цели. „Представяме план-програмата на Студентския съвет за следващите две години. Тя ...
Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“, организирана от ИИСТТ към УНСС и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 25.6.2021 г. ... , включително и заинтересовани представители на бизнеса. По време на мероприятието ще бъдат представени доклади по темите: · Дигиталната конкурентоспособност на бизнеса проф. д-р Мария Маркова, ръководител секция Индустриална собственост и бизнес, Институт по интелектуална собственост и ...
Меморандум за сътрудничество с Икономически и социален съвет 23.6.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики Преди събитието проф. Лалко Дулевски (вдясно) се запозна с част от членовете на новия Студентски сенат. Той е основател и дългогодишен председател на ИСС, а понастоящем председател на Общото ...
С участието на 35 студенти от УНСС завършва финалната фаза на проект „Дигитален хуманист“ 23.6.2021 г. ... , гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ участваха в разработването на учебна програма и учебно съдържание за развиване на дигитални и предприемачески умения в областта на културата и ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ   КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“ – учебна 2021-2022г.   АНОТАЦИЯ   МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС ИКОНОМИКА“ СПЕЦИАЛНОСТ ...
ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация 21.6.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д.н. Живко Драганов, директор на Института за следдипломна квалификация и Павел Тонев, директор на Агенция „Митници“.   „За мен е огромно удоволствие да съм тук пред вас и да ви ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили следдипломна квалификация служители на Агенция „Митници“ 21.6.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д.н. Живко Драганов, директор на Института за следдипломна квалификация и Павел Тонев, директор на Агенция „Митници“. Павел Тонев, проф. Цветана Стоянова, проф. д.н. Живко ...
Майсторски клас по лидерство с лектор Иван Кожухаров 17.6.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Обучението е за всички, които искат да подобрят своите лични, професионални и лидерски умения. Местата за участие в Майсторския клас са ограничени и тази година за 12 места кандидатстваха близо ...
Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство 17.6.2021 г. ... на интелектуалната собственост – водене на бизнес преговори, изготвяне на експертни мнения, становища и стратегически документи, както и разработване, управление и изпълнение на проекти по европейски програми ...
Успешна защита на докторска теза 16.6.2021 г. ... интеграция и синхронизация на бизнес цикъла", с което заслужи научната и образователна степен ДОКТОР по Политическа икономия! Честито на доктор Куцаров, научния ръководител и ...
Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021 16.6.2021 г. ... в магистърска програма Политика и бизнес ще бъде на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3075.  При възникване на промяна ще бъдете уведомени своевременно.  Желаем успешна подготовка на ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... 2021/2022 най-големият бизнес университет в България предлага 43 бакалавърски специалности от пет направления - „Икономика, „Администрация и управление", „Политически науки", „Социология, антропология и науки за културата", ...
Партньорство със Загребския университет 14.6.2021 г. ... на факултета по икономика и бизнес. Участваха деканът доц. д-р Юрица Павичич и заместниците му доц. д-р Саня Север-Малиш и проф. Косенка Доменчич. Обсъдиха се партньроствата по съвместни магистърски и докторски програми, изпитни комисии и конференции ...
Поздравления за нашите студенти Василена Василава, Илианна Костадинова, Райна Тодорова, Георги Ескидаров 11.6.2021 г. ... , 3-ти курс и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха резултатите от техните проучвания на тема „Инвестициите на пенсионните фондове във фондове за рисков капитал (venture capital)“. Откриване на срещата Задачата ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... им в съвместни инициативи с бизнеса, които почти всички катедри вече организират, в научноизследователски проекти, стажове, практики и др. При предишния начин на прием, в първите две години студентите се обучаваха по поднаправления на професионалните направления ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... , зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф. д-р Динко Динков, директор на Центъра за балкански изследвания и преподавател във ...
Жени-предприемачи в партньорство с университета 11.6.2021 г. ... правата и интересите на жените в бизнеса, да помогне бизнес дамите от малкия и средния бизнес да завоюват своето заслужено място в обществото и да направи бизнеса им по-успешен. „Това, което вашето Сдружение прави може да бъде много полезно за нашите студенти ...
Меморандум за сътрудничество с Асоциацията на българските градове и региони 10.6.2021 г. ... , зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, доц. д-р Стоян Тагарев, Илиян Чабуклийски, ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... , тъй като сме най-големият бизнес университет и нашите студенти са най-търсени в много направления, включително бизнес, администрация, предприемачество, икономика, право, журналистика и други. Тук сме като едно голямо семейство, където всичко се прави в името на ...
Драган Колев, студент: ENGAGE.EU изисква от нас да анализираме, да разсъждаваме и да критикуваме 8.6.2021 г. ... от специалност „Индустриален бизнес“ разказва за обучението в международната програма за онлайн обмен в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU Как избрахте да се включите в проекта ENGAGE.EU? Всичко започна през декември 2020, когато ...
УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria 7.6.2021 г. ... разясни, че УНСС, като най-големия бизнес университет в България, залага на сътрудничество с различни институции и организации за провеждане на стажове, отпускане на стипендии, както и включване на хора от практиката в обучението. Проф. Димитров допълни, че се развиват ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 7.6.2021 г. ... , като най-големия бизнес университет, провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите. Можем да отбележим като ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 14.6.2021 г. ... , като най-големия бизнес университет, провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите. Можем да отбележим ...
Наши студенти с висока оценка от Българската стартъп асоциация 2.6.2021 г. ... , 3-ти курс и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха резултатите от техните проучвания на тема „Инвестициите на пенсионните фондове във фондове за рисков капитал (venture capital)“. Откриване на ...
Над 100 отличия за студентите спортисти от УНСС 3.6.2021 г. ... .-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Спас Ставрев - настоящият ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“ и новоизбраният ръководител на катедрата - доц. д-р Иван Стоилов, който ще встъпи в ...
Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание" 2.6.2021 г. ... на финансиране, стартиращ бизнес, патентоване или друг вид реализация.   Предметът на споразумението е сътрудничество в изграждането на предприемачески умения и създаването на нови възможности за реализацията на студенти, докторанти и учени, ...
Споразумение насърчава стартъпите в областта на изкуствения интелект 27.5.2021 г. ... мислене, които идвайки от бизнеса отчитат ролята и мястото на изследователските процеси и на науката. Бизнесът чака млади хора, които са запознати със съвременните технологични тенденции и проблеми, а нашите студенти биват подготвяни точно по тези ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... информационен процес, както в бизнес сектора, така и в публичната администрация, живота вече е невъзможен. Затова факултет „Приложна информатика и статистика“ е създаден съвсем целенасочено, за да концентрира обучението по тези професии ...
Тържествено представяне на Юбилеен алманах по случай празника на УНСС 26.5.2021 г. ... с външни университети и с бизнеса трябва да има такава родова памет, каквато е Алманахът“. Тя изтъкна колко е важно правилното представяне на историята, особено за институция с богата история, каквато е университетът. Проф. Павлова благодари на екипа, ...
Посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова посети УНСС 20.5.2021 г. ... магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на руски език. Дуалната програма включва две години на преподаване, една в Русия и една в България. На срещата се обсъди планираното сключване на индивидуална ...
Победителите от CFA Institute Research Challenge и Националната студентска олимпиада по математика с награди от ректора 20.5.2021 г. ... .-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики „Искам да изкажа своята благодарност към участниците в нашето състезание, че приеха предизвикателството на CFA Institute Research Challengе. Те се представиха на много високо ...
Стратегическо партньорство с Фондация Карол Знание 19.5.2021 г. ... , който има потенциал да бъде развит като бизнес идея. На събитието в зала „Тържествена” присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и ...
Наш преподавател спечели награда „Фулбрайт“ 19.5.2021 г. ... и природните ресурси“, „Екобизнес“ и др. Наградата е специализация с цел разработване на научно-изследователски проект за оценка на възможностите за предоставяне на екосистемни услуги от земеделието чрез частни договори и ще се проведе в Университета в Мисури, ...
#СедмицаНаУНСС. Ден втори 19.5.2021 г. ... програми са съобразени с изискванията на бизнеса и са създадени с активното участие на хора от практиката. Предимства на обучението в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Университета „Фан С. Ноли“ - Албания 18.5.2021 г. ... на споразуменията с университети и бизнес институции. Имаме вече активни партньорства с възможности за студентски стажове и работа. Договорите с чуждестранни университети винаги са били наш приоритет, защото големите проекти, като „Еразъм“, изискват такива ...
Открита лекция пред студентите от специалност „Бизнес логистика“ в ОКС Бакалавър 17.5.2021 г. ... е част от инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката“ и се проведе пред студентите бакалаври от специалност „Бизнес логистика“ в последен курс на обучение.     ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... ще научат за предимствата на най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Ще бъде отделено време на всяка от 43-те специалности на УНСС. Гид на виртуална разходка в три части, е ас. д-р Константин Бобчев, правнук на проф. Стефан Бобчев - създателят на Свободния ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... , обхваща всички аспекти в този бизнес - строителството, инвестициите, самата продажба и последващото управление на недвижимите имоти. Надявам се, че самият сектор започва да се осъвременява. В момента подготвям едно научно проучване точно на тази тема - до колко ...
Седма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2021 14.5.2021 г. ... конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2021, организирана от катедра „Недвижима собственост” съвместно с FIABCI INTERNATIONAL под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, се проведе изцяло онлайн, което позволи включването на много ...
ИИСТТ сключи споразумение за сътрудничество със ССА 14.5.2021 г. ... Академия - Академия и Академия – Бизнес, за разпространение на знания, относно закрилата на научните резултати, управлението на интелектуалната собственост в селското стопанство и техния технологичен трансфер за бизнес цели.      Работните цели, които ИИСТТ ...
Държавни изпити по чужд език - м.юни 2021г. 25.6.2021 г. ... език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 13.5.2021 г. ... областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB), който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, подчерта: „Когато преди толкова много години аз и моят екип поставихме ...
Посланикът на Япония Н. Пр. Нарахира Хироши посети УНСС 12.5.2021 г. ... възможностите за партньорство между УНСС и японски бизнес университети, чрез осъществяване на мобилност, разработка на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни конференции и инициативи. Обсъдени бяха и перспективите УНСС да предоставя съответната експертна техническа помощ на японски ...
Четирима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 11.5.2021 г. ... „Ангел Кънчев“. Специализира „Бизнес и мениджмънт“ в УНСС. Бил е министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков. Секретар е по социални политики и здравеопазване на президента Румен Радев от 9 май 2017 г. до 11 май 2021 г ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 11.5.2021 г. ... в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB), който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, подчерта: „Когато преди толкова много години аз и моят екип поставихме началото на ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... за правото да бъдат студенти в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Поради големия интерес, последното за годината национално състезание се организира на два етапа. Въпреки сложната епидемиологична обстановка, от началото на годината АИУБ успя да проведе присъствено всичките 4 ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... за правото да бъдат студенти в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Поради големия интерес, последното за годината национално състезание се организира на два етапа. Въпреки сложната епидемиологична обстановка, от началото на годината АИУБ успя да проведе присъствено всичките 4 ...
