Катедра "Икономическа социология"

Манол Кръстев е новият доктор по социология на катедрата

събота, 01 юни 2019 0:00

Манол Кръстев е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 31 май 2019 г. Научно жури в състав: доц. д-р Георги Петрунов, доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Соня Илиева, проф. Валентина Миленкова, доц. д-р Вяра Стоилова присъди образователната и научна степен "доктор" на Манол Георгиев Кръстев. Темата на дисертационния труд е „Корпоративният пазарен актьор между собствения интерес и социалната отговорност“ с научен ръководител: доц. д-р Вяра Борисова Стоилова.

Честито, д-р Кръстев!

Галерия снимки от Манол Кръстев е новият доктор по социология на катедрата ...