Катедра "Икономическа социология"

Проект Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност
Обновено: сряда, 04 март 2020 15:42

Конференция Return Migration

Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ се проведе на 28 февруари 2020 г. в Малка конферентна зала. Форумът е в рамките на проект „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Институт за икономически изследвания към БАН.

В работата на форума участваха учени, преподаватели, изследователи, млади учени от УНСС, Университет на Женева, Университет „Св. Кирил и Методий“ (Скопие), Университет на Валенсия, Технически университет на Бурса, Университет на Брайтън, Институт за икономически изследвания към БАН, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН, Институт за изследване на населението и човека към БАН и др.

На откриването приветствие към участниците във форума отправиха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС и проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет.

soc_2c769_photo 1.jpg

Проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Мария Бакалова и проф. д-р Мирослава Раковска, (от ляво надясно), откриват форума

Паоло Руспини, изследовател в Университета на Женева, представи своя пленарен доклад "Theorizing Transnational and Return Migration", с конферентна връзка през скайп. (на екрана на снимката горе).

Другият пленарен доклад бе на професор Верица Янеска от Института по икономика в Скопие на тема "Policies for Return Migration in Conditions of Intensive High Skilled Emigration".

soc_d7f81_Verica.jpg


Бяха представени 13 доклада разпределени в пет тематични панела – завръщащите се мигранти: съвременни теории и изследвания; миграционни траектории и завръщане: фактори и мотивационни структури; сегментация и стратификация на завръщащите се; въздействието на завръщащите се върху българската икономика и общество; институционален контекст, правна рамка и политики за миграция на връщането и реинтеграция на завръщащите се.

soc_2c769_Photo 2.jpg

soc_2c769_Photo 3.jpg

По време на форума.

soc_2c769_Photo 4.jpg

Част от участниците в конференцията.

soc_19192_Екип.jpg

Част от екипа по проекта.