Договор за сътрудничество с Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” 30.4.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, както и координаторите по проекта, от страна на УНСС проф.д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ), проф. д-р Виолета Горчева ...
Научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“. 28.4.2021 г. ... участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“. Конференцията беше открита от Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, а участниците в конференцията бяха приветствани от г-жа Десислава Танева – Министър на земеделието, храните и горите в оставка. ...
Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ 28.4.2021 г. ... бакалавърските специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ в професионалните гимназии по селско стопанство в градовете Силистра, Кнежа, Луковит и Попово и представи съдържанието на програмите и възможностите за професионална реализация на дипломираните ...
Договор за сътрудничество с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” 27.4.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, както и координаторите по проекта, от страна на УНСС - проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ), проф. д-р ...
УНСС и CIMA с практически семинар за студенти и докторанти 27.4.2021 г. ... бяха Piotr Glowacki, главен мениджър „Бизнес развитие“ за Централна и Източна Европа, Anna Howard, главен мениджър „Инициативи с академията“ и Nora Luquer, водещ мениджър „Университетски инициативи“ от Асоциацията на международните дипломирани професионални ...
Чествания по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”. 27.4.2021 г. ... научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Събитието бе част от честванията по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”.   По време на конференцията доклади на актуални теми представиха докторантите към Катедрата ...
УНСС участва в кампанията „Висше образование в България - разумният избор“ 26.4.2021 г. ... и да успеят да приложат наученото в реална бизнес среда“, каза д-р Желев (на снимката долу). По време  срещата  бяха представени дуалните бакалавърски и магистърски програми, както и богатите възможности за сертифициране от международни организации, които ...
Студентският съвет съвместно с Националното представителство с екоинициатива по повод Международния ден на Земята 26.4.2021 г. ... включиха представители от Международното висше бизнес училище, Софийския и Техническия университети, които с общи усилия събраха отпадъците от зелените площи, площадките и алеите около студентските блокове на университетите. С цел да се стимулира придвижването с велосипед, след ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно закона всички дипломирани експерт-счетоводители имат право да станат членове на Института, след като придобият квалификацията. Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... - икономика, теория на счетоводството, бизнес комуникации, предприемачество, маркетинг, мениджъмнт. И тук комплиментът към вас е, че предпоставка да се явиш на национално състезание, което обхваща базови дисциплини, проектирани в хода на цялостното обучение, предполага не само кураж, ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... - икономика, теория на счетоводството, бизнес комуникации, предприемачество, маркетинг, мениджъмнт. И тук комплиментът към Вас е, че предпоставка да се явиш на национално състезание, което обхваща базови дисциплини, проектирани в хода на цялостното обучение, предполага не само кураж, ...
УНСС с почетна грамота от министъра на външните работи на Япония за 2020 29.4.2021 г. ... цели да популяризира методите на японското бизнес управление. От 2018 г. университетът играе важна роля в сътрудничеството между Япония и България в областта на развитието на малките и средни бизнеси под Инициативата за сътрудничество със Западните Балкани, чието начало бе поставено от ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно закона всички дипломирани експерт-счетоводители имат право да станат членове на Института, след като придобият квалификацията. Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, ...
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... , зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и доц. д-р Ваня Иванова, зам.-декан по учебната работа на Общоикономическия факултет. Проф. Стоянова откри форума с думите: „За мен е особена чест да ви приветствам от името на ректора и от свое ...
61 компании със сертификати от ИИСТТ за успешно завършени обучения по интелектуална собственост 23.4.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ), д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП (на снимката долу). Финал на успешно ...
ИИСТТ и ИАНМСП връчиха сертификати на ИКТ компании за преминато обучение по интелектуалната собственост 23.4.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Владя  Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ), д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП. (на снимката долу)     Финал на ...
Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и доц. д-р Ваня Иванова, зам.-декан по учебната работа на Общоикономическия факултет. Проф. Стоянова откри форума с думите: „За мен е особена чест да ви приветствам от името на ректора и от свое име и да ...
Национална научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 23.4.2021 г. ... участие „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ се проведе в УНСС. Организатор на събитието е катедра "Икономика на природните ресурси". Форумът е част от събитията, посветени на 100-годишнината на УНСС и се организира по повод Международния ден на Земята. През 2021 г. се ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Електроенергийния системен оператор 22.4.2021 г. ... , зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики (в средата) и  гл. ас. д-р Петкан  Илиев (вдясно), координатор на проекта. Очаква се Меморандумът за сътрудничество да осигури по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите от ...
Кариера УНСС 2021: Ден втори 22.4.2021 г. ... ситуацията, в която попаднахме. Те смениха почти изцяло бизнес модела си и се насочиха към нов начин за набиране на служители и нов начин на управление“. С тези думи зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова откри втория ден на форума. Тя ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 22.4.2021 г. ... за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (в средата), откриха ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 21.4.2021 г. ... за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (в средата), откриха ...
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... резултати в областта на човешките ресурси, таланта и бизнеса (доказва го и изследване на Sapient Insights, цитирано от Обществото по управление на човешките ресурси). На второ място, виртуалното работно място се превръща все повече в норма и този факт не трябва да плаши, защото както установяват резултати от ...
Участие на колеги от ИИСТТ в ТФ ФЕСТ „Млад предприемач” 21.4.2021 г. ... собственост като възможност за професионална реализация и бизнес". Събитието се осъществява онлайн и е насочено както към работодателите, така и към младите хора, с амбициозна посока за бъдещето.        Повече за самия фест и неговата програма може да видите тук:       ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 20.4.2021 г. ... въпроси, на които искаме да си отговорим с помощта на бизнеса“. На президиума доц. д-р Николай Цонев и доц. д-р Мариана Янева „Работата в туризма трябва да бъде работа от душа, тя не е за всеки“, каза Владимир Ников, представител на „Сдружение на хотелиери и ...
Открита лекция пред студенти от трети курс на специалността "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" в ОКС МАГИСТЪР 10.5.2021 г. ... 2021, студентите от трети курс на специалността „Бизнес Логистика“ участваха в лекция и решаване на практически казус в рамките на курса „Управление на качеството“ с гост - лектор Юлия Генова – Мениджър „Жизнен Цикъл на Продукта“ в Hewlett Packard Enterprise и докторант ...
Открита лекция – Рециклиране и управление на отпадъците в Кауфланд България 19.4.2021 г. ... пред бакалаври от 3-ти курс на специалност „Бизнес логистика“ като част от инициативата “Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката”. Невина Кафеджиева – Мениджър рециклиране и управление на отпадъците Бяха представени и тенденциите в рециклирането и управлението на ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 19.4.2021 г. ... въпроси, на които искаме да си отговорим с помощта на бизнеса“. На президиума доц. д-р Николай Цонев и доц. д-р Мариана Янева „Работата в туризма трябва да бъде работа от душа, тя не е за всеки“, каза Владимир Ников, представител на „Сдружение на хотелиери и ...
Десето издание на международната научна конференция "Инфраструктура: Бизнес и комуникации" 16.4.2021 г. ... международната научна конференция "Инфраструктура: Бизнес и комуникации". Повече информация за събитието и програмата може да откриете на адрес:  https://bit.ly/3mKPxs9 ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ .... Студентите и докторантите от катедра "Логистика и вериги на доставките" традиционно участват в конференцията ...
УНСС дари над 300 заглавия икономическа литература на StudyHub 15.4.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Тя лично посети StudyHub, за да предаде дарението и да поздрави студентите за техния ентусиазъм и упоритост ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с Централния кооперативен съюз 15.4.2021 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност (на снимката долу - отляво надясно). Централният кооперативен съюз е учреден през 1947 година. Той е национално сдружение на ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... №1 в това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност? Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите студенти. Учебните ни програми са съобразени изцяло с изискванията на компаниите ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... №1 в това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност? Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите студенти. Учебните ни програми са съобразени изцяло с изискванията на компаниите ...
УНСС – съорганизатор на международна научна конференция 9.4.2021 г. ... името на най-стария, най-авторитетния и най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Разглеждайки основните теми на конференцията, бих могъл да заявя, че няма съмнение в нейния успех. Дигиталната учебна среда играе жизненоважна роля в образователните системи в наши дни. Стратегията за ...
Честито на гл. ас. Тончева-Златкова! 9.4.2021 г. ... участвам в интересни младежки инициативи и дейности. Бизнес консултант. Професионален обучител. Сертифициран кариерен консултант. Експерт проекти. Администратор. Доброволец.             2. КОЕ ВИ ПРИВЛЕЧЕ В ПРОФЕСИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ? Силата на ...
Доц. д-р Иван Стоилов: Отборът на УНСС по футзал е успешен модел, който може да бъде пример и за други висши училища 6.4.2021 г. ... , катедра „Физическо възпитание и спорт“, Бизнес факултетът, множеството приятели и колеги. Надявам се този академичен дух, който заплени мен, да се предава на студентите, да ги мотивира да се развиват и надграждат себе си. Това е ролята на всяко висше училище – да стимулира в своите ...
Уебинар на тема "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА В ОТДЕЛ "АГРОБИЗНЕС" НА БАНКА ДСК". 1.4.2021 г. ... –ти и 4-ти курс на специалност „Аграрен бизнес“  проведоха интересна и съдържателна среща с експерти от банка ДСК. На срещата бяха представени възможностите за стаж и кариерно развитие в отдел „Агробизнес“ на банката. Беше подчертано значението на доброто познаване на ...
УНСС получи наградата за най-престижно икономическо висше училище 31.3.2021 г. ... , съответстващи на променящата се, динамична бизнес среда.   Тясната връзка между образование и бизнес е причината за много добрата реализация на възпитаниците на УНСС. Над 97% от тях се реализират на пазара на труда до първата година от завършването си ...
Студентският съвет организира дискусия за онлайн продажбите 25.3.2021 г. ... , която от година и половина развива своя втори бизнес като създател на съдържание. Тя запозна студените със същността на своята работа, като акцентираха върху предимствата на социалните мрежи, тяхното влияние и начините, по които може да ни донесат успех в бизнес развитието ни. Целта ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 24.3.2021 г. ... за конкурентоспособността и растежа на икономиката и бизнеса. „Университетите са стратегически партньор за нас, защото те подготвят бъдещето на един град, на една държава и би следвало да работят в тясно сътрудничество с агенции като нашата“, коментира д-р Мария Христова, главен изпълнителен ...
30 ГОДИНИ КАТЕДРА "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В ЛИЦА! 24.3.2021 г. ... в значими международни бизнес и научни конференции  в Полша, Франция, Германия, Хърватия, Македония и Чехия.  Споделяме с вас част от тези събития, които допринасят за непрекъснатото усъвършенстване на преподавателската и ...
С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание 25.3.2021 г. ... по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, Ангел Стойков, председател на Студентски съвет при УНСС, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентски съвет при УНСС (на снимката горе - от ляво надясно). По повод събитието във ...
Майсторски клас за създаване на успешни промоции се проведе със студентите от магистърската програма „Управление на търговски вериги“ 22.3.2021 г. ... водещи специалисти от търговския бизнес.                 На 21 март 2021 г. се проведе първият мастер клас на тема „Процес по създаване на успешна промоция“. Д-р Светослав Ангелов ...
Нова бакалавърска програма „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ 20.3.2021 г. ... програма „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“. Повече информация може да намерите в дигиталната ни брошура: Или на страницата на програмата:  http://departments.unwe ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... с възможностите, които предлага Бизнес университет №1 в България и Югоизточна Европа. Анета Христова, пиар на Студентски съвет (вдясно) разказа на съучениците си от Априловската гимназия в Габрово за предимствата на обучението в УНСС В ...
Студенти от УНСС ще работят по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация 19.3.2021 г. ... от УНСС ще разработят решение по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация (BESCO). Това е първата дейност по споразумението за сътрудничество между асоциацията и нашия университет, което беше подписано през м. декември 2020 г. На откриващата среща ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, изрази задоволство от подписването на още един важен за университета меморандум, с който споразуменията с институции и бизнес организации стават близо двеста и е израз на желанието на ...
Наши студенти ще работят по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация 20.4.2021 г. ... от УНСС ще разработят решение по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация (BESCO). Това е първата дейност по споразумението за сътрудничество между асоциацията и нашия университет, което беше подписано през м. декември 2020 г. Сред тях има и ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 19.3.2021 г. ... „Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица.”; Специализиран курс по практически проблеми на принудителното изпълнение „Действия, прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК“ (прекратяване на ...
Онлайн дискусия представи предимствата на емоционалната интелигентност в бизнес развитието 16.3.2021 г. ... .-ректора по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и от председателя на Студентския съвет Ангел Стойков (на снимките долу). Гост-лектори на събитието бяха Васил Чакърдъков и Емил Цветков, директори ...
Синдикалната организация на ВОН – КНСБ при УНСС проведе Общото си делегатско събрание онлайн 15.3.2021 г. ... Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. С приветствие се включи и доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ. В дневния ред на Общото събрание бяха включени ...
Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от крайния доклад на Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 15.3.2021 г. ... взаимодействие между академията и бизнеса,  бе организирана от СОИС съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС), чрез Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) и Патентно ведомство на Република България ...
Иновации от УНСС: Доц. д-р Пламен Милев създава умни дигитални модели за пресклипинг 9.3.2021 г. ... на различни концепции и услуги от бизнеса. Тази трансформация не е само технологичен процес. За бизнеса дигиталната трансформация представлява и организационна промяна, която е резултат от навлизането на иновативни информационни технологии. В контекста на медиамониторинга също ...
Учащи в УНСС с награди от националния конкурс „Студент на годината" 2020 4.3.2021 г. ... Димитров, студент от катедра „МИО и бизнес“, победи в категорията „Стопански науки“. Наградата му бе връчена от доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука”- КНСБ и председател на Съвета на ...
ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ В ОКС МАГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 4.3.2021 г. ... пред студенти в ОКС Магистър от специалност "Бизнес логистика" в УНСС на тема "Ултра студената верига на доставките при ваксините срещу COVID-19". Лекцията се проведе в платформата на МS Teams в часовете по "Управление на качеството". Студентите научиха как се управлява ултра ...
30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" 2.3.2021 г. ... структурно звено. Специалността „Бизнес логистика“ в ОКС „Бакалавър“ също е разкрита през 1991 г., под наименованието „Стопанска логистика“, което носи до учебната 2016/2017 г. С това свое решение, УНСС става първият университет в България и ...
УНСС и УниКредит Булбанк сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... на по-тясна връзка между наука, образование и бизнес, двете страни ще си сътрудничат при уточняване на учебното съдържание и учебния план по програмата „Количествени финанси“. Разработената магистърска програма от катедра „Финанси“ и катедра "Статистика и иконометрия" отговаря ...
Настоятелите на УНСС: Максим Бехар и петте минути до утре на университета 25.2.2021 г. ... разглежда радикалната промяна, пред която е изправен бизнесът, как това се отнася за университетите? Промянаната е радикална, неочаквана и - според мен - необратима. В целия ни живот, личен и професионален. Някак си не се усеща толкова драстично, защото все пак няма дълбока икономическа криза, но след ...
Ново поколение европейци с помощта на ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... въпроси във Виенския университет по икономика и бизнес (на снимката долу), разказа за потенциала на ENGAGE.EU, надеждите и пътя, по който ще поеме Виенският университет. Проф. Рамерсторфер, какъв потенциал виждате в ENGAGE.EU и защо? Европейските университети са престижен проект на ...
Държавни изпити 21.2.2021 г. ... на магистърски тези за специалност "Политика и бизнес" е същия ден от 10.00 часа в зала 3039. Изпитите ще се проведат присъствено. Повече детайли можете да откриете на информационното табло пред катедра "Политология". За допълнителна информация се обръщайте към г-жа Цветелина Петрунова, каб. 3087 ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 19.2.2021 г. ... и да създадем университетски подкаст на икономическа и бизнес тематика. Журналистическата работа не е лесна и ние искаме да покажем на студентите, че тя си има своите тънкости и отговорности и те могат да ги усвоят при нас“, добавя доц. Ангова. Катедрата осигурява добри възможности за стажове във водещи ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 19.2.2021 г. ... и да създадем университетски подкаст на икономическа и бизнес тематика. Журналистическата работа не е лесна и ние искаме да покажем на студентите, че тя си има своите тънкости и отговорности и те могат да ги усвоят при нас“, добавя доц. Ангова. Катедрата осигурява добри възможности за стажове във водещи ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с ББР 18.2.2021 г. ... . д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, от страна на  УНСС, и г-жа София Касидова – началник отдел „Стратегически анализи и развитие“, ББР. Проф. д-р Димитров, проф. д-р Стоянова, г-жа Касидова  и г-н Николай ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с БТА 16.2.2021 г. ... , че е бил впечатлен от бързината, деловитостта и бизнес ориентацията на г-н Вълчев. „Буквално за една седмица направихме този договор, който надхвърля традиционните рамки на меморандумите за сътрудничество, каквито имаме с близо 200 други организации. Тук параметрите са много по-конкретни. Това ще ...
Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени обръща лице към предизвикателството COVID-19 12.2.2021 г. ... и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб ...
Шестнадесета международна научна конференция на младите учени - 12 февруари 2021 година 13.2.2021 г. ... на гр. Болоня, Италия; Факултетът по икономика, бизнес и туризъм на Университета на гр. Сплит, Хърватия; Факултетът по икономика и бизнес на Университета на гр. Риека, Хърватия; Полтавският университет по икономика и търговия, Украйна; Луцкият национален технически университет, ...
Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десета научна конференция за студенти и докторанти 11.2.2021 г. ... конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации". Конференцията ще се проведе на 21 април 2021 г. онлайн, а в нея могат да се включат всички настоящи студенти в бакалавърска и магистърска степен, както и докторантите на катедра "Медии и обществени комуникации". Конференцията е ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” 10.2.2021 г. ... присъстваха зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и гл. ас. д-р Петкан Илиев, координатор на споразумението (на снимката долу). „96. СУ е иновативно, предлага образование съобразено с националните и европейски ...
Студенти на УНСС с научни публикации по проекта „Студентски практики – фаза 2“ 9.2.2021 г. ... – фаза 2“. Под ръководството на своя бизнес ментор доц. д-р Милена Крумова, основател и управител на фирма ЕдуТехФлаг ЕООД, студентите Цветан Солаков от специалност „Маркетинг“, Елена Херувимова и Георги Костов от специалност „Маркетинг“ със специализация ...
Студенти на УНСС с научни публикации по проекта „Студентски практики – фаза 2“ 9.2.2021 г. ... – фаза 2“. Под ръководството на своя бизнес ментор доц. д-р Милена Крумова, основател и управител на фирма ЕдуТехФлаг ЕООД, студентите Цветан Солаков от специалност „Маркетинг“, Елена Херувимова и Георги Костов от специалност „Маркетинг“ със специализация ...
Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта 19.2.2021 г. ... на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974, както и пилотните обучения за млади предприемачи в България в изпълнение на Интелектуален продукт № 3 по проекта. ...
Дигиталната кандидатстудентска кампания 2021 на УНСС започна от Казанлък 5.2.2021 г. ... от катедра "Индустриален бизнес", с научни интереси в областта на иновациите и дигитализацията. Доц. д-р Зорница Йорданова Доц. Стефанов сподели, че УНСС е най-старото и голямо бизнес училище в България и Югоизточна Европа, което със ...
Защита на албански докторант, обучаван по програма на Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на английски език 5.2.2021 г. ... , Факултет по икономика и агробизнес (Faculty of Economy and Agro Business). Бакалавърската й степен е по „Икономика и селскостопански политики“ (Economy and Agricultural Policies), а магистърската – по „Икономика и развитие на селските ...
Кампания по набиране на кандидати за едногодишен платен стаж по програма Pan-European Seal 4.2.2021 г. ... собственост, право, финанси, бизнес администрация, международни отношения и комуникации, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... е връзката между науката и бизнеса? Изграждането на ефективна връзка „образование – наука – бизнес“ е изключително важно за развитието на всеки университет, но в съвременния свят то не е достатъчно. Днес говорим за нещо повече – ...
Патентното ведомство с приз за 100-годишнината на УНСС 4.2.2021 г. ... между академичните среди и бизнеса. На събитието присъства и проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС. Проф. Димитров, д-р Николов и проф. Борисова Сътрудничеството ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и БАН (ИЕЕС) 29.1.2021 г. ... .-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Икономика на инфраструктурата" и координатор на споразумението ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БГФМА 28.1.2021 г. ... .-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти и координатор по меморандума за сътрудничество ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... сътрудничество и участие на бизнеса в обучението на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ беше проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... сътрудничество и участие на бизнеса в обучението на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ беше проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина ...
УНСС-Хасково - партньор по проект „Интелигентни градове“ 13.1.2021 г. ... , „Регионален бизнес и мениджмънт“, следдипломни квалификации по заявка и курсове. На срещата бяха идентифицирани печелившите модели на ангажираност (win-win model) при изпълнението на цялата програма както и предизвикателствата пред ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL 12.1.2021 г. ... конференция на Катедра "МИО и бизнес" "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС:10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО", проведена на 20 октомври 2017 г. В него са включени следните 28 публикации (от които 17 са на наши преподаватели и докторанти): "Европейски финансови центрове ...
Трето издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“ 19.12.2020 г. ... издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“, организиран от Бизнес факултета в партньорството с Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)" към катедра Индустриален бизнес и Студентския съвет ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и BESCO – Българската стартъп асоциация 19.12.2020 г. ... Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. В документа двете страни потвърждават готовност да обединят своите усилия като партньори, които целят придобиване на нови знания и практически умения в реална бизнес среда от страна ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... студенти, изграждане на работещи връзки с бизнеса. УНСС стана част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU заедно с още шест водещи бизнес университета от ЕС, заяви ректорът. - Разширихме сътрудничеството с висши училища и академични мрежи от страната и чужбина, с държавни ...
Успешна международна акредитация на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 16.12.2020 г. ... Бакалавърската програма „Бизнес логистика“ Mагистърските програми „Бизнес логистика“ Mагистърските програми „Управление на веригата на доставките“ Mагистърските програми „Управление на веригата на доставките“с преподаване на ...
УНСС със специално отличие от БТПП 14.12.2020 г. ... за приноса й в развитието на българския бизнес и статуетка на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС (на снимката долу). Церемонията виж ...
Нашият университет е големият победител на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 14.12.2020 г. ... Иванова, асистент в катедра „МИО и бизнес“, за нейното изследване на тема: „Икономическата политика на България за малки и средни предприятия в условията на криза“. В направление „Икономически измерения на устойчивото развитие“ беше отличен ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... идентичност – необходим елемент от бизнес стратегията на българските фирми на общия европейски пазар", автор: Олег Лозанов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913476 "Икономическа и неикономическа ефективност в маркетинговите комуникации: теория и практика", автор: ...
Наш студент с телевизионна изява 9.12.2020 г. ... изследвания в Рим „Международен бизнес с преподаване на английски език“ беше гост във „Вечерното шоу на Слави Трифонов“ по телевизия 7/8. Той беше поканен в предаването, за да представи личната си инициатива да преподава онлайн български език и култура ...
Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от CEEOL 8.12.2020 г. ... конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от водещата онлайн библиотека за пълнотекстови индексирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа - Central and Eastern European Online Library ...
Проведе се първата онлайн церемония по връчване на дипломи организирана от катедра „Управление“ 16.12.2020 г. ... на дипломите на завършилите студенти “Бизнес администрация” на катедра “Управление” беше проведено в онлайн среда, поради сериозните пандемични условия. Церемонията беше открита от ръководителя на катедрата проф. д-р Надя Миронова, която още в началото заяви: ...
Стартира проект DIGI WOMEN 8.12.2020 г. ... с нуждите на жени предприемачи, дигитализиращи бизнеса си, и да им помогнат да преодолеят препятствия, пред които са изправени при дигитализацията. Проектът e финансиран от програма „Еразъм +“, Ключово действие 2, Стратегически партньорства, Образование за възрастни, със ...
Дарение на икономическа литература получи библиотеката на УНСС 7.12.2020 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“. Ректорът отбеляза важността на попълването на библиотечния фонд и посочи, че ще разчита на помощ и за подобряване на интериора на библиотеката. Той разказа за намерението библиотеката да бъде обособена в отделен проект ...
Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 5.12.2020 г. ... придобиха представа за основни бизнес приоритети, фирмената култура и ценности на EY. Представен беше и обхватът на професионални услуги на фирмата, от което студентите научиха повече за това колко разнообразна и всеобхватна може да бъде реализацията в областта на счетоводството ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... Станчева Панайотова - специалност „Бизнес логистика“, 3 к. 51 45 - 2 - избран 2. Симона Георгиева Мутафчийска– специалност „Икономика на туризма“, 3 к. 51 40 - 2 - избран 3 ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС ...
Лекция на г-н Стефан Йонков, консул по икономическите въпроси на България в Германия 8.3.2021 г. ... на катедра „МИО и бизнес“, представи предизвикателствата на професията на външнотърговския представител, неговите функции, задачи и необходими качества, както и подходите за изграждане на позитивен имидж на България в бизнес средите зад ...
Национална кръгла маса „100 години УНСС - развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети, световния опит и перспективи пред студентския спорт“ 16.3.2021 г. ... , деканът и зам.-деканът на Бизнес факултета - доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Радко Радев, главният секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти доц. д-р Драговир Стефанов, преподаватели от  ВТУ, СУ, НСА, ЛТУ, ИУ - Варна, ...
Национална кръгла маса „100 години УНСС - развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети, световния опит и перспективи пред студентския спорт“ 16.3.2021 г. ... , деканът и зам.-деканът на Бизнес факултета - доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Радко Радев, главният секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти доц. д-р Драговир Стефанов, преподаватели от  ВТУ, СУ, НСА, ЛТУ, ИУ - Варна, ...
Официална церемония "Студент на годината 2020" 2.2.2021 г. ... по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, Петко Горанов, кмет на район „Студентски“, доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС, Даниел Парушев, председател на Националното ...
Mеждународна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 8.12.2020 г. ... на катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. Ценов“, Свищов. В пленарното заседание взеха участие чрез платформата MS Teams проф. д-р Бернд Халир – изпълнителен директор на Европейската академия по търговия на дребно, г-н Тодор ...
Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 24.11.2020 г. ... на катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. Ценов“ - Свищов. В пленарното заседание взеха участие чрез платформата MS Teams проф. д-р Бернд Халир, изпълнителен директор на Европейската академия по търговия на дребно, г-н ...
Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 8.3.2021 г. ... на катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. Ценов“ - Свищов. В пленарното заседание взеха участие чрез платформата MS Teams проф. д-р Бернд Халир, изпълнителен директор на Европейската академия по търговия на дребно, г-н ...
Гост-лектор от Hewlett Packard Enterprise представя 16 годишният си опит в областта на „Верига на Доставките“ пред студентите от четвърти курс на специалност Бизнес логистика 23.11.2020 г. ... курс на специалността „Бизнес Логистика“ участваха в лекция и решаване на практически казус в рамките на курса „Управление на Проекти“ с гост Юлия Генова – докторант към Катедра „Логистика и Верига на доставките“ и ...
Шеста научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ 20.11.2020 г. ... социалната, икономическата и бизнес средата. Сред темите бяха и дигиталната трансформация на стопанствата, иновациите, кръговата икономика и зелените модели на управление, корпоративната социална отговорност. Сред участниците бяха представители на УНСС, ИУ - ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 20.11.2020 г. ... по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, която припомни на колегите, че патронът на нашия университет проф. Стефан Бобчев, освен авторитетен учен, е блестящ журналист и публицист и първият историк на българската журналистика и ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 19.11.2020 г. ... по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, която припомни на колегите, че патронът на нашия университет проф. Стефан Бобчев, освен авторитетен учен, е блестящ журналист и публицист и първият историк на българската журналистика и ...
Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ 20.11.2020 г. ... социалната, икономическата и бизнес средата. Сред темите на докладите бяха и дигиталната трансформация на стопанствата, иновациите, кръговата икономика и зелените модели на управление, корпоративната социална отговорност. Сред участниците бяха представители ...
Продължава работата по съвместен проект на УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие 18.11.2020 г. ... на институционалния и бизнес капацитет за работа на малки и средни предприятия на Република Северна Македония и останалите страни от групата на Западните Балкани по пътя на европейска интеграция. България и Япония в съвместна подкрепа за страните от ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Компаниите-партньори зададоха казуси, по които студентите имаха възможност  да изпратят свои разработки. Най-добрите предложения във всяко направление получиха награда в ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Компаниите-партньори зададоха казуси, по които студентите имаха възможност  да изпратят свои разработки. Най-добрите предложения във всяко направление получиха награда в ...
Ректорът връчи почетни грамоти на победителите в юбилейния конкурс „100 години УНСС“ 12.11.2020 г. ... .-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Ректорът връчи почетни грамоти на авторите на най-добрите разработки в различните категории  (на снимките долу). Докторантката г-жа Адела Бозмарова е ...
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... подпомага бизнеса и държавното управление.   ИИСТТ е под ръководството на проф. д-р Владя Борисова, чиито екип с разпознаваема национална и международна експертиза предоставя иновативни решения за бизнеса, държавното управление ...
Институтът е с ново име! 9.11.2020 г. ... по творчески индустрии и бизнес“ на УНСС   се преименува на:   „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС (ИИСТТ/IIPTT)   Промяната в наименованието напълно кореспондира с компетенциите на ИИСТТ, отразява ...
KPMG споделя със студентите на УНСС: Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката 9.11.2020 г. ... на УНСС, бе „Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката”. Гостите бяха приветствани от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Партньорството с KPMG e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с ...
МИФ 2020. Ден трети: „За модерните професии и какво е да работиш в технологична компания“ 5.11.2020 г. ... които бяха дискутирани темите за недвижимите имоти, бизнес лидерите в „новата нормалност“ и последствията от пандемията за икономиката в световен мащаб. Г-н Ангел Стойков Проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и ...
МИФ 2020. Ден втори: „Бизнес лидерите – сега и след това, в „новата нормалност“ и „Светът и ние – какво следва за икономиката“ 5.11.2020 г. ... известни предприемачи, които споделиха опита си в бизнеса и направиха прогнози за „новата нормалност“ в бизнес лидерството. Форумът беше открит от г-н Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, и от зам.-ректора по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р ...
Открит е конкурсът за ОНС "Доктор" 4.11.2020 г. ... „МИО и бизнес“ кани завършили магистри с интереси към научноизследователската работа, да разширят погледа и възможностите си за личностно и професионално усъвършенстване в избрана област от международните икономически отношения, като станат докторанти в Катедрата. - 5 места за ...
Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес" 4.11.2020 г. ... нашия Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани научни публикации (23 на брой) на преподавателите от нашата катедра Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта на всеобхватната тематика на ...
Награждаване на победителите в студентското състезание за есе 4.11.2020 г. ... за есе, организирано от Катедра „МИО и бизнес“ и Студентски съвет, УНСС. Журито, което оцени студентските презентации беше съставено от преподаватели от катедрата: гл. ас. д-р Силвия Кирова (председател на журито), гл. ас. д-р Моника Моралийска, гл.ас. д-р Васил Гечев, гл. ас. д-р ...
Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" 4.11.2020 г. ... международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес" на тема: "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" Повече за конференцията прочетете тук: https://www.unwe ...
Съвместна конференция с г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, на тема: "България в Еврозоната - възможности и предизвикателства" 4.11.2020 г. ... съвместна конференция, организирана от Катедра "МИО бизнес" и г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, на тема: "България в Еврозоната - възможности и предизвикателства". По време на конференцията бяха представени различни гледни точки по темата от водещи експерти и учени от България и ...
СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ 4.11.2020 г. ... съвет УНСС и Катедра "МИО и бизнес" обявяват СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ  „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ Могат да участват студенти от всички специалности и форма на обучение в УНСС Студентите трябва да систематизират своите идеи в ...
