Катедра "Икономическа социология"

Национален конкурс за есе
Обновено: четвъртък, 25 ноември 2021 17:02

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 за написване на есе на социално-икономическа тема


Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“.

Утвърдената комисия за оценяване на есетата от стартиралия Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема е в състав:

 

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Проф. д-р Георги Светлозаров Петрунов

Доц. д-р Александър Стоянов Стоянов