Катедра "Икономическа социология"

Обновено: сряда, 22 януари 2020 20:45

Ден на доброволеца

„Вече за трети път честваме Деня на доброволеца в/от УНСС. Този факт говори, че обучението по доброволчество е утвърдена социална иновация и символен знак за високата социална отговорност на нашия университет пред обществото. Днешният Ден на доброволеца в/от УНСС ще остане паметен с това, че се провежда на 21 ноември - Деня на християнското семейство и на младежта, и е посветен на две забележителни годишнини: приемането на нашия университет за член в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (2018 г.) и вековния юбилей на УНСС през 2020 г.“ заяви проф. д-р Мария Стоянова от катедра „Икономическа социология“, която откри събитието.  Тя посочи, че „нито първият, нито вторият, нито третият формат на Деня на доброволеца нямаше да са възможни без човешката и институционалната подкрепа на ректора на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев”.

Проф. Мария Стоянова

Специални гости на тържеството бяха изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания г-н Минчо Коралски, доц. д-р Саша Тодорова, председател на секция „Социологически науки” на Съюза на учените в България, доц. д-р Божидар Ивков от Института за изследване на обществата и знанието, г-жа Таня Димитрова, преподавател по жестови език в Образователния център „Яника”. За приноса си в обучението и реализацията на доброволческата кауза на нашия университет те бяха удостоени със сертификат и званието „Доброволец в/от УНСС”.

В знак на признателност проф. Статев получи сертификат „Доброволец в/от УНСС” №1 и благодарствено писмо, в което се посочва: „От името на доброволците – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които се нуждаят от подкрепяща среда; за това, че допринасяте за изграждане на социално отговорно поведение на всеки от нас; за това, че включихте университета ни в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за утвърждаване на колективната и корпоративната социална отговорност; за това, че чрез обучение на студенти и докторанти по доброволчество възстановихте традицията на студентското доброволчество отпреди 90 години; за това, че от 2013 г. утвърдихте честване на Ден на доброволеца в/от УНСС и преди всичко за това, че сте добър човек, а както казва Петър Дънов: „Добрият човек е всякога добър и нищо в света не може да го опетни.”

Освен със слово доброволците изразиха благодарността си и със символния знак на жестовия език, който научиха по време на  обучението.

Проф. Стоянова връчва сертификат на проф. Статев

Проф. Статев благодари и се обърна  към доброволците с думите: „Доброволчеството е вид култура. Превърна се в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които имат вродено или придобито увреждане и се нуждаят от подкрепяща среда. През тази и следващите години предстои да се разширява доброволческата дейност в университета. УНСС стана член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и приносът на нашия университет в доброволческа дейност ще бъде отразен в доклада на ООН”. Ректорът пожела на доброволците да са живи, здрави и удовлетворени от доброволческата кауза, на която са се посветили, и предложи да се изработят специални значки с надпис „Доброволец в/от УНСС”.

Г-н Минчо Коралски поздрави доброволците и сподели, че целият му съзнателен живот, в т.ч. като  депутат, и  особено като социален министър,  е посветен на доброволческата кауза. Според него обучението на доброволците трябва да започне от най-ранна възраст. Доброто и правенето на добро трябва да са доминанти във възпитанието и обучението на децата и младежите. Грижата за другия, любовта към другия, готовността за помощ и взаимопомощ, за работа в екип са ценности, за усвояването на които носят отговорност едновременно родителите, учителите, преподавателите, обществото като цяло.

Сертификат за г-н Минчо Коралски

„Смятам, че днес в обществото се насажда материалното като доминанта в живота и се загърбва социалното и моралното. Либералното  разбиране на социалните разходи като щети за обществото, а не като инвестиция е вредно и пагубно. Отдавна е време тази идеологема да бъде погребана. Пожелавам на всички Вас, млади  доброволци, да сте живи и здрави и да се отдадете на  доброволческата дейност безрезервно. С вас и вашето дело добрите  хора ще се  увеличават, а това е за доброто на  България. Предлагам да се срещнем отново на една публична лекция на тема „Социални инвестиции и/или социални разходи”. Благодаря за сертификата, за срещата с вас и за това, че съм  част от доброволците в/от УНСС”, заяви г-н Коралски.

Доц. д-р Саша Тодорова прочете поздравителен адрес на Съюза на  учените в  България (СУБ), в който се посочва, че социологическата общност, организирана от СУБ, подкрепя честването на Деня на доброволеца в/от УНСС:  „Тази дълбоко хуманна дейност е иновативна по своята същност и усилията, които организаторите на инициативата са положили за развитието на доброволчеството сред своите възпитаници, е инвестиция за по-доброто бъдеще на България. Знаем, че съвместните усилия на преподаватели и студенти ще допринесе ползи при създаването и поддържането на реално искани условия на съпричастност към нуждаещите се от безкористна помощ. Затова вие, доброволците в/от УНСС, бъдете пример за подражание на поколенията след вас”.

Доц. Саша Тодорова също получи сертификат

Общо 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха сертификати за доброволци в/от УНСС.

Новите доброволци бяха наградени от ректора с кратък курс на обучение по жестомимичен език.

Проф. Статев и Минчо Коралски връчиха сертификатите на новите доброволци в/от УНСС (на снимките долу).

Доброволците в/от УНСС

Доброволчеството в УНСС е традиция и иновация.

Традиция, защото води началото си още от времето на Свободния университет (1920 - 1923 г.), когато се създава първото студентско доброволческо  дружество в България.

Иновация, защото след близо 90 години, чрез реализацията на университетски проект (2012 - 2013 г.), ръководен от проф. д-р Мария Стоянова, традицията на студентското доброволчество беше възстановена. През 2013 г. ръководството на университета обяви честване на Ден на доброволеца в/от УНСС. Създаде се ново студентско дружество на доброволци. В него се включиха 57 студенти от различни специалности, преминали обучение по доброволчество, успешно положили изпит и получили сертификат „Доброволец в/от УНСС”. През 2016 г. за втори път беше проведен Ден на доброволеца в/от УНСС и нови 46 студенти се включиха в студентското доброволчество.

Снимки от награждаването на доброволците:

soc_34113_DSC_0218.JPG

soc_34113_DSC_0221.JPG

soc_34113_DSC_0228.JPG

soc_34113_DSC_0232.JPG

soc_34113_DSC_0236.JPG

soc_fa068_DSC_0240.JPG

soc_fa068_DSC_0242.JPG

soc_fa068_DSC_0245.JPG

soc_fa068_DSC_0248.JPG

soc_fa068_DSC_0251.JPG

soc_fa068_DSC_0254.JPG

soc_c47fe_DSC_0257.JPG

soc_c47fe_DSC_0260.JPG

soc_c47fe_DSC_0266.JPG

soc_c47fe_DSC_0263.JPG

soc_c47fe_DSC_0270.JPG

soc_c47fe_DSC_0272.JPG

soc_6c948_DSC_0276.JPG

soc_6c948_DSC_0279.JPG

soc_6c948_DSC_0284.JPG

soc_6c948_DSC_0287.JPG

soc_6c948_DSC_0288.JPG

soc_6c948_DSC_0294.JPG

soc_8dbea_DSC_0297.JPG

soc_8dbea_DSC_0302.JPG

soc_8dbea_DSC_0303.JPG

soc_8dbea_DSC_0309.JPG

soc_8dbea_DSC_0317.JPG