Почина първият декан на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д.ик.н. Лилия Каракашева 4.11.2020 г. ... поколения студенти и учени. Катедра „МИО и бизнес“ Поклонението е на 21 септември 2020 г. от 12.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... учебната 2020/2021 г. Катедра „МИО и бизнес“ предлага две магистърски програми съвместно с престижни чуждестранни университети: Дуалната програма по „Международен бизнес“ на английски език в сътрудничество с Университета по международни науки в Рим ...
МИФ 2020. Ден първи: Секторът на недвижими имоти в „новата нормалност“ 4.11.2020 г. ... на студентите да се срещнат с професионалисти от бизнеса и политиката, с хора, доказали се в своята област, и да проведат заедно ползотворна дискусия по актуални теми, заяви Ангел Стойков, председател на Студентски съвет. – Светът е променлив, нещата с всеки изминал ден стават различни и ние ...
Луфтханза Техник с открита лекция пред студенти от специалност "Бизнес логистика" 3.11.2020 г. ... закупуване“ като част от инициативата "Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката" през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. Студентите в последния курс на обучение по специалността „Бизнес логистика“, изучаващи дисциплината "Снабдяване", се запознаха с основните стъпки в ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 3.11.2020 г. ... Цвета Братанова, доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета, г-н Георги Пеев, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, г-н Асен Асенов, доц. д-р Валентина Станева, ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ на ...
Споразумение за партньорство между УНСС и PwC 30.10.2020 г. ... с устойчивия бизнес е приоритет за УНСС. PwC са успешен модел на такъв устойчив бизнес. Разчитаме много на това сътрудничество: за по-добро практическо образование на студентите, за тяхната по-добра професионална реализация, за подобряването на ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета, г-н Георги Пеев, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, г-н Асен Асенов, доц. д-р Валентина Станева, ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 27.10.2020 г. ... от катедра „Индустриален бизнес“, се състоя от 2 до 4 октомври т.г. в СОЛ Несебър Ризорт. В основния панел на форума, който се проведе хибридно, участваха над 65 представители на 12 висши училища и изследователски институти в страната, както и 10 ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 26.10.2020 г. ... , създали и развили собствени бизнеси, взеха участие в конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие”, организирана от Института по предприемачество на УНСС на 23 октомври 2020 г. Ограниченията във връзка с Ковид-19 не ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 26.10.2020 г. ... от катедра „Индустриален бизнес“, се състоя от 2 до 4 октомври т.г. в СОЛ Несебър Ризорт. В основния панел на форума, който се проведе хибридно, участваха над 65 представители на 12 висши училища и изследователски институти в страната, както и 10 ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 27.10.2020 г. ... , създали и развили собствени бизнеси, взеха участие в конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие”, организирана от Института по предприемачество на УНСС на 23 октомври т. г. Ограниченията във връзка с Ковид-19 не ...
Ректорът проф. Димитров: Подписахме споразумение между най-големия университет и най-голямата работодателска организация 23.10.2020 г. ... е перфектното партньорство между бизнеса и образованието - най-големия университет и най-голямата работодателска организация, заяви ректорът. - Сътрудничеството продължава вече пет години, изразявайки се в стажове, стажантски програми, възможности за нашите студенти. ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... от специалност „Енергиен бизнес“ в Образователно – квалификационна степен „Магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването ...
Кръгла маса „Организационни аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование“ 21.10.2020 г. ... зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и проф. д.н. Борислав Борисов, председател на КПВО (на снимката долу). Ректорът изтъкна актуалността на темата на кръглата маса, особено в условията ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 19.10.2020 г. ... от специалност „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р ...
Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“ 17.10.2020 г. ... икономически отношения и бизнес“, посветена на членството на България в Европейския съюз, както и на развитието на различни аспекти от функционирането на Съюза – политики, икономика, вътрешен пазар, търговия, иновации и др. Официални приветствия ...
Международна конференция „България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“ 16.10.2020 г. ... икономически отношения и бизнес“ и г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, която се проведе в аула „Максима“. Във форума участваха водещи експерти и представители на международната академична общност от България и чужбина, ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... от специалност „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р ...
Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов 14.10.2020 г. ... са в областта на бизнеса, икономиката, политическите науки, администрацията.“ Проф. Димитър Димитров УНСС спечели проекта ENGAGE.EU и заедно с шест водещи европейски университета, в които учат 100 хиляди студенти, ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 13.10.2020 г. ... основната концепция в своя бизнес модел, с която печелят клиенти, обслужват ги добре и развиват бизнеса си. Те показаха чрез конкретни казуси, по които работят, как съчетават умения в различни направления на дигиталния маркетинг като маркетинг на ...
Участие в международна конференция 5.10.2020 г. ... предприятия в интернационална бизнес среда“, финансирано по договор с ФНИ № ДН05/15 от 15.12.2016 г. В рамките на пребиването си в Полша доц. Коларов и гл.ас. Георгиева  проведоха разговори с директорите на отделите за научно развитие и ...
Юбилеен концерт „100 години УНСС“ 1.10.2020 г. ... .-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, ас. д-р Константин Бобчев, доц. д-р Лиляна Вълчева, проф. д-р Димитър Димитров и г-н Петко Горанов (отдясно на ляво) Водещи на събитието бяха телевизионната водеща и модел Гери ...
Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ 25.9.2020 г. ... .-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, прочете поздравителен адрес до участниците в конференцията от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров, в който се посочва: „През изминалите три десетилетия катедрата постигна ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НСА „Васил Левски“ 23.9.2020 г. ... .-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, а от страна на НСА „Васил Левски“ – проф. Иван Мазнев, зам.-ректор по учебната дейност. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет и проф. ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... , както и с представители на бизнеса и обяви идеята за провеждането на открити лекции в училищата и състезания по професии. Заместник областният управител на Хасково г-н Митко Петров Заместник-кметът на Хасково г-жа Мария ...
TOC 2019-1-FI01-KA202-060922 20.11.2020 г. ... на умения в управлението на бизнеса. За целта създаваме тренировъчен път и инструментариум. Създаваме и пакет за обучение, който може да се използва за обучение на по-големи организации. Участници По проекта си партнират 6 организации от 6 различни държави: ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... , както и с представители на бизнеса и обяви идеята за провеждането на открити лекции в училищата и състезания по професии. Заместник областният управител на Хасково г-н Митко Петров Заместник-кметът на Хасково г-жа Мария ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 7 октомври 2020 година 30.9.2020 г. ... собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  16 до 25 септември 2020 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ...
Трета партньорска среща по проект LiNT 19.2.2021 г. ... на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974. Проектът се изпълнява от Aformac, Франция (водеща организация), в партньорство с Института за следдипломна ...
УНСС и Столичната община със съвместни екологични инициативи 17.9.2020 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, обсъдиха с г-жа Десислава Билева, зам.-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столичната община, възможностите за съвместни инициативи между двете институции (на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 1085 ...
УНСС и PwC ще си партнират 2.9.2020 г. ... с основните инициативи, които УНСС - най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа, предприема, за да поддържа ползотворни връзки с бизнеса, допринасящи за по-доброто обучение и реализация на студентите. От своя страна г-н Нюнан изтъкна, че PwC е компания, която отлично познава качеството на ...
Започна приемът в магистърската програма "Международни икономически отношения" 4.11.2020 г. ... "МИО и бизнес" обявява прием държавна поръчка или платено обучение в магистърската си програма "Международни икономически отношения", за студенти от УНСС, които са завършили бакалавърска степен в други икономически или неикономически специалности. Продължителността на обучението е три ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... информационен лист – factsheet); Норвежко бизнес училище – Берген, Норвегия (свали информационен лист – factsheet); Университет на Тилбург, Нидерландия (свали информационен лист – factsheet); Икономически университет – Виена, Австрия (свали информационен лист – ...
ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити за дипломирани експерт-счетоводители 20.7.2020 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата. Координатор по договора от страна на УНСС е проф. д.ик ...
Трета про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“ 29.1.2021 г. ... доброволчество и свързва университета със света на бизнеса и неправителствените организации, беше проведена дългосрочната про боно работилница в периода 8 май – 15 юли 2020 г. Про боно работилницата беше организирана от катедра „Публична администрация“ и платформата „Time ...
Стажове и студентски практики за наши възпитаници в Националната компания „Индустриални Зони“ 14.7.2020 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и проф. д-р Николай Щерев, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти и координатор на меморандума от страна на УНСС (на снимката горе) ...
Първа среща по проект ENGAGE.EU 14.7.2020 г. ... Манхайм, Университета ЛУИС в Рим, Норвежкото бизнес училище в Берген, Тилбургския университет, Университет Тулуза 1 Капитол и Виенския икономически университет“, заяви ректорът. Участниците в срещата (от ляво надясно): доц. д-р Мартин Осиковски, доц. д-р Михаил Мусов, доц. ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ 13.7.2020 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество, проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан на ФСФ, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата, и г-жа Анелия Петкова – Тумбива, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... сесия на студентите от специалност “Бизнес логистика”, образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.           Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 18 септември, за да ...
ОФИЦИАЛНО: УНСС е част от Европейския университет ENGAGE.EU 21.1.2021 г. ... , студенти и заинтересовани страни – бизнес, нестопански организации и публични институции; развитие на ENGAGE.EU лаборатории за студенти, самостоятелно учащи през целия живот, изследователи, иноватори и различни организации като иновативни модели на сътрудничество за решаване на реални ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" 7.7.2020 г. ... тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, също онлайн в системата MS Teams. Припомняме, че всички следва да спазват вече утвърдените изпитни практики и да имат осигурен достъп до персонален компютър, уеб камера, микрофон, както и необходимите ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и ОГФМСП 7.7.2020 г. ... Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и г-н Николай Ценков, управител на ОГФМСП. В документа се предвиждат мерки за насърчаване на студентското предприемачество чрез осигуряване на достъп на студентите от УНСС до акселератор за финансиране на ...
Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“ 27.10.2020 г. ... на подпомагане на предприемачите при стартиране на бизнес нициативи и международна дейност, и насърчаване на интеграцията на младите предприемачи, както и сътрудничеството между образователните институции и предприемачите. В рамките на роекта ще бъде разработена лесна за използване среда, която ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции 2.7.2020 г. ... на английски език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Политически науки, МО, Европеистика, Политология, МИО, МИО с ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... - „Международни икономически отношения и бизнес”, „Международни отношения” и „Политология”, бакалавърските и магистърските специалности, които те предлагат. Цялата публикация в оригинал можете да видите тук Проф. Кох започва разказа ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Съвет на настоятелите 6.7.2020 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“ – на Студентския съвет (съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за висшето образование). Останалите трима от осемчленния състав на Съвета на настоятелите са: г-н Максим Бехар, основател, главен изпълнителен директор и председател на ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... на английски език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и ...
Ректорът и председателите на трите синдикалните организации в УНСС подписаха новия колективен трудов договор 19.6.2020 г. ... Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на НБС „ВОН – КНСБ“, гл. ас. д-р Валери Апостолов, конфедерален секретар и председател на Синдикат „Висше образование“ - КТ ...
