Катедра "Икономическа социология"

Сборник с доклади
Обновено: сряда, 07 ноември 2018 11:05

40 години катедра Икономическа социология

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

soc_66897_soc_9d963_научни трудове 2015.jpg

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ 2-3 2015 г.

част 1


Теория и история

    Новата икономическа социология: теоретични достижения и съвременни предизвикателства

    Андрей Нончев

 

    Политико-икономическите симбиози – за една политикономия на българския преход

    Андрей Бунджулов

 

    Историческият „поход“ на българската икономика в пространството на либералния и държавния капитализъм

    Георги Найденов, Калоян Харалампиев

 

Пазари и социални мрежи

    Социологически поглед върху институцията на пазара

    Вяра Стоилова

 

    Социалният капитал като личностно достояние в мрежовата социална структура (Българският случай)

    Теменуга Ракаджийска, Михаела Мишева, Мариета Христова

 

    Разпределение на властта в полето на виртуалния пазар на труда

    Мариета Христова

 

Неравенства и девиантност

    Социологическият анализ на икономическите неравенства: проблеми на методологията

    Александър Стоянов

 

    Социално-мрежови анализ на престъпни структури

    Георги Петрунов

 

Миграция и интеграция

    Мрежовият подход за анализ на миграционните процеси

    Михаела Мишева

 

    Социална оценка на политиките за трудова, образователна и културна интеграция на имигрантите в България

    Йоан Христов

 

ТОМ 2-3 2015 г.

част 2

Социална икономика и социална работа

    Трудовопроизводителните кооперации за инвалиди като субекти на социалната икономика в България – преобърнати реалности

    Мария Стоянова

 

    Социален капитал и здраве: анализ на социалните мрежи на хора с хронично заболяване от диабет тип 2 в България

    Елка Тодорова

 

    Самоуправление на болестта на болни от диабет тип 2 в България: анализ на биографични интервют

    Велина Балканска


Семейство и работа 

    Икономически функции на съвременното българско семейство

    Михаил Мирчев

 

    Съвременната българка и колизията „семейство-работа”

    Тодорка Кинева


Общуване и поведение 

    Общуването като взаимодействие в икономическата дейност

    Донка Никова

 

    Свобода и принуди в поведението на личността

    Кольо Рамчев

 

    Съвремие на гражданското и икономическото общество

    Стоян Влайков


Изданието е достъпно онлайн тук: http://research.unwe.bg/bg/journalissues/list/76