Катедра "Икономическа социология"

Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019

четвъртък, 13 юни 2019 14:00

Списък с най-добре представителите се участници във втори кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Толерантността към другия” и „Социални конфликти и социална промяна” на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност „Икономическа социология и психология”:

1. Адриана Пламенова Стойновска

2. Анелия Росенова Крумова

3. Владимира Мирославова Пушкарова


На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да представят в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

Галерия снимки от Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа те ...