32 първенци от Национално състезание по приложна информатика 2020 19.6.2020 г. ... комуникации и иконометрия", специалност „Бизнес информатика и комуникации“ ...
Рекорд! Само за един ден 1553 кандидат-студенти подадоха документи чрез новата онлайн система 15.6.2020 г. ... Димитров, зам.-ректора по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф д-р Цветана Стоянова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра по иновативни компютърни системи (на снимката долу). Проф. Кисимов демонстрира пред ректора как ...
Практическо онлайн обучение с банка ОББ 4.11.2020 г. ... през летния семестър, в катедра „МИО и бизнес“ проведохме и успешно практическо обучение в интернет среда. Събитието беше организирано в партньорство с дирекция „Корпоративна дистрибуция“ на Обединена българска банка. Независимо от натоварения сесиен график, участие ...
Кръгла маса „Макроикономика, бизнес среда и финанси“ 28.7.2020 г. ... , бизнес среда и финанси“ беше темата на онлайн кръглата маса, организирана от Института по икономика и политики и посветена на едновековния юбилей на УНСС. Във форума, проведен на 14 май т.г., участваха изтъкнати представители на академичните среди и практиката ...
УНСС ще си партнира с вестник „Стандарт“ 5.6.2020 г. ... Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и проф. Поля Кацамунска (на снимката долу). Г-жа Бозукова покани проф. Димитров да участва в кампанията „Героите на моя град – 10 причини да остана в него“. Целта на ...
Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP 29.5.2020 г. ... риск в партньорство с публичния сектор, бизнеса и чуждестранни инвеститори; участие в съвместни изследователски проекти и дейности и др. Подписването на меморандума стана възможно с активното съдействие на проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес ...
Ректорът награди екипа, подготвил и осъществил онлайн честването на 100-годишнината на УНСС 28.5.2020 г. ... Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, председател на организационния комитет за честванията на юбилея, Венко Андонов, доц. д-р Мартин Осиковски и д-р Лиляна Пипонкова (от ляво надясно) Благодарение на работата на екипа, свързана с ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Самоков 1.6.2020 г. ... , ще си обменят информация. „УНСС е бизнес университет, който обучава студенти и провежда научни изследвания във всички области на социално-политическия живот, което е гаранция за успешното ни партньорство с общините“, заяви ректорът след подписването на меморандума. ...
Шеста научно-практическа конференция с международно участие „Недвижими имоти & Бизнес“ 25.5.2020 г. ... събира специалисти от научните среди и бизнеса с недвижими имоти, които дискутират по актуалните проблеми, свързани със създаването и управлението на недвижимата собственост. Форумът беше открит от доц. д-р Георги Забунов, ръководител катедрата, и проф. д-р Диана Копева – зам ...
Професор от УНСС участва във форум на ASECU на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” 25.5.2020 г. ... в три тематични сесии: макроикономическа, бизнес и социални аспекти на пандемията от КОВИД-19 ...
ОП “Софпроект” обявява старта на oтворена покана за концепция за развитие на северното и източно крило на Централната минерална баня 19.5.2020 г. ... за метод на работа и резюмета на концепция, бизнес план и бизнес модел. Кандидатурите се разглеждат от експертна комисия в 15-членен състав, която ще избeрe три екипа за участие във втората фаза на конкурса.     Във втория етап трите ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365. 2.     „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС ...
Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“ 13.5.2020 г. ... . д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра "Икономикс", гл. ас. д-р Николай Величков, научен секретар на катедрата, Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети, и ...
Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“ 21.5.2020 г. ... . д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра "Икономикс", гл. ас. д-р Николай Величков, научен секретар на катедрата, Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети, и ...
Сътрудничеството „университет-бизнес“ в обучението по логистика и управление на веригата на доставките продължава и в онлайн среда 12.5.2020 г. ... проведе пред студентите бакалаври от специалност „Бизнес логистика“ в последен курс на обучение. Събитието е част от инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката“ ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... съвет (СС) съвместно с катедра „Индустриален бизнес“. Събитието, което беше посветено на 100-годишнината на УНСС, се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. „Имам огромното удоволствие да открия тази конференция, която неслучайно е на тема ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... и двете магистърски програми в катедрата - "Регионален бизнес и мениджмънт" и "Развитие на интелигентни градове". Магистърската програма "Регионален бизнес и мениджмънт" се радва на голям интерес на кандидати от страната и други университети. Тя е утвърдената сред представители на различни професии и специалисти ...
Студентският съвет съвместно с НПСС проведе в MS Teams онлайн обучение на тема „Младите хора и пътната безопасност“ 29.4.2020 г. ... .“ С тези думи зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики доц. д-р Цветана Стоянова откри второто поред онлайн обучение. Доц. Цветана Стоянова Председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел ...
Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 27.4.2020 г. ... за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите им в актуални аспекти на научното познание и осигурява подкрепа на младите учени, по техния път към ...
Решение относно преддипломните стажове за специалност "Бизнес администрация" 7.4.2020 г. ... провеждане на преддипломните стажове за специалност "Бизнес администрация", завършващи ОКС "Бакаклавър" през 2020 1. За всички конкретни въпроси по провеждане и отчитане на преддипломните стажове се обръщате към гл. ас. д-р Миглена Ангелова (за редовни студенти) и ас. д-р Емилия Дунева (за дистанционни ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... от университети. Нашите партньори са много уважавани бизнес университети с подобен на нашия профил – Икономическият университет във Виена, Университетът в Тилбург, Холандия, и др. Проектът предвижда такива неща, за които говорим – виртуален кампус, виртуален обмен на студенти и преподаватели, ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... изпит на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 12.3.2020 г. ... за обмен на знания и идеи между академичната област, бизнеса, държавните институции и обществото. Това предвижда споразумението за сътрудничество между УНСС и „София Тех Парк“ АД (СТП), подписано от ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-н Васил Караиванов, председател на Управителния съвет на СТП ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... . д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционалното и бизнес партньорство и студентски политики, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (СС), Илиян Чабуклийски, секретар на СС, и Георги Стаматов, председател на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите си (на снимката долу) ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати 6.3.2020 г. ... АИУБ утвърждава връзката между средните училища, УНСС и бизнеса. Проф. д-р Даниела Фесчиян Победителите бяха приветствани и от ректора проф. Димитър Димитров: „Постигнахте забележителен успех и сте достойни за поздравления. Направили сте правилния избор да учите в УНСС, който е ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. „Пожелавам успех на всички студенти, които са готови за ново начало, и смелост на тези, които все още се колебаят. Вярвайте в себе си! Вярвайте в успеха си! Ние вярваме във вас!“ – се казва в ...
Тържествено връчване на сертификатите победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 5.3.2020 г. ... АИУБ утвърждава връзката между средните училища, УНСС и бизнеса. Проф. д-р Даниела Фесчиян Победителите бяха приветствани и от ректора проф. д-р Димитър Димитров: „Постигнахте забележителен успех и сте достойни за поздравления. Направили сте правилния избор да учите в УНСС, който е най-големият ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2020 г. ... АИУБ утвърждава връзката между средните училища, УНСС и бизнеса. Проф. д-р Даниела Фесчиян Победителите бяха приветствани и от ректора проф. Димитър Димитров: „Постигнахте забележителен успех и сте достойни за поздравления. Направили сте правилния избор да учите в УНСС, който е ...
Проведена беше втора партньорска среща по проект LiNT 19.2.2021 г. ... среща по проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974. Проектът се изпълнява от Aformac, Франция (водеща организация), в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... по творчески индустрии и бизнес  към УНСС, и доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации към БТПП.   Проф. Борисова представи дейността на Института, който е основно звено на УНСС за научноизследователска дейност, обучение и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Университета „Хаджи Зека“ в Пея, Косово 21.2.2020 г. ... Halit Shabani – декан на Бизнес факултета, и доц. д-р Florin Peci – координатор на проект „T2P“. Те бяха посрещнати и приветствани от проф. д-р Диана Копева – зам.ректор по НИД, и от доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по ...
80 на сто от випускниците на НТБГ избират УНСС 21.2.2020 г. ... допълнително ускорение в техните бизнес усилия и умения. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров НТБГ е училището с най-много учебно-тренировъчни фирми в света. През тази година в панаира участват 58 учебни фирми, 54 от които са със спонсори и ментори ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... и за запазването на връзката с бизнеса. Той пожела на преподавателите да продължават да бъдат вдъхновяващ пример за своите студенти. Ангел Стойков С поздравителни адреси към катедрата-юбиляр се обърнаха деканите на Общоикономическия факултет, ...
Подписа се споразумение за сътрудничество между ИТИБ и ИАНМСП 18.2.2020 г. ... за творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) подписаха Споразумение за сътрудничество , което ще спомогне за повишаването на информираността на българските МСП относно въпросите ...
Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика в DB Schenker 28.2.2020 г. ... на инициативата „Срещни бизнеса – бъди успешен в логистиката“ студентите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ посетиха фирма DB Schenker на 17.02.2020 г. Посещението бе проведено по дисциплината „Управление на ...
Лекция-семинар на тема Global Value Chains 13.2.2020 г. ... Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“, в която се дипломираха 168 български студенти, получили българска и английска магистърска диплома. Програмата е най-дълго просъщестувалата съвместна програма с чуждестранен университет и единствената, в която ...
УНСС с награда за най-престижно висше икономическо училище в страната 12.2.2020 г. ... награда показва отношението на бизнеса към преподавателите и завършващите университета“. Това заяви ректорът проф. д-р Димитър Димитров при получаването на специалната награда за най-престижно висше икономическо училище в страната според работодателите и ...
Сертификати за отличниците от Националното състезание за есе на чужд език в областта на МИО 6.2.2020 г. ... секретар на катедра „МИО и бизнес“ (на снимката долу). В условията на нарастваща глобализация именно специалистите по международни икономически отношения и бизнес са сред най-търсените от всички работодатели. Призовавам ви да се възползвате ...
Награждаване на отличниците в националния конкурс за написване на есе на чужд език 5.2.2020 г. ... конкурс на Катедра "МИО и бизнес" за написване на есе на чужд език на тема „Бъдещето на България в глобалната икономика“. Със сертификати за отлично представяне и прием в специалност „МИО и бизнес“ в учебната 2020/2021 г. бяха ...
Предстои подписване на споразумение за сътрудничество между УНСС и „Аксион Груп Тотал Фасилити Мениджмънт“ 4.2.2020 г. ... и обогатяването на връзката бизнес - университет е мой основен приоритет като ректор в навечерието на 100-годишнината на университета, защото студентите от УНСС получават широкопрофилна подготовка за достойно развитие във всички сфери на икономическия живот на ...
