Катедра "Икономическа социология"

Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати

понеделник, 21 ноември 2016 13:26

На 17.11.2016 г. в аула Максима ректорът на университета – проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на 46 доброволци в/от УНСС, преминали обучение и изпит на 10.11.2016 г. Денят на доброволеца се чества за втори път в историята на университета. Първият е през 2013 г., когато се създава студентско дружество от 57 доброволци и се възстановява традиция от преди 90 години (от времето на Свободния университет).  Основните дейности на доброволците се отнасят до оказване помощ на студенти и докторанти с увреждания, на студенти от чужбина по програма "Еразъм" и др. 

Проектът за обучение и сертифициране на доброволци в/от УНСС се ръководи от доц. д-р Мария Стоянова и е възложен за изпълнение от Ректорския съвет (решение на РС№25/28.09.2016 г.). Катедра „Икономическа социология“ участва в организацията и провеждането на събитието.

Официални гости на Деня на доброволеца в/от УНСС бяха представители от различни институции, които поднесоха специални поздравления – от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Съюза на учените в България, Столична община,  Община „Студентска”, Детска градина „Патиланско царство”, Агенция на хора с увреждания, Енория към храма „Св. Архангел Михаил, сдружение „Тишина”, ректорското и деканските ръководства на университета, ръководители на катедри, директори на дирекции. Ето някои от поздравителните адреси и благодарствените писма:

1. От името на Института за изследване на обществата  и знанието при БАН – директор на института проф. д.с.н. Румяна Стоилова

2. От името Съюза на  учените в България, секция „Социология“ – ръководител на секцията доц. д-р Саша  Тодорова 

3. От името на Столична община - зам.кмета г-жа Албена Атанасова

3. От името на Детска градина №103 „Патиланско царство“ – директор г-жа Велина Шпицер

4. От името Енория към храма „Св. Архангел Михаил" – свещеник Иван Христов

5. Благодарствено писмо от д-р Силвия Дацин

6. Благодарствено писмо от магистър Йордан Иванов

Прикачени файлове:

application/pdf Поздравителен адрес - СУБ.pdf - 181 KB

application/pdf Поздравителен адрес - Детска градина 103.pdf - 196 KB

application/pdf Поздравителен адрес - Енория.pdf - 193 KB

application/pdf Поздравителен адрес - д-р Силвия Дацин.pdf - 102 KB

application/pdf Поздравителен адрес - магистър Йордан Иванов.pdf - 192 KB

image/jpeg Den na dobrovoleca_Snimka 1.JPG - 3293 KB

image/jpeg Den na dobrovoleca_Snimka 2.JPG - 2869 KB

image/jpeg Den na dobrovoleca_Snimka 3.JPG - 733 KB

image/jpeg Поздравителен адрес - Столична община.jpg - 727 KB

image/jpeg Приветствие - ИИОЗ при БАН-1.jpg - 1444 KB

image/jpeg Приветствие - ИИОЗ при БАН - 2.jpg - 470 KB

Галерия снимки от Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати ...