Катедра "Икономическа социология"

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ 2021
Обновено: вторник, 09 февруари 2021 18:28

Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление:

  • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология".

Конкурсът се провежда в два кръга.

Темите за разработване на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2021 са:

  • „Образование по време на пандемия”
  • „Човек и общество: съвременни предизвикателства"

Кандидат-студентите, кандидатстващи в Националния конкурс за есе избират една от двете предложени теми.

Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първия кръг до 31.03.2021, за втория кръг до 31.05.2021 г.

Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.