УНСС ще си партнира с в. „Телеграф“ 28.1.2020 г. ... и обогатяването на връзката бизнес - университет е една от идеите, залегнали в мандатната ми програма, за която поех ангажимент пред академичната общност да изпълня, посочи проф. Димитров ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... на връзката университет - бизнес обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен директор на Виваком г-н Атанас Добрев, възпитаник на УНСС. На срещата присъстваха г-жа Веселка Вуткова, директор „Корпоративни комуникации“ в ...
Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027 26.1.2020 г. ... селските райони е направен от най-големия бизнес университет в България. Тя посочи, че целта на SWOT-анализа е да подпомогне определянето на основните проблеми, потребности и възможности за развитие на селските райони като основа за разработване на следващия стратегически документ ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 24.1.2020 г. ... (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване на най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата продукция, от друга. Дигитално-медийната грамотност сред младите хора е друг аспект, по който трите организации ще си ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 23.1.2020 г. ... (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване на най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата продукция, от друга. Дигитално-медийната грамотност сред младите хора е друг аспект, по който трите организации ще си ...
гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк 21.1.2020 г. ... на практически стажове и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В срещата ...
уикенд „Тийноватор“ 21.1.2020 г. ... Иванов от катедра „Индустриален бизнес“ участва в 48-часов стартъп уикенд на програмата за създаване на стартъп клубове на българските училища „Тийноватор“. Методиката на обучение в нея е разработена на основата на успешни практики на Станфордския университет ...
Наш преподавател беше единственият гост-ментор от академичните среди в стартъп уикенд „Тийноватор“ 15.1.2020 г. ... Иванов от катедра „Индустриален бизнес“ участва в 48-часов стартъп уикенд на програмата за създаване на стартъп клубове на българските училища „Тийноватор“. Методиката на обучение в нея е разработена на основата на успешни практики на Станфордския университет ...
Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 10.1.2020 г. ... на практически стажове и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В срещата ...
Дипломиране на бакалаври, магистри и докторанти от катедрата 29.4.2020 г. ... и магистри от програмата "Регионален бизнес и мениджмънт" получиха дипломите си на тържествена церемония в аула "Максима" на УНСС. Заедно с тях за първи път имаше церемония за връчване и на докторски дипломи.  „Знанието е силата на вашето бъдеще.Вашите дипломи се ...
Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи 19.2.2021 г. ... „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974. Проектът се изпълнява от Aformac, Франция (водеща организация), в партньорство с Института за следдипломна квалификация ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... на магистрите от специалностите „Бизнес психология и социология” и „Социални изследвания, анализи и проекти”. „Вие получавате дипломите си в навечерието на стогодишния юбилей на нашия университет. През новата календарна година нашата ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... професионалисти със стратегическо бизнес мислене, създаващи устойчив бизнес успех ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... средните училища, университетът и бизнесът. Тази година доказахте изключителното си доверие в нашия университет и това, че УНСС е на първо място в България, заяви проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-председател на Асоциацията и заместник-ръководител катедра "Счетоводство и ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... студенти от випуск 2019 на специалност „Бизнес логистика“, бакалавър и „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставки“, магистър! Благодарим на спонсорите – Луфтханза Техник – София за подаръците на отличните студенти, както и на ...
Луфтханза Техник с открита лекция пред студенти от специалност "Бизнес логистика" 18.12.2019 г. ... представи  пред студенти от специалност "Бизнес логистика" спецификите в организацията на работата при доставките на резервни части за самолетите на клиентите на компанията. Лекторите, единият от които наскоро дипломирал се магистър по логистика, споделиха с бъдещите логистици своя опит, ...
Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие” 14.12.2019 г. ... среда. Тя акцентира върху основни очаквания на бизнеса, като гаранция за успешно кариерно развитие на завършващите. Г-н Любен Цонев и г-жа София Колибарова от екипа на „Zara Consult“ дадоха ценни насоки на студентите по отношение избора им на специализация и връзката с последващата ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... дипломите на бакалаврите от специалност „Бизнес логистика” и на магистрите от специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“. „Завършвате една много търсена и перспективна специалност. Трябва да сте горди, че ...
УНСС с награда за проекта „Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry“ 9.12.2019 г. ... . Като ректор на УНСС, който е най-големият бизнес университет не само в България, но и в Югоизточна Европа, приемам част от тази награда „на кредит“ за бъдещото ни още по-ползотворно и задълбочено сътрудничество в третото десетилетие на дейността на ЦРЧР.“ Това заяви проф. д ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 16.12.2019 г. ... - как се анализират данни и как се вземат бизнес решения. Това дава гаранция, че където и да отидете, ще бъдете успешни. Имайте самочувствието, че с каквото и да се захванете, ще се справите. Не забравяйте, че обучението не свършва с университета, каза проф. д-р Валентин Гоев, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 5.12.2019 г. ... - как се анализират данни и как се вземат бизнес решения. Това дава гаранция, че където и да отидете, ще бъдете успешни. Имайте самочувствието, че с каквото и да се захванете, ще се справите. Не забравяйте, че обучението не свършва с университета, каза проф. д-р Валентин Гоев, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... . Туризмът е едно уникално явление, а не просто бизнес, който търси само печалба. Той може да бъде двигател на цялата икономика, каза проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата". Проф. Димитър Димитров Вашата специалност е много обещаваща. ...
Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково 13.1.2020 г. ... бакалаври и 16 магистри от специалност „Бизнес администрация“, 48 бакалаври и 38 магистри от специалност „Счетоводство и контрол“ и 46 бакалаври от специалност „Икономика“ получиха дипломите си (на снимките долу) ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 27.1.2020 г. ... от вас постижения в най-големия и стар бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който скоро ще отбележи своя 100-годишен юбилей. Убеден съм, че те ще бъдат ключ за успешната ви професионална реализация. Получените знания са добра основа, върху която можете да надграждате. За нас ...
Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва 2.12.2019 г. ... Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и научен консултант на проектите от българска страна.   Откриването на уебинара В онлайн конференцията участваха четири отбора. Студентите от факултет „Международни финанси“ на ...
Дипломираха се магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 2.12.2019 г. ... на транспорта“, „Енергиен бизнес“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“. Надявам се, че обучението по тези специалности ще бъде полезно за вашата професионална реализация. Транспортният и енергийният сектор ...
Публична лекция на Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ 2.12.2019 г. ... условия за инвеститорите и съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова инфраструктура. „Когато при нас дойде един инвеститор, той иска бърза реализация на своите идеи. Затова ние предлагаме готова инфраструктура – ток, вода, газ, комуникации. ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 2.12.2019 г. ... от вас постижения в най-големия и стар бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който скоро ще отбележи своя 100-годишен юбилей. Убеден съм, че те ще бъдат ключ за успешната ви професионална реализация. Получените знания са добра основа, върху която можете да надграждате. За нас ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 2.12.2019 г. ... празник на книгата в раздел  „Бизнес“, секция „Маркетинг и реклама“ (Business: section Marketing & Advertising; 10thInternational Book Awards, sponsored by the American Book Fest). В книгата, посветена на потреблението на месо в различни страни с акцент ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... , с който се отзовахте на поканата да участвате в бизнес играта, организирана за студентите от специалност „Финанси“ от IBM България. Надявам се тя да се превърне в традиция. Идеята е да покажем колко е важно взаимодействието между университета и бизнеса. По-важният въпрос е доколко ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... името на катедра „Индустриален бизнес“ нейният ръководител проф. д-р Николай Щерев поздрави организаторите за избора на темата и я определи като изключително важна за икономическия анализ на промените на макро- и микро равнище. Проф. д-р Николай Щерев и доц. д-р Росен ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... дейности, свързани с научни, учебни, бизнес и други събития на УНСС и КИЦ. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Далибор Миланов, секретар на КИЦ Цариброд (на снимките долу). На подписването ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... името на катедра „Индустриален бизнес“ нейният ръководител проф. д-р Николай Щерев поздрави организаторите за избора на темата и я определи като изключително важна за икономическия анализ на промените на макро- и микро равнище. Проф. д-р Николай Щерев и доц. ...
Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“ 16.3.2021 г. ... , доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета, проф. д-р Йордан Иванов, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, МГУ „Св. Иван Рилски“ (от ляво надясно), откриват форума Независимо от напредъка на технологиите, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ 13.1.2020 г. ... език“ и „Екоикономика и бизнес“ получиха своите дипломи в зала „Тържествена. „Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн. Последният трябва винаги да ви напомня за студентските години“, каза  проф. д.ик ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“. В зала „Тържествена“ Проф. д.ик.н. Пламен Мишев посъветва бакалаврите: „Запишете магистратура, за да бъдете конкурентни на пазара на ...
Преподаватели от катедра "Икономика на търговията" са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... празник на книгата в раздел  „Бизнес“, секция „Маркетинг и реклама“ (Business: section Marketing & Advertising; 10thInternational Book Awards, sponsored by the American Book Fest). В книгата, посветена на потреблението на месо в различни страни с акцент ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... се отзовахте на поканата да участвате в бизнес играта, организирана за студентите от специалност „Финанси“ от IBM България. Надявам се тя да се превърне в традиция. Идеята е да покажем колко е важно взаимодействието между университета и бизнеса. По-важният въпрос е доколко ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... празник на книгата в раздел  „Бизнес“, секция „Маркетинг и реклама“ (Business: section Marketing & Advertising; 10thInternational Book Awards, sponsored by the American Book Fest). В книгата, посветена на потреблението на месо в различни страни с акцент ...
Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Roma в Рим 8.12.2019 г. ... е заместник ръководител на Катедра "МИО и бизнес", се срещна и с преподаватели, които активно участват в съвместната магистърска програма между Università degli studi Internazionali di Roma и ...
Випуск 2019 24.11.2019 г. ... и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си. „Чудих се откъде да започна словото си. Исках да ви поздравя и да се зарадвам, че завършвате, но се чувствам тъжен, че няма да срещам любими студенти, на които съм имал щастието да бъда преподавател. ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... на Института по творчески индустрии и бизнес. Тя изтъкна, че на международно ниво за първи път изкуствен интелект е подал заявка за патентоване на разработена от него технология в областта на софтуерната индустрия и цялата правна и икономическа система е пред дилемата може ли на един ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 23.11.2019 г. ... , политология, международни отношения, право, бизнес, психология, лидерство, личностно развитие, маркетинг, продажби, комуникации и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев благодари на Адела Бозмарова-Петрова за благородния жест и й връчи свидетелство за дарение (на снимката долу) ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си 26.11.2019 г. ... на катедра „Индустриален бизнес“, доц. д-р Радко Радев, заместник-ръководител на катедра „Индустриален бизнес“. В словото си той посъветва абсолвентите, когато губят, да се вгледат в себе си, а щом печелят – около себе си. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“. В аула „Максима“ „Днес получавате своето официално доказателство, че сте изминали своя академичен път в катедрата с най-висока акредитационна оценка в България в нашето ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... по актуални теми за студенти и експерти от практиката, бизнес игри и тренировъчни форуми, да провеждат съвместни изследователски дейности и образователни проекти.  Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 13.1.2020 г. ... икономика, политология, международни отношения, право, бизнес, психология, лидерство, личностно развитие, маркетинг, продажби, комуникации и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев благодари на Адела Бозмарова-Петрова за благородния жест и й връчи свидетелство за дарение (на снимката долу) ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... развитие и магистри, изучаващи „Регионален бизнес и мениджмънт“, както и на техни колеги от други специалности в УНСС. Изданието със заглавие „Съвременни концепции за развитие на интелигентните градове (Smart Cities) се издава съвместно със Студентския съвет на университета. Включени ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... г., предлага широка гама информационни технологии и бизнес услуги, свързани с ИТ инфраструктура, техническа поддръжка на IBM продукти, консултантски услуги, софтуерни решения, сървърни услуги. В момента, освен търговско представителство за България, IBM, в която работят общо над 1500 служители, има още ...
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” 18.11.2019 г. ... при БТПП съвместно с Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС,  Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”  и Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС.  Отдясно наляво: проф. д-р Владя Борисова, г-н Йосиф Аврамов, проф ...
Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR 14.11.2019 г. ... от спецециалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ преминаха обучение, свързано с основните положения и насоки за поддържане на съответствие с Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на лични данни. Студентите бяха придружени от гл. ас д-р ...
МИФ 2019. Ден втори. Левон Хампарцумян: Четете книги и трупайте опит, естественият интелект никога няма да ви подведе 13.11.2019 г. ... втория ден беше и председателят на Българския форум на бизнес лидерите г-н Левон Хампарцумян,, който изнесе лекция на тема „30 години пазарна икономика“. Ние младите, трябва винаги да се стремим да се учим от хората с по-голям жизнен и професионален опит, а днес имаме възможността да се срещнем с ...
Мастър клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите 13.11.2019 г. ... по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) организира двудневен мастър клас за студенти по интелектуалната собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите с лектор д-р Люк де Вос, експерт в Eвропейското патентно ведомство. Проф. д-р Владя Борисова, ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... в България, с участието на представители на политиката, бизнеса и журналистиката, беше открито на 11 ноември в Голямата конферентна зала. Негов организатор е Студентският съвет при УНСС. Гост-лектор през първия ден беше министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, който говори за перспективите и ...
Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR 13.11.2019 г. ... от спецециалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ преминаха обучение, свързано с основните положения и насоки за поддържане на съответствие с Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на лични данни. Студентите бяха придружени от гл. ас д-р Петя ...
Мастeр клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите с лектор д-р Люк де Вос, оперативен директор „Телекомуникации“ в Eвропейското патентно ведомство 13.11.2019 г. ... по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) организира двудневен мастeр клас за студенти по интелектуалната собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите с лектор д-р Люк де Вос, експерт в Eвропейското патентно ведомство. Проф. д-р Владя Борисова, директор на ИТИБ, ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... от катедрите „МИО и бизнес“ и „Индустриален бизнес“, както и докторанти от Общоикономическия факултет и факултетите „Икономика на инфраструктурата“ и „Управление и администрация“ осъществиха краткосрочна мобилност ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ 11.11.2019 г. ... собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“. Абсолвентите „Не беше лесно да стигнем дотук. Дипломите, които ще получите, вече не са гаранция, че знаете всичко, което съпътства бизнеса с недвижими имоти. Днес в икономика ...
Бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ получиха дипломите си 10.11.2019 г. ... ни има много добри условия за бизнес и личностно развитие. Тук всеки може да има добро бъдеще, стига да го пожелае. Имайте мечти и работете за осъществяването им. Не мислете, че другите са ви виновни. Вие сте тези, които взимате решения и те са във вашите ръце ...
Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... Яна Андреева от МП „Бизнес психология и социология” на катедрата участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 8.12.2019 г. ... възпитаничка на катедра „МИО и бизнес“, работила дълги години в ЕК, ги запозна с „Европейският семестър и бъдещето на пазара на труда“. Тя представи проблемните области на България и препоръките към нея, промените, които технологиите налагат, и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от Института по творчески индустрии и бизнес 4.11.2019 г. ... Института по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ), поздрави бакалаврите, завършили специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и магистрите от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 4.11.2019 г. ... Моралийска от катедра „МИО и бизнес“ ис Бойко Благоев и Марина Кирова от Представителствотона ЕК в България Бойко Благоев от отдел „Информация и комуникация“ насърчи студентите да бъдат активни в търсене на възможности за кариерното и ...
Наши преподаватели с международна награда за най-добър доклад на научен форум в Малайзия 4.11.2019 г. ... на катедра „Индустриален бизнес“, беше член на Програмния комитет на конференцията. Доц. Трифонова и доц. Атанасов Наградената съвместна научна разработка на нашите преподаватели е „Impact assessment of the ECB’s ...
Посещение на производствената база на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в Костинброд 27.2.2020 г. ... по дисциплината „Управление на бизнес процеси“ на 01.11.2019 г. студенти от специалност "Бизнес логистика" посетиха производствения център на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в Костинброд. Преди обиколката на производствените и на логистичните площи на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 30.10.2019 г. ... на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков поздрави бакалаврите и магистрите от катедрата. Доц. Васил Петков Като ваши преподаватели се опитахме да ви дадем не само теоретични, но и практически познания, да ви подготвим за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 8.12.2019 г. ... на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков поздрави бакалаврите и магистрите от катедрата. Прочетете подробности тук: https://www.unwe.bg/bg/news/16639/from-rss ...
Отворен семестър на тема: „Бъди доброволец, стани супергерой!“ 29.1.2021 г. ... интересни факти от своя опит в бизнес среда, как се е родила идеята за създаване на фондацията и трудностите и предизвикателствата, през които са преминали. Беше представена платформата TimeHeroes (https://timeheroes.org/bg/) - най-голямата мрежа за ...
Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и финанси 28.10.2019 г. ... ., както и на представители на бизнеса. Проф. Фесчиян и д-р Андасарова представиха доклад на тема „Влияние на стандартизирания подход за признаване на обезценки върху банковия регулаторен капитал“, който ще бъде публикуван в индексирано списание ...
Завърши конкурса за есе на Студентския съвет при УНСС и Kатедра "МИО и бизнес" 8.12.2019 г. ... УНСС съвместно с Kатедра "МИО и бизнес". Йордан, който презентира разработка на тема "EU-MINT", впечатли журито с проявената критичност и свободно боравене с проблематиката. На второ място беше класиран Красимир Вендов от специалност „МО“, 4-ти ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... икономически отношения и бизнес”. Проф. Стати Статев Проф. Статев посочи, че докладите на форума са над петдесет, като има участници от почти всички висши училища в България. „Предполагам, че и тази година ще дадем старта на ...
Проведе се 17-тата международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес" 8.12.2019 г. ... конференция на Катедра "МИО и бизнес". Специален гост на откриването беше г-жа Саша Безуханова, член на борда на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и основател на гражданската платформа MoveBG, която говори за знанието, технологиите и ...
Наши преподаватели с доклади на международна конференция на EBES 21.10.2019 г. ... на катедра „Индустриален бизнес“ Във форума участваха 548 изследователи и преподаватели от водещи университети и изследователски центрове от 52 държави, сред които България, Португалия, Испания, Полша, Италия, Япония, Финландия, САЩ, Австралия, ...
Преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС на международна конференция 21.10.2019 г. ... от катедра „Индустриален бизнес“, при УНСС  В конференцията участваха 548 изследователи и преподаватели от водещи университети и изследователски центрове от 52 държави, като България, Португалия, Испания, Полша, Италия, Япония, Финландия, САЩ, ...
Пета научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: държавата и пазарът" на катедра "Икономикс" 18.10.2019 г. ... икономики, синхронизацията на бизнес циклите в Европа, влиянието на държавните кредитни рейтинги върху лихвените проценти, кръговата икономика и зеления растеж, иновациите и тяхната роля за икономическата динамика, конвергенцията на българската икономика с ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... се осъществява с научно-изследователска цел в рамките на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", проект № BG05M2OP001-2.009-0012. POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS е създаден през 1926 г. и е един ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... японски метод за подготовка на бизнес мениджъри. Доц. Неделчева е носител на награда за принос в развитието на интелектуалната собственост на Националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg. Проф. Атанас Семов, конституционен съдия, доц ...
Участие на наш преподавател в международни форуми 17.10.2019 г. ... среща на Комитета по европейски бизнес стандарти към ТEGoVA в Брюксел (на снимката долу), в която участваха експерти от Сърбия, Литва, Ирландия, Латвия, Великобритания, Румъния, Чехия и България. Експертите изработиха окончателния вариант на бизнес ...
Преподавател от УНСС участва в Комитета по Бизнес стандарти към ТЕГОВА 17.10.2019 г. ... среща на Комитета по Европейски Бизнес стандарти към Тегова в Брюксел. В резултат на защитени и изказани становища  ( в т.ч. на преподавател от УНСС) се промениха и се изработи окончателния вариант за приемане на Бизнес стандартите от Тегова. В Брюксел се ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 1.12.2020 г. ... .11.2020 Бизнес факултет 25.11.2020 Юридически факултет 26.11 ...
Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“ 18.10.2019 г. ... по творчески индустрии и бизнес на УНСС, съвместно със Съвета по иновации при БТПП, организират кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“ Участие в кръглата ...
Пета научна конференция на катедра "Икономикс" 22.10.2019 г. ... икономики, синхронизацията на бизнес циклите в Европа, влиянието на държавните кредитни рейтинги върху лихвените проценти, кръговата икономика и зеления растеж, иновациите и тяхната роля за икономическата динамика, конвергенцията на българската икономика с ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... на тема „Устойчив успешен бизнес в Словакия и България“. Форумът, който беше организиран от нашия университет, Икономическия университет в Братислава (ИУБ) и посолството на Словашката република в България, се проведе в рамките на честванията на ...
Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “ 8.10.2019 г. ... междукултурното взаимодействие в бизнес среда, а русистите ст. преп. Светослав Арсениев и ст. преп. Олга Лазова - съответно „Преводните еквиваленти в документацията за годишната финансова отчетност на руски и български език” и „Защо е важно да се готвим за ...
Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен 10.10.2019 г. ... по икономическа социология, мениджмънт и бизнес психология. Проф. Тодорова (втората от ляво надясно) и другите членове на международната комисия По време на защитата Интересни факти от защитите в Холандия Комисиите за присъждане на докторска степен нямат ...
Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен 7.10.2019 г. ... по икономическа социология, мениджмънт и бизнес психология ...
Майсторски бизнес клас 3.10.2019 г. ... бизнес клас, организиран от Центъра за добри управленски практики   На 13.09.2019 г. успешно приключи третото издание на Майсторския клас, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За пореден път наш водещ ...
Пробен достъп до база данни Emerald Insight 3.10.2019 г. ...        Research zone Бизнес & стратегии                                                        'How to' ...