Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - трета сесия

четвъртък, 28 януари 2021 14:26 /
Начало:
четвъртък, 18 март 2021 10:00
Край:
Място:
MS Teams
Подробности:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в Teams.


ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 12.03.2021 г. (петък). 


                                                                                                                                                                               От ръководството