Катедра "Икономическа социология"

Димитър Сивков е новият доктор по социология на катедрата

четвъртък, 06 юни 2019 11:14

Димитър Сивков е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 4 юни 2019 г. Научно жури в състав: проф. д.с.н. Таня Чавдарова, доц д-р Андрей Нончев, проф. д.с.н. Цветан Давидков, доц. д-р Васил Киров, проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска присъди образователната и научна степен "доктор" на Димитър Сивков Сивков. Темата на дисертационния труд е „Трансформацията на социалния капитал в полето на виртуалните бизнес мрежи“ с научен ръководител: проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска.

Честито, д-р Сивков!

soc_3cb5d_20190604_142152.jpg


Галерия снимки от Димитър Сивков е новият доктор по социология на катедрата ...