Катедра "Икономическа социология"

Публични лекции
Обновено: четвъртък, 07 май 2015 11:35

Актуални проблеми на трафика на хора на Евгени Диков

Директорът на НСлС Евгени Диков очерта актуалните проблеми на трафика на хора

понеделник, 30 март 2015 15:22 / понеделник, 30 март 2015 15:51
Print Increase font size

Публична лекция на Евгени Диков, директор на Националната следствена служба (НСлС) и зам.-главен прокурор, организираха Юридическият факултет, катедра „Икономическа социология“ и катедра „Национална и регионална сигурност“.  „Актуални проблеми на трафика на хора“ бе темата на лекцията, която се проведе в голямата  конферентна зала.

Лекторът Евгени Диков (в средата), доц. д-р Цветан Цветков, директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС, зам.-декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и в.и.д. ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност (вдясно), и модераторът на срещата гл. ас. д-р Георги Петрунов от катедра "Икономическа социология"

В презентацията си Евгени Диков представи наказателното преследване като елемент от процеса „Борба с трафика на хора“, защитата на жертвите на трафика в наказателния процес, отнемането на придобитото по престъпен начин имущество, финансовите компенсации и подпомагането на жертвите. Директорът на НСлС се спря на трафика на хора като организирана престъпност и открои тенденцията за създаване на организирани престъпни групи за паралелен график на дрога и хора. Той илюстрира казаното с конкретни случаи и красноречиви факти.

В голямата конферентна зала

Лекторът акцентира и върху формите на експлоатация: проституция, принудителен труд, отнемане на органи, продажбата на новородени деца, както и върху четирите изпълнителни деяния. Данните показват, че броят на жертвите ежегодно се увеличава, като през миналата година той е бил 800 души. Непрекъснато нарастват и наблюдаваните наказателни производства.

Лекторът
На лекцията присъства и проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет (вляво)

Евгени Диков насочи вниманието на присъстващите и към еволюцията в отношенията „трафик – жертва“, проблемите за защита на свидетелите, забавеното изпълнение на много от молбите и очерта възможните решения за тяхното преодоляване.

Галерия снимки от Директорът на НСлС Евгени Диков очерта актуалните проблеми на трафика на хора ...