Катедра "Икономическа социология"

Наука
Обновено: понеделник, 08 ноември 2021 19:24

Профили на преподавателите в ResearchGate

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Nonchev

Проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

https://www.researchgate.net/profile/Elka_Todorova

Проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска

https://www.researchgate.net/profile/Temenuga_Rakadjiiska

Проф. д-р Мария Георгиева Стоянова

---

Доц. д.с.н. Андрей Викторов Бунджулов

---

Доц. д-р Вяра Борисова Стоилова

https://www.researchgate.net/profile/Vyara_Stoilova

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

https://www.researchgate.net/profile/Donka_Nikova

Доц. д-р Александър Стоянов Стоянов

https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Stoyanov3

Доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов

https://www.researchgate.net/profile/Georgi_Petrunov

Доц. д-р Катя Живкова Михайлова

https://www.researchgate.net/profile/Katia-Mihailova

Гл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева

https://www.researchgate.net/profile/Mihaela_Misheva

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

https://www.researchgate.net/profile/Todorka_Kineva

Гл. ас. д-р Мариета Борисова Христова

https://www.researchgate.net/profile/Marieta_Hristova

ас. д-р Мария Брестничка

--