Катедра "Икономическа социология"

Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019

вторник, 16 април 2019 17:00

Списък с най-добре представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Толерантността към другия” и „Социални конфликти и социална промяна” на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност „Икономическа социология и психология”:

1. Алейна Гюнер Расим
2. Андрей Димитров Груев
3. Енея Орлинова Георгиева
4. Ивона Руменова Фотева
5. Йордан Анатолиев Йорданов
6. Лора Савова Савова
7. Мартин Николаев Георгиев
8. Христина Марианова Новакова
9. Цветина Цветанова Караджова

На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да представят в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

Галерия снимки от Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа те ...