Катедра "Икономическа социология"

ОКС БАКАЛАВЪР
Обновено: събота, 22 декември 2018 14:26

Випускови ръководители 2018/2019


Специалност “Социология”

Първи курс - ас. д-р Мариета Борисова Христова

Втори курс - доц. д-р Катя Живкова Михайлова

Трети курс - гл. ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Четвърти курс - доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов


Специалност “Икономическа социология и психология”

Трети курс - проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

Четвърти курс - доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу