Катедра "Регионално развитие"

За катедрата
Обновено: събота, 12 май 2018 14:47

Партньори

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройство
 • Министерство на туризма
 • Министерство  на труда и социалната политика
 • Министерство  на околната срефа и водите 
 • Агенция по заетостта 
 • Агенция "Пътна инфраструктура"
 • Агенция по геодезия,картография и кадастър
 • Главна дирекция "Стратегическо планиране и прогнозиране на регионалното развитие"
 • Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
 • Дирекция за национален строителен контрол
 • Областна администрация София-област
 • Областна администрация София-град
 • Столична община
 • Областна администрация Пловдив
 • Община Пловдив
 • Община Копривщица 
 • Община Варна
 • Община Бургас